Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Časté dotazy Czech POINT

Zřízení datové schránky

Chci si zřídit datovou schránku, co pro to mám udělat? K čemu mi datová schránka slouží? Co je PDZ?

Datová schránka slouží k jednodušší a rychlejší komunikaci s veřejnou správou, je určena k doručování a odesílání elektronické dokumentace. Datovou schránku lze zřídit na kontaktním místě veřejné správy Czech POINT po předložení platného dokladu totožnosti. Lze zřídit datovou schránku fyzické osoby nebo datovou schránku fyzické osoby podnikající. O datovou schránku lze žádat i na základě zmocnění. Je tak nutné doložit ověřenou plnou moc. V tomto případě se žádost předává k vyřízení Ministerstvu vnitra. Zřízení datové schránky je zdarma.

PDZ je poštovní datová zpráva, kdy se jedná o elektronickou obdobu doporučené zásilky. Slouží k vzájemné komunikaci uživatelů datových schránek.
 

Jsem právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku, mohu si zřídit druhou datovou schránku?

Ministerstvo vnitra po zápisu subjektu do obchodního rejstříku automaticky ze zákona zřídí datovou schránku právnické osoby. O zřízení datové schránky právnické osoby se tak žádat nemusí. Právnická osoba tedy může mít pouze jednu datovou schránku.
 

Co mám dělat, když ztratím či zapomenu přístupové údaje do datové schránky?

V případě ztráty či zapomenutí přístupových údajů do datové schránky, je třeba navštívit kontaktní místo veřejné správy Czech POINT a zde požádat o zneplatnění původních přístupových údajů a vydání nových. První vydání nových přístupových údajů je zdarma. Pokud se toto stane opakovaně vícekrát během tří let, je nutné uhradit správní poplatek za každé další vydání nových přístupových údajů a zneplatnění původních. Tento správní poplatek činí 200 Kč. Pozor, od nového roku 2022 se tento poplatek ruší. Opětovné vydání přístupových údajů do datové schránky tak bude zdarma.
 

Kdo je oprávněná osoba a kdo je pověřená osoba při zakládání datové schránky?

Oprávněnou osobou datových schránek je vlastník datové schránky. Pokud je třeba, aby za oprávněnou osobu datovou schránku obsluhoval někdo jiný, je nutné navštívit kontaktní místo veřejné správy Czech POINT a zřídit ji k datové schránce vlastní účet, jakožto osobě pověřené. Pověřená osoba tak nemá plný přístup do datové schránky, pouze v určeném rozsahu.

  

vytisknout  e-mailem