Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Bezpečnost silniční dopravy - Prevence

Při tragických dopravních nehodách hraje velkou roli alkohol, nepřiměřená rychlost a nezkušenost. Příkladem mohou být i tragické dopravní nehody ze Štědrého dne minulého roku 2007. Loňský Štědrý den se tak stal nejtragičtějším za posledních osm let. Zahynulo celkem pět lidí. Za celé vánoční svátky přišlo o život osm lidí. Předběžné statistiky počty nehod za rok 2007 navíc uvádějí nárůst počtu mrtvých na našich silnicích o 155 osob.
Obecně dochází k dopravním nehodám pod vlivem alkoholu nejčastěji ve dnech volna a v nočních a v časných ranních hodinách. Nejohroženější skupinou jsou mladí lidé ve věku do 25 let a řidiči s krátkou dobou praxe. Noční a ranní návraty ze zábavy často končí vážnými dopravními nehodami.
Statistiky Policie ČR jednoznačně prokazují, že:
  • Řidiči s praxí do 2 let včetně zaviní pod vlivem alkoholu cca 30 % z celkového počtu dopravních nehod zaviněných řidiči pod vlivem alkoholu (v roce 2006 27 %), přičemž řidiči s praxí do 1 roku zaviní z tohoto počtu více jak polovinu (v roce 2006 17 %).
  • Mladí lidé ve věku do 25 let zaviní v průměru kolem 30 % všech dopravních nehod pod vlivem alkoholu; k nejvíce dopravním nehodám mladých řidičů pod vlivem alkoholu dochází mimo obec při nepřiměřené rychlosti jízdy.
  • Dopravní nehody mladých řidičů, u kterých byl prokázán alkohol jsou spojeny s dalším negativním chováním - například v roce 2006 byl alkohol spojen v 53 % s rychlostí jízdy, ve 41 % s nesprávným způsobem jízdy a 6 % s ostatními způsoby nesprávného chování.
Zahraniční studie (například SWOV, Nizozemí, 2007) jednoznačně prokazují zvyšující se riziko zavinit dopravní nehodu pod vlivem alkoholu se zvyšujícím se podílem alkoholu v krvi řidiče.
Světová zdravotnická organizace (WHO) uvádí, že:
  • Mladí řidiči s 0,3 % alkoholu vezoucí 2 a více spolucestujících mají 34 x větší šanci zavinit dopravní nehodu než řidiči ve věku nad 30 let s nulovou hladinou alkoholu v krvi a vezoucí pouze jednoho spolucestujícího.
  • Riziko být účastníkem dopravní nehody se zvyšuje s narůstajícím promile alkoholu v krvi řidiče; nárůst je patrný již u 0,3 promile, prudký nárůst je potom od 0,6 promile a výše (The role of drinking driver in traffic accidents, Department of Police Administration, Indiana University).
  • Řidiči motorových vozidel, řídící s více jak 0,0 promile alkoholu v krvi mají vyšší pravděpodobnost být účastníkem dopravní nehody než ti, kteří žádný alkohol v krvi nemají.
Již pouze dva státy Evropské unie povolují 0,8 promile u řidičů motorových vozidel
Od Nového roku, tedy od 1. ledna 2008, zůstávají v Evropské unii již pouze dva členské státy, které povolují řidičům motorových vozidel jízdu s 0,8 promile alkoholu v krvi. Jedná se o Velkou Británii a Irsko, přičemž zatím posledním ze států, který limit alkoholu snížil bylo Lucembursko, a to z 0,8 na 0,5 promile s tím, že pro nové řidiče a profesionální řidiče platí od 1. října 2007 limit 0,2 promile.
Současně v Evropské unii pokračuje trend ve zpřísňování sankcí za alkohol za volantem. Například v Itálii od srpna 2007 za alkohol v rozmezí 0,5 - 0,8 promile hrozí řidiči pokuta v rozpětí 500 - 2000 EURO, za alkohol v rozpětí 0,8 - 1,5 promile pokuta ve výši 800 - 3200 EURO a pro ty, u kterých policie zjistí alkohol nad 1,5 promile pokuta ve výši 1500 - 6000 EURO. To vše je doprovázeno, jak odnětím řidičského oprávnění až do dvou let, tak případně i vězením do tří měsíců. Tresty se zvyšují dvojnásobně, pokud řidič zaviní dopravní nehodu.
Vedle trestů pokračují jednotlivé členské státy i v preventivních kampaních v rámci celoevropského programu „Designated Driver“, do něhož se pod názvem „Domluvme se“ zapojuje již několik let Ministerstvo dopravy a privátní subjekty i v České republice.
Výše uvedené aktivity jsou naplňováním Průběžné hodnotící zprávy plnění Evropského akčního plánu bezpečnosti silničního provozu, jehož cílem je do roku 2010 snížit počet usmrcených o 50 % oproti stavu roku 2002. Tato zpráva mimo sankcí a zvýšených kontrol, včetně koordinovaných policejních kontrol zaměřených na alkohol mezi jednotlivými členskými státy, podpory vyšší dostupnosti veřejné dopravy zejména v nočních hodinách, klade právě důraz na další rozšíření programu „Designated Driver“ v evropských zemích.
Fakta jak z České republiky, tak i ze zahraničí jednoznačně prokazují nebezpečnost i malého množství alkoholu za volantem jak pro řidiče, tak i ty, kteří se nechají odvážet řidičem, který alkoholický nápoj požil.
Nezkazte si sobě ani svým blízkým další dny roku 2008; pokud jedete za zábavou automobilem, zvolte si vždy předem někoho, kdo nebude pít alkohol a odveze vás bezpečně domů. Určitě se to vyplatí.
 
16.1.2008
 
Za využití zahraničních pramenů informují:

JUDr. Tomáš Koníček z odboru prevence kriminality MV
tel.: 974 833 217,
e-mail: sekropk@mvcr.cz

Ing. Jaroslav Hořín tajemník Pracovní skupiny
pro prevenci dětských úrazů a projektů BCA WHO
a Ministerstva zdravotnictví
mobil: 720 424 435
e-mail: j.horin@seznam.cz

vytisknout  e-mailem