Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Bezpečnost silniční dopravy - Prevence

Cyklistická sezóna je tady; nezapomínejte ale také na možná rizika odcizení kola či vzniku úrazu při jízdě na kole

Podle Policie ČR dochází k největšímu počtu krádeží kol na veřejných místech. Krade se v každou denní dobu i na místech dobře viditelných s neustálým pohybem osob. Zmizení kola je otázkou několika vteřin a riziko pro pachatele je nízké. Navíc bývají kola většinou jen volně opřena o nějaký objekt bez využití jakéhokoliv prvku zabezpečení.

Málokteré jízdní kolo je vybaveno již od výrobce nějakým zámkem či jiným prvkem zabezpečovací techniky. Důležité je si uvědomit, že kolo pouze „opřené“ o zeď, lavičku, strom, sloup veřejného osvětlení či o stojan dopravní značky je velkým lákadlem pro zloděje. Stačí ho vzít a odvézt. A přitom stačí tak málo, abyste z něho udělali hůře dostupnou kořist. Při odkládání kola je třeba ho vždy upoutat zámkem k pevné části v okolí (již zmiňovaná lavička, strom, sloup apod.) tak, aby bylo připevněno přes rám. Ve většině měst a obcí jsou zřizovány ukotvené pevné stojany na kola – např. u obchodních center, zdravotnických zařízení, u škol, pošt či restaurací. V takovém případě můžete využít pevný lankový zámek nebo zámek ve formě řetízku a upoutat kolo do stojanu.

V poslední době, a je to dobře, se začínají v některých městech (zejména v těch, která jsou zapojena do Programu prevence kriminality) objevovat uzamykatelné stojany pro jízdní kola. Jde o naprostou novinku v oblasti zabránění krádežím kol na veřejných místech. Jeho hlavní předností oproti stávajícím stojanům je možnost uzamčení kola pomocí masivního kovového třmenu a spolehlivého uzamykacího mechanismu, který je pevnou součástí stojanu.

Stojany jsou vhodné jako součást městského mobiliáře (např. pro vybavení autobusových a vlakových nádraží). Dobře slouží u bytových domů, nebo v menším provedení u rodinných domků. Svým dílem tak přispívají k „Bezpečné lokalitě“.

Jinou možností zabezpečení jízdních kol či motocyklů je využití elektronických prvků zabezpečení. Může jít o detektory či osobní alarmy, které, jsou-li nainstalovány a pokud někdo neoprávněně s kolem pohybuje, spustí sirénu. Zajímavou kombinaci představuje alarm k ochraně jízdního kola, motocyklu nebo mopedu, ale i k ochraně přípojného vozíku, nákladu na něm, zavazadlům umístěným na střešním nosiči (zahrádce) proti krádeži.

Ocelový kabel s mechanickým bezpečnostním zámkem, doplněný pohybovým detektorem a hlasitou sirénou, nabízí dvojitou ochranu proti odcizení. Srdcem alarmu je pohybový detektor s nastavitelnou citlivostí. Při ostře zapnutém přístroji se rozezní siréna, jakmile někdo nepovolaný jízdním kolem či motocyklem pohne, nebo se pokusí s alarmem manipulovat.

K propojení s chráněným předmětem slouží 1,5 m dlouhý ocelový kabel. Tím lze pohodlně přimknout jízdní kolo, skútr, moped či malý motocykl přes přední či zadní kolo ke stojanu nebo jiné pevné části. Ocelový kabel je součástí elektronického obvodu, a jakmile dojde k jeho přerušení, okamžitě se rozezní siréna.

Plášť alarmu je robustní a odolný proti povětrnostním podmínkám. Všechny otvory jsou utěsněné gumovým těsněním proti vlhkosti. Ocelový kabel je obalen povětrnostně odolným pláštěm. Zámek je chráněn proti vniknutí špíny a vlhkosti gumovou krytkou.

 

Registrace jízdních kol

V některých městech již Policie ČR nebo obecní policie provádí registraci jízdních kol. Po zajištění odpovídající techniky a propojení databází všech registrovaných kol se uvažuje o zveřejnění databází (registrovaných i odcizených kol) na webu Ministerstva vnitra a Policie ČR stejně tak, jak je tomu v případě motorových vozidel.

