Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Časté dotazy Czech POINT

  • Výpis z Rejstříku trestů
  • Výpis z Živnostenského rejstříku
  • Výpis z Obchodního rejstříku
  • Výpis z Insolvenčního rejstříku
  • Zřízení datové schránky
  • Výpis z bodového hodnocení řidiče
  • Výpis z lékového záznamu pacienta

Výpis z Rejstříku trestů

Výpis z Rejstříku trestů

Potřebuji výpis z Rejstříku trestů, co vše k vyřízení musím mít?

O výpis z Rejstříku trestů si můžete požádat na jakémkoli kontaktním místě veřejné správy - Czech POINT. S sebou musíte mít platný doklad totožnosti. Za žádost se hradí správní poplatek 100 Kč.

Výpis z Rejstříku trestů lze získat i elektronicky a zdarma prostřednictvím datové schránky fyzické osoby nebo po přihlášení do Portálu občana.
 

Může za mě požádat o výpis z Rejstříku trestů rodič, sestra či jiný zmocněnec?

O výpis z Rejstříku trestů za Vás může žádat zmocněnec, ale vždy musí předložit ověřenou plnou moc, kterou kontaktnímu místu veřejné správy Czech POINT ponechá. Ověřená plná moc musí splňovat: jednoznačnou identifikaci zmocněnce (ten, kdo jde žádost za někoho podat) i zmocnitele, předmět plné moci (předmětem je zde podání žádosti o výpis z Rejstříku trestů), datum udělení plné moci a ověřené podpisy obou osob. Vzor plné moci zde. Na kontaktním místě veřejné správy Czech POINT tak předloží zmocněnec plnou moc spolu s platným dokladem totožnosti. Výpis z Rejstříku trestů mu bude za úhradu správního poplatku ve výši 100 Kč a podepsání žádosti na místě vydán.
 

Mohu použít generální plnou moc pro vydání výpisu z Rejstříku trestů?

Plnou moc si kontaktní místo veřejné správy Czech POINT ukládá do své evidence, proto pokud máte generální plnou moc, je nutné takovouto plnou moc vidimovat (vytvořit ověřenou kopii) a tuto předložit, kontaktní místo veřejné správy si ji ponechává. Nejlépe je však pro tyto účely klasickou plnou moc, viz vzor zde.
 

Výpis z Rejstříku trestů nejde vyřídit automaticky hned na přepážce. Existuje nějaká cesta, jak ho přesto získat?

V některých případech žádost o výpis z Rejstříku trestů "propadne" do tzv. "manuálního zpracování výpisu Rejstříku trestů". Žadatel o výpis tak obdrží žádost s číslem podání, na jehož základě si pak na kterémkoliv kontaktním místě Czech POINT může daný výpis vyzvednout a zde také zaplatit správní poplatek (100,- Kč). Na této žádosti je uveden i čas, kdy lze výpis vyzvednout.
 

Potřebuji výpis z Rejstříku trestů do zahraničí, lze jej vydat i v jiném jazyce než českém?

O výpis z Rejstříku trestů lze požádat na nejbližším kontaktním místě veřejné správy Czech POINT a k němu si vyžádat přílohu v konkrétním jazyce EU. Takto získaný výpis, tedy v českém jazyce s přílohou Vámi zvoleného cizího jazyka, je možno použít v jiné členské zemi, bez nutnosti jej překládat či legalizovat na zastupitelském úřadě. Pro získání výpisu je třeba mít standardně platný doklad totožnosti a obsluhu informovat o Vašem požadavku. Za žádost o výpis se hradí správní poplatek 100 Kč, vícejazyčná příloha se vydává zdarma.

  

Výpis z Živnostenského rejstříku

Výpis z Živnostenského rejstříku

Co musím znát, když potřebuji výpis z živnostenského rejstříku?

O výpis z živnostenského rejstříku lze žádat na základě znalosti identifikačního čísla osoby (IČO) na kontaktním místě veřejné správy Czech POINT. Živnostenský rejstřík je veřejný rejstřík, není třeba předkládat doklad totožnosti. Za první stranu výpisu se hradí správní poplatek ve výši 100,- Kč a za každou další stranu výpisu 50,- Kč. Výpis z živnostenského rejstříku lze získat i elektronicky a zdarma prostřednictvím datové schránky nebo po přihlášení do Portálu občana.

