Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Centrální nákup státu ICT produktů

 

Cílem centrálního nákupu státu je omezit plýtvání s veřejnými prostředky a posílit při nakládání s veřejnými prostředky uplatňování principů hospodárnosti, efektivity a účelnosti (principů 3E). Mezi hlavní efekty, které s sebou centralizované zadávání přináší, patří především:

 • úspory z většího rozsahu získaného agregací komodit a dosažení výrazných množstevních slev,
 • zvýšení odbornosti pracovní síly dané centralizací znalostí,
 • snížení administrativní zátěže jednotlivých orgánů státní správy spojené se zadáváním veřejných zakázek,
 • zefektivnění nákupních procesů, jejich zrychlení a zjednodušení,
 • větší transparentnost prováděných nákupů.
   

Vláda svým Usnesením ze dne 9. listopadu 2015 č. 913 k Informaci o stavu příprav centrálního nákupu státu a k návrhu Rámcového harmonogramu centrálního nákupu státu pro roky 2016-2020 pověřila ministra vnitra stanovením závazného technického standardu a organizací nadresortních veřejných zakázek v oblasti ICT komodit. Na základě tohoto pověření byl v resortu Ministerstva vnitra v rámci odboru kybernetické bezpečnosti a koordinace ICT (MV) zaveden systém centrálního zadávání veřejných zakázek pro nákup softwarových produktů určený pro veřejné zadavatele a všechny další zadavatele v souladu s uvedeným usnesením. Tento systém byl ke dni 1. června 2020 přesunut organizačním opatřením do Odboru správy majetku.

Bližší informace o centrálním nákupu státu naleznete na webových stránkách Ministerstva financí.

MV, jako centrální zadavatel veřejných zakázek (VZ) na softwarové produkty (SW), uzavírá s pověřujícími zadavateli smlouvou o centralizovaném zadávání, na základě které jej jednotliví pověřující zadavatelé pověří realizací centrálního nákupu dané SW komodity. MV následně připraví veřejnou zakázku na uzavření rámcové dohody, která umožní jednotlivým pověřujícím zadavatelům nakupovat SW prostřednictvím této rámcové dohody. Rámcové dohody jsou zavírány s jedním či více dodavateli a následně probíhá nákup s obnovením soutěže (tzv. minitendr) nebo bez obnovení soutěže v případě jednoho dodavatele.

Bližší informace o rámcových smlouvách / dohodách a o nákupních postupech nalezne na následujících odkazech:

Microsoft WMware IBM Oracle Cisco ICT komodity

  

Aktuality

 • Na základě usnesení vlády ze dne 27. ledna 2020, č. 86, o uložení povinností informovat vládu v souvislosti s výdaji v oblasti informačních a komunikačních technologií, (dále jen "Usnesení") je povinností většiny státních organizací (podrobné informace na stránkách Odboru hlavních architekta eGovernmentu) informovat vládu o:

  - a) záměrech učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií, jestliže tento výdaj je určen na pořízení či technické zhodnocení určeného informačního systému veřejné správy (systém definovaný zákonem č. 365/2000 Sb. ,§ 2y), anebo jde o výdaj s takovým informačním systémem související (například výdaj na technické a programové prostředky včetně prvků síťové infrastruktury);  součástí materiálu musí být stanovisko útvaru Hlavního architekta eGovernmentu vydané postupem podle Základních zásad,

  - b) veškerých ostatních záměrech učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií s předpokládanou hodnotou plnění přesahující 6 mil. Kč, které nejsou uvedeny v bodě II/1/a) Usnesení.

  Tuto povinnost splní každý povinný Pověřující zadavatel ještě před tím, než požádá Centrálního zadavatele o zadání Dílčí veřejné zakázky. Povinnost informovat vládu se týká jak nových licencí, tak i pravidelně obnovované podpory.

 • Otevření Dynamického nákupního systému na produkty Oracle
  Dne 1. 10. 2019 byl CZ ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., ve znění pozdější předpisů (dále jen "ZZVZ"), zaveden DNS na pořizování produktů Oracle. Další informace naleznete zde.

 • Nová Rámcová dohoda na pořizování produktů Oracle
  Dne 20. ledna 2020 uzavřelo Ministerstvo vnitra, jakožto Centrální zadavatel nadlimitní veřejnou zakázku s názvem "Rámcová dohoda na pořizování produktů Oracle" zadávané v otevřeném výběrovém řízení dle ustanovení § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Podrobné podmínky a veškeré dokumenty jsou uvedeny zde.

  

Co se chystá

 • Uzavření rámcové dohody na produkty VMware

 • Uzavření rámcové dohody na produkty IBM

  

Kontakt

Ministerstvo vnitra
Odbor správy majetku
nám. Hrdinů 1634/3
140 21 Praha 4
Příslušné telefonní kontakty naleznete na stránkách o jednotlivých výrobcích.
Datová schránka: 6bnaawp

  

vytisknout  e-mailem