Mikrotečky a mikročipy zásadně zvyšují šanci, že jízdní kolo nebude odcizeno. Majitel jízdního kola zadá do registru své kontaktní údaje, které slouží pouze v případě navrácení nalezeného předmětu pro policii. Ověřování se provádí nejen zadáním ID prvku (např. mikrotečky), ale i pomocí výrobního čísla a podle slovního popisu předmětu. Unikátní technologie mikroteček a mikročipů, doplněná výstražnými prvky tvoří ve spojení s centrálním registrem chráněných předmětů silný nástroj v boji s majetkovou kriminalitou.

Jedná se o cenově dostupnou aplikaci, s centrálně ale i mezinárodně dostupným registrem. Označení kola má silně odrazující účinek a výrazným způsobem snižuje riziko odcizení. Výhodou je také spolupráce s Policií ČR i obecními či městskými policiemi v ČR.

Tolik jen několik možností zabezpečení jízdních kol ve městě či v přírodě. Nezapomínejte však, že i kolo uložené doma ve sklepě či kolárně je vhodné mít dostatečně zabezpečeno anebo mít kvalitní uzamykací systém na dveřích do těchto prostor. Samozřejmostí by měla být dobře uzavřená pojistná smlouva pro případ odcizení zejména, jedná-li se o vyšší pořizovací hodnotu bicyklu.

Nebezpečí úrazů v silničním provozu číhá především na cyklisty

Podle policejních statistik jsou cyklisté (spolu s chodci a motocyklisty) nejzranitelnější kategorií účastníků silničního provozu. Jízdu na kole ovládá kdekdo a málokdo si uvědomuje, že v okamžiku když vyjede na silnici, se stává plnohodnotným účastníkem silničního provozu. Cyklisté nejsou oproti řidičům aut chráněni žádnou karoserií. Pokud cyklista navíc nezná či úmyslně porušuje pravidla silničního provozu, má nedostatečně vybaveno jízdní kolo nebo dokonce sedne za řídítka po požití alkoholických nápojů, nemůžeme se divit nepříjemným statistickým číslům.

Samotní cyklisté nejvíce porušují pravidla na pozemních komunikacích v těchto oblastech:

 • Nerespektování dopravních značek.
 • Ignorace světelné signalizace.
 • Přidržování se motorových vozidel při zdolávání stoupání.
 • Jízda za snížené viditelnosti bez předepsaného osvětlení.
 • Nedostatečné technické vybavení.
 • Jízda pod vlivem alkoholu.

Certifikované cyklistické přilby jsou nutností

Nejen žádné dítě, ale každý, kdo usedne na kolo, by si měl uvědomit, že cyklistická přilba nerozlučně patří k jízdě na kole, neboť nehoda se může stát komukoli, kdykoli a kdekoli při jakékoli rychlosti. Je víc než jasné, že většina vážných cyklistických nehod se nestane na rušných komunikacích, ale na klidných vedlejších ulicích. Proto je třeba, aby zejména rodiče měli neustálý přehled, kde se jejich ratolesti pohybují a aby dohlédli, zda jejich děti mají kolo řádně vybavené a používají cyklistické přilby.

Cyklistická přilba musí být schváleného typu a musí být na hlavě dobře upnutá – nesmí se na hlavě pohybovat. Každý typ přilby tedy musí mít ATEST 8SD (výrobek je v souladu s ČSN EN 1078, n. v 172/1997 Sb., a je shodný s typem schváleným Ministerstvem dopravy a spojů ČR). Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů, totiž přímo stanovuje v § 58 – cyklista mladší 18 let je povinen za jízdy použít ochrannou přilbu schváleného typu podle zvláštního právního předpisu a mít ji nasazenou a řádně připevněnou na hlavě. Přilba chrání nejen zátylek a čelo, ale částečně také obličej, spánky a uši. Na podporu užívání přileb jen několik málo statistických výstupů úrazů v dopravě:

 • Jedno ze čtyř vážných cyklistických zranění je zranění hlavy.
 • V polovině všech cyklistických nehod je zasažena jezdcova hlava (buď střetem s autem, dlažbou nebo obrubníkem).
 • Nehody mohou snadno způsobit poškození mozku nebo lebky.