  

Výpis z Obchodního rejstříku

Výpis z Obchodního rejstříku

Jak žádat o výpis z Obchodního rejstříku? Lze žádat i o úplný výpis?

Pokud potřebujete výpis z obchodního rejstříku, musíte znát identifikační číslo osoby (IČO) dané organizace. O výpis z obchodního rejstříku lze požádat na kontaktním místě veřejné správy Czech POINT. Obchodní rejstřík je veřejný rejstřík, není třeba předkládat doklad totožnosti. Za první stranu výpisu se hradí správní poplatek ve výši 100,- Kč a za každou další stranu výpisu 50,- Kč.

Na Czech POINT lze žádat o dva typy výpisu. Jedná se o výpis úplný, který obsahuje všechny informace. Tedy informace zapsané v obchodním rejstříku po dobu existence firmy. Tento výpis je rozsáhlý, proto i správní poplatek bude vyšší, než u výpisu platného. Výpis platný je druhým typem výpisu z Obchodního rejstříku, obsahuje souhrn informací o firmě k aktuálnímu datu, má menší rozsah údajů.

Výpis z obchodního rejstříku lze získat i elektronicky a zdarma prostřednictvím datové schránky nebo po přihlášení do Portálu občana.

  

Výpis z Insolvenčního rejstříku

Výpis z Insolvenčního rejstříku

Kdo může požádat o výpis z insolvenčního rejstříku? K čemu slouží?

O výpis z insolvenčního rejstříku může žádat kdokoli. Žádá se na základě znalosti identifikačního čísla osoby (IČO) nebo podle osobních údajů fyzické osoby.  Jedná se o veřejný rejstřík, není tak třeba předkládat doklad totožnosti. Výpis z insolvenčního rejstříku slouží například k ověření, zda daná organizace či konkrétní osoba není dlužníkem. Za výpis z insolvenčního rejstříku se hradí správní poplatek ve výši 100 Kč za první stranu a 50 Kč za každou následující stranu. Pozor, nejedná se o výpis z centrální evidence exekucí.

  

Zřízení datové schránky

Zřízení datové schránky

Chci si zřídit datovou schránku, co pro to mám udělat? K čemu mi datová schránka slouží? Co je PDZ?

Datová schránka slouží k jednodušší a rychlejší komunikaci s veřejnou správou, je určena k doručování a odesílání elektronické dokumentace. Datovou schránku lze zřídit na kontaktním místě veřejné správy Czech POINT po předložení platného dokladu totožnosti. Lze zřídit datovou schránku fyzické osoby nebo datovou schránku fyzické osoby podnikající. O datovou schránku lze žádat i na základě zmocnění. Je tak nutné doložit ověřenou plnou moc. V tomto případě se žádost předává k vyřízení Ministerstvu vnitra. Zřízení datové schránky je zdarma.

PDZ je poštovní datová zpráva, kdy se jedná o elektronickou obdobu doporučené zásilky. Slouží k vzájemné komunikaci uživatelů datových schránek.
 

Jsem právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku, mohu si zřídit druhou datovou schránku?

Ministerstvo vnitra po zápisu subjektu do obchodního rejstříku automaticky ze zákona zřídí datovou schránku právnické osoby. O zřízení datové schránky právnické osoby se tak žádat nemusí. Právnická osoba tedy může mít pouze jednu datovou schránku.
 

Co mám dělat, když ztratím či zapomenu přístupové údaje do datové schránky?

V případě ztráty či zapomenutí přístupových údajů do datové schránky, je třeba navštívit kontaktní místo veřejné správy Czech POINT a zde požádat o zneplatnění původních přístupových údajů a vydání nových. První vydání nových přístupových údajů je zdarma. Pokud se toto stane opakovaně vícekrát během tří let, je nutné uhradit správní poplatek za každé další vydání nových přístupových údajů a zneplatnění původních. Tento správní poplatek činí 200 Kč. Pozor, od nového roku 2022 se tento poplatek ruší. Opětovné vydání přístupových údajů do datové schránky tak bude zdarma.
 

