Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Centrální nákup státu ICT produktů

 

Cílem centrálního nákupu státu je omezit plýtvání s veřejnými prostředky a posílit při nakládání s veřejnými prostředky uplatňování principů hospodárnosti, efektivity a účelnosti (principů 3E). Mezi hlavní efekty, které s sebou centralizované zadávání přináší, patří především:

 • úspory z většího rozsahu získaného agregací komodit a dosažení výrazných množstevních slev,
 • zvýšení odbornosti pracovní síly dané centralizací znalostí,
 • snížení administrativní zátěže jednotlivých orgánů státní správy spojené se zadáváním veřejných zakázek,
 • zefektivnění nákupních procesů, jejich zrychlení a zjednodušení,
 • větší transparentnost prováděných nákupů.
   

Vláda svým Usnesením ze dne 9. listopadu 2015 č. 913 k Informaci o stavu příprav centrálního nákupu státu a k návrhu Rámcového harmonogramu centrálního nákupu státu pro roky 2016-2020 pověřila ministra vnitra stanovením závazného technického standardu a organizací nadresortních veřejných zakázek v oblasti ICT komodit. Na základě tohoto pověření byl v resortu Ministerstva vnitra v rámci odboru kybernetické bezpečnosti a koordinace ICT (MV) zaveden systém centrálního zadávání veřejných zakázek pro nákup softwarových produktů určený pro veřejné zadavatele a všechny další zadavatele v souladu s uvedeným usnesením.

Bližší informace o centrálním nákupu státu naleznete na webových stránkách Ministerstva financí.

MV, jako centrální zadavatel veřejných zakázek (VZ) na softwarové produkty (SW), uzavírá s pověřujícími zadavateli smlouvou o centralizovaném zadávání, na základě které jej jednotliví pověřující zadavatelé pověří realizací centrálního nákupu dané SW komodity. MV následně připraví veřejnou zakázku na uzavření rámcové dohody, která umožní jednotlivým pověřujícím zadavatelům nakupovat SW prostřednictvím této rámcové dohody. Rámcové dohody jsou zavírány s jedním či více dodavateli a následně probíhá nákup s obnovením soutěže (tzv. minitendr) nebo bez obnovení soutěže v případě jednoho dodavatele.

Bližší informace o rámcových smlouvách / dohodách a o nákupních postupech nalezne na následujících odkazech:

Microsoft WMware IBM Oracle Cisco ICT komodity

  

Aktuality

 • Prezentace z informačního semináře
  Ministerstvo vnitra předkládá prezentaci z informačních seminářů (pdf, 148 kB), které proběhly od 9:00 hod. na adrese Nám. Hrdinů 1634/3, 140 21 Praha 4, budova Ministerstva vnitra Centrotex A, jednací místnost č. 1.04 (1. patro) 15. a 17. ledna 2019.

 • Nová Rámcová dohoda na pořizování produktů Microsoft
  Dne 7. prosince 2018 uzavřelo Ministerstvo vnitra, jakožto centrální zadavatel nadlimitní veřejnou zakázku s názvem "Rámcová dohoda na pořizování produktů Microsoft" zadávané v otevřeném výběrovém řízení dle ustanovení § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Rámcová dohoda na pořizování produktů Microsoft byla uveřejněna v registru smluv dne 10. prosince 2018, viz https://smlouvy.gov.cz/smlouva/7576435. Tímto krokem dohoda nabyla účinnosti a je možné dle ní pořizovat produkty Microsoft. Potřebné dokumenty a podrobné podmínky jsou uvedeny pod odkazem Microsoft.

  

Co se chystá

 • Uzavření rámcové dohody na produkty Oracle
  Byla vyhlášena VZ na uzavření rámcové dohody na "Pořizování a obnovu licencí k produktům Oracle" a v současné době je stále možné s MV uzavírat smlouvy o centralizovaném zadávání. Další informace nalezne zde.

  

Co proběhlo

  

Archiv

  

Kontakt

Ministerstvo vnitra
Odbor kybernetické bezpečnosti a koordinace ICT
nám. Hrdinů 1634/3
140 21 Praha 4
Příslušné telefonní kontakty naleznete na stránkách o jednotlivých výrobcích.
Datová schránka: 6bnaawp

  

vytisknout  e-mailem