Podle výsledků hospitalizovaných osob dochází při úrazech cyklistů k následujícímu pořadí zranění – nejvíce je zasažena hlava a obličej, dále ruce, zápěstí, prsty a trup. K dalším částem těla patří zranění či úraz předloktí, holeně, ramena či horní části paže a dále poškození kolena nebo lokte.

Při jízdě na kole je také vhodné využívat dalších možností ochrany zdraví – chrániče na lokty a cyklistické rukavice. Vhodným doplňkem je nápadné, barevné či dokonce retroreflexní oblečení jezdce na kole. Dobrou a účinnou věcí mohou být i reflexní pásky nebo reflexní zástěrky pro cyklisty, které se objevují stále častěji v preventivních programech v řadě měst a obcí. Lze je získat na preventivních akcích Policie ČR či obecních anebo městských policií.

Základem prevence však i nadále zůstává technický stav jízdních kol, který bývá v některých případech přímo zoufalý. I proto je stanoveno, jaké obligatorní vybavení musí jízdní kolo mít při provozu na pozemních komunikacích.

Lze úrazy při cyklistice eliminovat?

Podle výzkumů provedených v uplynulých letech Královskou společností pro prevenci nehod ROSPA (Velká Británie) každoročně umírá na silnicích států Evropské unie přes 2 800 cyklistů a dalších 139 800 je zraněno (podle Royal Society for Prevention of Accidents – ROSPA).

Nebezpečí úrazů cyklistů je možné snížit několika způsoby – bezpečným stylem jízdy, úpravou dopravního prostředí, které bere v úvahu zastoupení cyklistů v dopravním proudu, ale i používáním kvalitních certifikovaných cyklistických přileb a různých chráničů a rukavic.

ROSPA uvádí, že pokud by každý cyklista používal cyklistickou přilbu, riziko poranění hlavy by se snížilo o 85 % a riziko poranění mozku o 88 %, přičemž ve státech Evropské unie dochází každoročně ke zhruba 600 000 poranění hlavy v důsledku cyklistiky. Je nutné si uvědomit, že podle odborné lékařské literatury, koncentrovaný úder do hlavy dokáže usmrtit dospělého již při pádu při rychlosti 11 km/h, dítě i při rychlosti nižší.

Ke zmenšenému počtu úrazů při cyklistice také přispívá správné vybavení jízdního kola.

Povinná výbava jízdního kola

Jízdní kola musí být vybavena:

 • Dvěma na sobě nezávislými brzdami; jízdní kola pro děti předškolního věku vybavená volnoběžkovým nábojem s protišlapací brzdou nemusí být vybavena přední brzdou.
 • Zadní odrazkou červené barvy nebo touto odrazkou v kombinaci se zadní červenou svítilnou.
 • Přední odrazkou bílé barvy.
 • Odrazkami oranžové barvy na obou stranách pedálů – lze nahradit odrazovými materiály na obuvi nebo v její blízkosti.
 • Nejméně jednou boční odrazkou oranžové barvy na paprscích předního nebo zadního kola.

Jízdní kola pro jízdu za snížené viditelnosti musí být navíc vybavena:

 • Světlometem svítícím dopředu bílým světlem; je-li vozovka dostatečně a souvisle osvětlena může být světlomet nahrazen svítilnou bílé barvy s přerušovaným světlem.
 • Zadní svítilnou červené barvy nebo kombinací této svítilny se zadní odrazkou červené barvy.
 • Zdrojem elektrického proudu.

A na závěr, kde mohou občané získat další informace?

Veškeré rady a doporučení jsou pro všechny dostupné na resortních internetových stránkách www.mvcr.cz nebo na jednotlivých policejních preventivně informačních skupinách po celé ČR.

Informuje: JUDr. Tomáš Koníček z odboru prevence kriminality MV, tel.: 974 833 217, E-mail: sekropk@mvcr.cz

27. 4. 2010

vytisknout  e-mailem