Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Bezpečnost silniční dopravy - Prevence

Doba dovolených sebou přináší také určitá úskalí. Při cestě automobilem o dovolené v zahraničí se můžeme snadno stát jedním z účastníků dopravní nehody. Jak tedy postupovat?
 
I v zahraničí platí povinné ručení nebo havarijní pojištění. Pokud nemáte uzavřeno celoroční havarijní pojištění, je možné si ho sjednat i krátkodobě, třeba na dobu dovolené v zahraničí. Každý, kdo se již v minulosti dostal do problémů, ocenil dostatek informací, jak se má chovat a kam se má obrátit. Než vyjedete do ciziny, zjistěte si, na co vše se vaše pojištění vztahuje a případně se připojistěte.
 
Bezprostřední postup po dopravní nehodě
Neprodleně zastavte vozidlo a zabezpečte místo nehody. Zapněte varovná světla a umístěte výstražný trojúhelník. Nezapomeňte při všem, co na místě dopravní nehody děláte, dbát na svou bezpečnost. Silniční provoz totiž pokračuje dále. Jakmile budete vystupovat z vozu, určitě je vhodné si obléci vestu vyrobenou z retroreflexních materiálů.
 
Je-li někdo zraněn, poskytněte dle svých schopností a možností první pomoc a vždy kontaktujte místní záchranou službu, hasiče či policii. Některé země EU již sice zrušily národní čísla tísňového volání a využívají jednotné evropské číslo tísňového volání 112, ale pro vaši pohodu je důležité si před přejezdem hranic zjistit, jaká konkrétní čísla v dané zemi vlastně platí (například kontakty na policii v Německu 110, v Rakousku 133, v Itálii 113, ve Francii 112).
 
Policie ano či ne
V případech stanovených zákonem dané země oznamte nehodu policii. Přivolání či nepřivolání policie se vždy řídí právním předpisem země, ve které k dopravní nehodě došlo.
 
Pokud bude k dopravní nehodě přivolána policie, policejní protokol podepište pouze v tom případě, že zcela souhlasíte s jeho zněním. V opačném případě do něj uveďte své vlastní vyjádření o nehodě. I v zahraničí piště česky. Navíc při výslechu má cizinec právo na tlumočníka.
 
Stejně jako u nás se zdržte požití alkoholických nápojů a jiných návykových látek po dopravní nehodě. Bylo by to na újmu zjištění, zda jste před jízdou či během ní uvedené věci nekonzumovali.
 
V případě, že je nutné zabezpečit obnovení provozu na pozemní komunikaci, můžete vozidla odstranit, pokud:
  • je nehoda nahlášena policii a vy jste řádně vyznačili konečné postavení vozidel sprejem, křídou, pískem, apod. Pro lepší prokázání vzniku dopravní nehody si vytvořte vlastní fotodokumentaci místa, kde k ní došlo;
  • shodli jste se na odstranění vozidel s ostatními účastníky dopravní nehody.
Zapište si státní poznávací (registrační) značku, VIN kód (17-místný alfanumerický identifikační kód vozidla), značku a typ zúčastněných vozidel, jména, příjmení a bydliště jejich řidičů, jména, příjmení a bydliště/sídla jejich vlastníků a údaje o pojištění (číslo a platnost zelené karty, číslo pojistné smlouvy, název pojistitele). Poznamenejte si i jména a adresy případných svědků.
 
Záznam o dopravní nehodě
Pokud nebude k dopravní nehodě přivolána policie, je nezbytné s dalšími účastníky nehody sepsat společný záznam o nehodě (tzv. Euro protokol). Ten musí obsahovat zejména údaje o místu a času dopravní nehody, o jejích účastnících a vozidlech, o její příčině, průběhu a následcích. Využijte k tomu „Záznam o dopravní nehodě“ (který již určitě vozíte s sebou ve vozidle) a oba účastníci ho po řádném vyplnění a prostudování podepíší.
 
Záznam o dopravní nehodě obsahuje všechny údaje, které jsou nutné pro řádné zdokumentování nehodového děje. Vzhled dokumentu je stejný ve všech evropských jazykových mutacích, a proto ho využijte, i když dalším účastníkem nehody bude cizinec.
 
Před oddělením dokumentu se přesvědčte, že je řádně vyplněn a podepsán ve všech vyhotoveních včetně uvedení počtu vyplněných bodů. Po oddělení jednotlivých listů (kopií) již není možné doplňovat další údaje; nebyly by totiž propsány na všechna vyhotovení.
 
Nepojízdné vozidlo a asistenční služby
Pokud je následkem dopravní nehody vaše vozidlo nepojízdné, kontaktujte vždy asistenční službu pojišťovny. Jste-li viníkem nehody, máte zpravidla nárok na asistenční služby od pojišťovny, u které máte pojištění odpovědnosti (tzv. povinné ručení) uzavřeno.
 
Z titulu havarijního pojištění je zpravidla hrazen odtah nepojízdného vozidla. Čísla telefonu na vaši asistenční službu máte zpravidla uvedeno na asistenční kartě (k pojištění odpovědnosti, eventuálně k havarijnímu pojištění), nebo v tzv. asistenčním sešitě, anebo na nálepce ve vozidle (na viditelném místě). Určitě ho najdete také na zelené kartě. K základní variantě obsahu asistenční služby patří: oprava vozidla na místě, odtah vozidla, uskladnění vozidla, právní pomoc, nocleh a případné nutné tlumočení.
 
Asistenční službu své pojišťovny volejte i v případě, že si nebudete jisti dalším postupem. Zásadně nepřijímejte nabídku asistenčních služeb od poskytovatelů, kteří se náhodně objeví na místě dopravní nehody a nejsou smluvními asistenčními službami vaší pojišťovny, eventuálně smluvními asistenčními službami pojišťovny dalšího účastníka (viníka) nehody.
 
Zajistěte neprodlené předání sepsaného společného záznamu o dopravní nehodě pojistiteli. Pokud neznáte údaje o odpovědnostní pojišťovně viníka, obraťte se na Informační středisko České kanceláře pojistitelů.
 
Na závěr
Před cestou do zahraničí se určitě vyplatí nechat si auto prohlédnout v autorizovaném servisu a důkladně si pobyt v cizině naplánovat. Podkladů je určitě dostatečné množství, včetně využití internetových stránek.         
 
I při svých cestách v zahraničí buďte ohleduplní k ostatním účastníkům silničního provozu. Zvláštní pozornost věnujte těm nejzranitelnějším - chodcům a cyklistům. Při problémech v zahraničí je nejlépe obrátit se na českou ambasádu nebo asistenční službu. Nebojte se volat do Česka, ceny hovorů z mobilních telefonů nejsou vysoké.
 
 
Podle internetových zdrojů informuje JUDr. Tomáš Koníček
odbor prevence kriminality, 9.7.2009
tel.: 974 833 217, e-mail: sekropk@mvcr.cz

vytisknout  e-mailem