Kdo je oprávněná osoba a kdo je pověřená osoba při zakládání datové schránky?

Oprávněnou osobou datových schránek je vlastník datové schránky. Pokud je třeba, aby za oprávněnou osobu datovou schránku obsluhoval někdo jiný, je nutné navštívit kontaktní místo veřejné správy Czech POINT a zřídit ji k datové schránce vlastní účet, jakožto osobě pověřené. Pověřená osoba tak nemá plný přístup do datové schránky, pouze v určeném rozsahu.

  

Výpis z bodového hodnocení řidiče

Výpis z bodového hodnocení řidiče

Jak zažádat o výpis z bodového hodnocení řidiče?

O výpis z bodového hodnocení řidiče si můžete požádat na jakémkoliv kontaktním místě veřejné správy Czech POINT. S sebou musíte mít platný doklad totožnosti. Za výpis se hradí správní poplatek ve výši 100 Kč za jednu stranu, za každou další 50 Kč.  Výpis z bodového hodnocení řidiče je možné získat i elektronicky a zdarma prostřednictvím datové schránky fyzické osoby nebo po přihlášení do Portálu občana.
 

Jak výpis z bodového hodnocení řidiče chápat? Co znamená, když mám 0 bodů?

Po obdržení bodového hodnocení řidiče je na výpisu zobrazena kompletní historie bodového hodnocení a jeho aktuální stav. Důležité je aktuální číslo nasbíraných bodů. Ukazuje-li výpis 0 bodů, znamená to, že jste o žádné body nepřišli a máte tak plný počet bodů.  Pokud se na výpisu objeví počet bodů v rozmezí 1-11,  jedná se o určitý počet bodů za dopravní přestupky. V případě počtu bodů ve výši 12, je dosaženo nejvyššího možného čísla a limit bodového hodnocení je vyčerpán.  V průběhu určitého období (12 měsíců od přestupku) dochází k navrácení bodů, které se připíší zpět. Avšak ve výpisu bodového hodnocení již zůstanou a vždy se budou ukazovat v historii bodového hodnocení.
 

Mohu požádat o bodové hodnocení řidiče nebo výpis z RT pomocí datové schránky fyzické osoby, podnikající osoby či právnické osoby?

O výpis z bodového hodnocení řidiče či o výpis z Rejstříku trestů si můžete zažádat pouze prostřednictvím datové schránky fyzické osoby. Pokud se žádá pomocí datové schránky fyzické osoby podnikající či právnické osoby, může systém hlásit chybu či žádost nelze realizovat vůbec.  Vlastník datové schránky fyzické osoby podnikající má však možnost si stáhnout elektronický výpis z Rejstříku trestů na Portálu občana) či zde získat informace o stavu bodového hodnocení řidiče.
 

Můžu na Czech POINT zažádat o Kartu řidiče? Co je Karta řidiče?

Na kontaktních místech veřejné správy Czech POINT můžete žádat pouze o výpis z bodového hodnocení řidiče, nikoli o Kartu řidiče. O Kartu řidiče lze žádat na příslušném obecním úřadě s rozšířenou působností. Karta řidiče obsahuje údaje o řidiči, řidičském oprávnění, záznamy o přestupcích apod. 

  

Výpis z lékového záznamu pacienta

Výpis z lékového záznamu pacienta

K čemu slouží Výpis z lékového záznamu pacienta?

Výpis z lékového záznamu pacienta lze získat na kontaktním místě veřejné správy Czech POINT za libovolný časový úsek. Lékový záznam poskytuje přesný přehled o tom, jaké léky byly pacientovi předepsány a vydány, kdy, kým a v jakém množství. O lékový záznam se žádá na základě dokladu totožnosti. Lze žádat i o výpis pro své dítě, jako jeho zákonný zástupce. Za výpis se hradí správní poplatek ve výši 100 Kč za první stranu, za každou další stranu 50 Kč.

  

vytisknout  e-mailem