Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Bezpečnost silniční dopravy - Prevence

Zpráva z tisku: Za Velikonoční svátky opět tragédie na českých silnicích. Celkem 14 vyhaslých lidských životů. Nejčastější příčina dopravních nehod – nepřiměřená rychlost. 
 
Nové technologie v oblasti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu používané ve Velké Británii jsou postaveny na vývoji a výrobě zařízení pro automatické rozpoznávání poznávací (registrační) značky vozidla ANPR – Automatic Number Plate Recognition. Široký rozsah systému využívá novou generaci informační technologie, která umožňuje snímat zatížení komunikací v čase, poplatky za použití komunikace, vybírání mýtného na dálničních úsecích, výběry poplatků za vjezd do centra měst při sledování dopravní situace a také velice efektivní způsob úsekového měření rychlosti, atd.
 
 
Policie a jiné složky využívají protiteroristické systémy, kontrolu zneužívání vyhrazených pruhů pro záchranné a bezpečnostní služby nebo autobusy, řízení přístupů, zabezpečení lokalit, systémy pro parkoviště atd. 
  
Popisovaný systém splňuje certifikaci ISO 9001-2000 vztahující se k nejvyšším mezinárodním standardům. V současné době je využíván plošně na celém světě v oblasti sledovaného zájmu (v městských aglomeracích, komunikacích, objektech atd.), především pak v Anglii (Londýn), USA (Los Angeles), Austrálii (celá západní část) a Španělsku.
 
Výhody využití systému spočívají ve vysoké rozlišovací schopnosti a spolehlivosti provozu i za snížených povětrnostních, světelných a technických (protisvětlo) podmínek při využití patentů systému synchronizovaného pulzního IR světla. Systém umožňuje širokospektrální, univerzální využití v návaznosti na další možné bezpečnostní systémy s uplatněním unifikovaných prvků, což přináší značné úspory při provozu a jeho správě.
 
Technologie ANPR
Základem ANPR software, tedy „jádrem", které provádí optické rozpoznávání znaků, je tzv. AutoPlate systém. AutoPlate je v současné době nejpřesnější ANPR dostupný produkt, což dokazují srovnávací ukázkové testy u zákazníků s jinými produkty. AutoPlate poskytuje velké množství výhod v návaznosti na další ANPR software.
  
Standardní rysy technologie ANPR systému:
 • systémové operace s nebo bez lidského zásahu
 • otevřená architektura pro integraci s různými aplikacemi pro třetí a další subjekty
 • bezprostřední zpětná vazba na státní poznávací značku vozidla (registrační značku), registrovanou v databázi
 • diskrétní způsob sledování (možnost umístit systém v libovolném vozidle, v rámci využití pro automatizované oznámení, jestliže vozidlo najede do pásma nebo prioritní či sledované oblasti)
 • různé metody pro přenos dat, včetně modemu, LAN, WAN, GPRS a internetu
 • schopnost sledovat vozidla a cestovní návyky během času k odhalení podezřelého chování nebo ověřit přítomnost podezřelého vozidla
 • schopnost kontrolovat přístup, ověřit značku proti seznamu povolených registračních značek
Antiteroristické systémy
Technologie ANPR – infračervené kamery, osvětlovací tělesa a následné zpracování – využívají širokou škálu bezpečnostních mobilních i stacionárních řešení (ve vozidle nebo jiných mobilních prostředcích, případně pevné instalace v objektech nebo jiných sledovaných úsecích). Základní princip spočívá ve schopnosti zachytit a monitorovat vozidla, státní poznávací (registrační) značky a snímaná data okamžitě vyhodnotit (ověřit) proti, pro danou lokalitu, oprávněným –  schváleným, případně prověřovaným vozidlům.
 
Měření zatížení silnic v čase 
Ve Velké Británii používají speciální softwarový systém sledování dopravní sítě v reálném čase, její řízení a usměrňování. Systém měření zatížení silnic využívá ANPR zařízení k získání informací o dopravě identifikací stejného vozidla na dvou nebo více místech silniční sítě, a to pomocí rozlišení jeho registrační značky. ANPR kamery jsou podél silniční sítě rozmístěny tak, že poskytují monitorování dopravní situace v reálném čase a dovolují určit přepravní časy v silniční síti.
 
Hlavní přednosti systému:
 • monitorování v reálném čase, možnost řízení dopravy
 • včasné varování o problémech v dopravě
 • zvýšení propustnosti cest
 • snížení dopravních kolapsů způsobených většími nehodami
 • navržení „objížděk" pro minimalizaci problémů vyplývajících z dopravních komplikací a nehod
 • minimalizace zpoždění na silnicích
 • ovlivnění rozhodnutí uživatele silnice - zvolení optimální trasy
 • snížení problémů způsobených dopravními špičkami

Systém měření zatížení získává, shromažďuje a přenáší důležité dopravní informace z rozsáhlé oblasti. Údaje o stavu silnic a jejich využívání k provozu jsou uživatelům poskytovány v různých formách zpráv, pomocí internetu, rádia a jiných technických prostředků pro sofistikovanější plánování a využívání komunikací.

