Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Často kladené dotazy - Strategie ČR od roku 2013

 

Často kladené otázky ke Strategii ČR pro boj proti terorismu od roku 2013

Co je materiál Strategie ČR pro boj proti terorismu od roku 2013?
Jedná se o klíčový veřejně přístupný dokument, který shrnuje již prováděná a připravovaná opatření, jejichž cílem je udržovat a zvyšovat připravenost země na možnost teroristického útoku proti jejím zájmům doma i ve světě. Tento dokument je jasnou deklarací země o schopnostech dostát svým závazkům, které vyplývají z jejího členství a angažovanosti v Evropské unii, Severoatlantické alianci a dalších mezinárodních organizacích.
 
Proč Strategie ČR pro boj proti terorismu od roku 2013 vůbec vznikla?
Hlavním důvodem je snaha soustředit všechny klíčové úkoly v oblasti boje proti terorismu na jednom místě a poskytnout jim sílu politické podpory ve formě usnesení vlády. Zároveň se jedná o informativní souhrn současné úrovně připravenosti státu na eventualitu ohrožení ze strany terorismu. Jeho text může sloužit při prezentaci protiteroristických opatření státu v zahraniční nebo ve vztahu k relevantním mezinárodním organizacím.
 
Kdo je autorem textu Strategie České republiky pro boj proti terorismu od. r. 2013?
Koordinátorem aktivit, souvisejících s přípravou a tvorbou Strategie České republiky pro boj proti terorismu od r. 2013 je odbor bezpečnostní politiky Ministerstva vnitra.
 
Je Strategie České republiky pro boj proti terorismu od. r. 2013 spojena s protiteroristickými aktivitami v rámci Evropské unie?
Do značné míry ano, ale toto spojení není výlučné. Vyznění domácího dokumentu nemůže nereagovat na aktuální mezinárodní vývoj. 
 
Jakým praktickým způsobem je vůbec možné úroveň protiteroristických opatření v České republice ověřit?
Nedílnou součástí prověřování funkčnosti protiteroristických opatření ČR a připravenosti systému krizového řízení na zvládání potenciálních hrozeb a z nich vyplývajících možných krizových situací je provádění tématických cvičení, a to jak na úrovni mezinárodní (např. cvičení CMX a CME, organizovaná po linii NATO a EU), tak i vnitrostátní, resp. republikové a regionální.
 
Nejedná se tedy o naprosto zbytečné kroky, protože České republice žádné nebezpečí ze strany mezinárodního terorismu nehrozí?
Bylo by chybou se domnívat, že jakákoli nebezpečí se některým státům vyhnou. Tato skutečnost se prokázala například při teroristickém útoku na letišti v bulharském Burgasu v 2012.
 

 

Odbor bezpečnostní politiky, 19. 9. 2014

vytisknout  e-mailem