Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Bezpečnost silniční dopravy - Prevence

Alkohol za volantem patří vedle nepřiměřené rychlosti k nejčastějším příčinám dopravních nehod. Na rozdíl od České republiky, kde je alkohol příčinou přibližně 4 % smrtelných dopravních nehod zaviněných řidiči motorových vozidel, je například ve Finsku alkohol příčinou 25 % všech smrtelných dopravních nehod, v Itálii 11 % a v Dánsku 15 % všech smrtelných dopravních nehod.
 
Opatření v boji s alkoholem obsahuje také Národní strategie bezpečnosti silničního provozu (Strategie), kterou vláda přijala usnesením č. 394 ze dne 28. dubna 2004. Ta stanovuje základní nástroje a opatření směřující ke zlepšení situace v oblasti bezpečnosti silničního provozu do roku 2010. Konkrétním rozpracováním Strategie na podmínky resortu vnitra a Policie ČR je Resortní akční plán bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, kde je také věnována značná pozornost oblasti řízení vozidel pod vlivem alkoholu.
 
Evropská unie se snaží nepříznivý stav napravit několika způsoby:
 
  • Podporou kampaní jako je například EUROBOB (v České republice probíhá varianta této kampaně pod názvem Domluvme se!) zaměřených na mladé řidiče, případně kampaň Evropské rady pro bezpečnost dopravy (ETSC) Bezpečně a střízlivě (Safe and Sober Campaign) vyhlášená v roce 2007 s délkou trvání tři roky.
      
  • Legislativou – například Doporučením Evropské komise z 1. ledna 2001 týkající se nejvyšší povolené hladiny alkoholu v krvi řidičů motorových vozidel, které členským státům doporučuje stanovit nejvyšší dovolenou hladinu alkoholu v krvi na 0,5 promile a nižší s tím, že u profesionálních a mladých řidičů je doporučován limit 0,2 promile a nižší (viz Official Journal L 43 z 14. února 2001): Mezi další legislativu patří Doporučení Evropské komise ze dne 6. dubna 2004 k bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích – 2004/345/EC.
     
  • Podporou aplikace národní právní úpravy zavádějící zařízení ALCOLOCK, které neumožní jízdu podnapilému řidiči.
     
  • Podporou vyššího provádění namátkových kontrol řidičů policií na místě, a to i v rámci aktivit mezinárodního sdružení dopravních policií TISPOL.
ALCOLOCK se postupně dostává do právní úpravy některých států EU, a to jak v obecné rovině, tak i jako součást rehabilitace problémových řidičů. Před jízdou musí řidič dýchnout do zařízení (obdoba například elektronického zařízení DREAGER, používaného policií). Zařízení neumožní nastartovat vozidlo, pokud má řidič alkohol v dechu.
 
 
 

Pilotní projekt

Příprava právní úpravy

Zavádění právní úpravy

Profesionální řidiči

Finsko    

X

 
Švédsko1

X

X

X

 
Nizozemsko

X

X

X

 
Francie

X

X

X

X
(řidiči školních autobusů)

Velká Británie

X

X

   
Belgie

X

X

   

Slovinsko

X

   

X

Zdroj: ETSC, listopad 2008
 
1) součást rehabilitačních kursů těch řidičů, kteří byli opakovaně při jízdě pod vlivem alkoholu
 
Informují: Ing. Jaroslav Hořín, spolupracovník Centra dopravní prevence Ministerstva vnitra a Policie ČR při Muzeu Policie ČR, tel.: 720424435, e-mail: j.horin@seznam.cz a JUDr. Tomáš Koníček z odboru prevence kriminality MV ČR, tel.: 974833217, e-mail: sekropk@mvcr.cz

vytisknout  e-mailem