Systém pro výběr poplatků
Registrační značka vozidla je snímána jako základní prostředek pro identifikaci a nebo pro zpoplatnění vozidla podle daných parametrů. Automatický systém rozlišení registračních značek zaznamená pomocí kamer umístěných na okrajích silnic nebo bránách snímky vozidel, lokalizuje v nich registrační značky, které převádí do datové podoby bez nutnosti lidského zásahu. Velkou výhodou je, že systém nevyžaduje umisťovat do vozidel žádná přídavná zařízení. Navíc řeší problém občasných uživatelů, kteří mohou využívat speciální platební podmínky a poplatky platit podle typu vozidla zcela automaticky.

Výběr mýtného
Mýto je vybíráno na elektronických jízdních pruzích s automatickými branami nebo volně průjezdných pruzích. Volný pruh – ne bariéra – reguluje dopravní problémy a mají pozitivní vliv na životní prostředí. ANPR systém je schopný identifikovat a zajistit zaplacení mýtného poplatku prostřednictvím snímaných dat (obrázku registrační značky vozidla).

„Electronic Toll Collection“ (ETC) systémy jsou mechanismy, kterými probíhá komunikace mezi centrem pro výběr mýta a které kontrolují řádné vybírání poplatků. Především však ETC zařízení zbavují obsluhu nutnosti vybírat mýto v hotovosti, případně pomocí mincovních či jiných automatů. Dále umožňují zajistit výběr mýta při rychlé jízdě vozidla. 

K výhodám systému zejména patří:

 • výšení kapacity průjezdnosti jednotlivých jízdních pruhů zpoplatněných mýtem
 • snížení doby čekání na placení mýtného
 • pohodlí pro plátce mýtného
 • úspora paliva a snížení emisí vozidly čekajícími na zaplacení mýta
 • ANPR kamery mohou přesně identifikovat neplatiče mýtného.
Policie a automatické rozlišování registračních značek
Anglický výrobce začlenil systémy pro automatické rozlišení registračních značek do pevných, mobilních nebo přemístitelných systémů pro využití při policejní práci. Výsledky jsou velmi užitečné, neboť policie je schopna zachycené registrační značky vozidel porovnávat s různými inteligentními databázemi.
 
Mobilní ANPR systém umístěný ve vozidle je schopný zachytit registrační značku (automaticky a nebo ručním nastavením). Plně přenosné systémy je možné snadno přemístit z jednoho vozidla do druhého, nebo použít bez nutnosti zřizovat mechanická zařízení pro jejich instalaci na silnicích apod.
 
PAGIS 
Kamera instalovaná ve vozidle je propojena s mobilním počítačem, na kterém běží PAGIS software. PAGIS byl vyvinutý ve spolupráci s policii, tak aby zajišťoval a poskytoval veškerá potřebná data pro obsluhu ve vozidle. ANPR kamery identifikují a zaznamenají registrační značky všech projíždějících vozidel. Čísla registračních značek jsou porovnána s údaji v databázi policie. Toto porovnání může operátorovi během sekundy sdělit, zda se nejedná o zcizené vozidlo, či zda není spojeno s kriminálním činem, nebo zda má zaplaceny poplatky a podobně. I v případě rozsáhlých databází s miliony záznamů je PAGIS schopen odpovědět ve zlomcích sekundy na policejní požadavky. 
 
V zadní části vozidla je dvojitá PIPS kamera-P362 připevněna k rotátoru robustním rámem, který je ovládán pomocí dotykové obrazovky, jenž je součástí PAGIS software. Jedna kamera snímá v denním režimu celkový obraz automobilů, druhá kamera využívá infračervené světlo pro snímání registračních značek. Ještě nedávno nemohla být tato kamera využívána uvnitř vozidla, z důvodu nepropustnosti IR okny automobilu. Tento problém je nyní vyřešen; bylo vyvinuto speciální zadní sklo, které propouští IR světlo a zároveň má odpovídající tvar a splňuje bezpečnostní kritéria pro používání ve vozidlech. 
  
V současné době je popisovaný systém a technologie předváděn a zkoušen také v rámci Policie České republiky a také prochází zkouškami na Slovensku.
 
Informuje: JUDr. Tomáš Koníček, odbor prevence kriminality, tel.: 974833217, E-mail: sekropk@mvcr.cz
 
 
Odbor prevence kriminality, 3.6.2009 
 

vytisknout  e-mailem