Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Krádeže motorových vozidel

Statistiky, prevence a informace, Eucaris 

 • Statistiky
 • Prevence a informace
 • EUCARIS

Statistiky

STATISTIKY     

Tabulka 2008-2017.PNG
 

Vývoj v oblasti krádeží dvoustopých motorových vozidel za posledních 10 let vykazuje (s výjimkou roku 2013) dlouhodobě klesající trend. Za posledních deset let se jedná o pokles o 80 %. V roce 2017 byl meziroční pokles krádeží dvoustopých vozidel 27 %.

U jednostopých vozidel se jedná o pokles za posledních 10 let o 45 %. V roce 2017 bylo odcizeno o jedno jednostopé vozidlo více než v roce 2016.
 Krádeže 2008-2017.PNG
          

K  meziročnímu poklesu došlo i u krádeží věcí z automobilů (o 10 %), za posledních 10 let se jedná o pokles o 73 %.

Počet odcizených součástek motorových vozidel meziročně vzrostl o 10 %. Za posledních 10 let se jedná ale o pokles o 35 %. 

Součástky.PNG

 

Jaké jsou důvody radikálního snížení trestné činnosti na motorových vozidlech v posledních letech?

Těch důvodů může být celá řada. Jedním z nich (s ohledem na obdobné snížení autokriminality i v okolních státech) je např. pokles ekonomických stimulů pro páchání trestné činnosti.

Na snížení kriminality páchané na motorových vozidlech v určitých regionech či lokalitách se podílí i zajištění organizované skupiny pachatelů, kteří svoji trestnou činnost situovali do této lokality. Velkým přínosem v tomto směru je i spolupráce vyšetřovacích týmů kriminalistů jednotlivých krajských ředitelství Policie ČR, přeshraniční spolupráce nebo činnost mezinárodních vyšetřovacích týmů.

Důležitým nástrojem pro odhalení kriminality na motorových vozidlech je i výměna informací z informačních systémů jak České republiky (např. mezi systémem Ministerstva životního prostředí pro vyřazená vozidla a pátrací evidencí Policie ČR), tak mezinárodní výměna informací – především policejních orgánů, ale i orgánů registračních.

K zúžení prostoru pro páchání tohoto druhu kriminality došlo rovněž v souvislosti s některými legislativními změnami (zrušení polopřevodů a společná žádost nového a původního majitele při převodu vozidla, zpřísnění kontrol vozidel a fotodokumentace jejich přítomnosti a identifikačních údajů ve Stanicích technické kontroly a nově i ve Stanicích emisní kontroly, zvýšení nároků na kontrolní techniky, pravidla pro nakládání s vyřazenými vozidly apod.)

K odhalení legalizace odcizených motorových vozidel na některých registračních místech, k odhalení padělaných, pozměněných či zneužitých dokladů či omlazování vozidel přispěla i rozsáhlá kontrolní akce Čistka zaměřená na kontrolu dokladů, zejména k dovozovým vozidlům, na níž se významným způsobem podílela služba cizinecké policie.

Nemalou zásluhu na snížení kriminality, zejména pokud se týká odcizení věcí z automobilů, ale i krádeží vozidel, mají také preventivní aktivity – ať již se jedná o lepší technické zabezpečení vozidel nebo preventivně informační aktivity ze strany Policie ČR. Při prevenci používá Policie ČR i mapy kriminality - do rizikových lokalit a v době zvýšené trestné činnosti je situována hlídková činnost Policie ČR nebo městské policie.

Na druhou stranu se pachatelé specializovaní na motorová vozidla snaží najít i jiné cesty k zajištění finančních zisků - v roce 2016 byl např. zaznamenán nárůst případů daňových deliktů spojených s odpočty DPH, pojišťovacích a úvěrových podvodů, v roce 2017 se organizované skupiny pachatelů ve větší míře zaměřily na krádeže zboží ze zaparkovaných kamionů.

A jaká vozidla byla v roce 2017 v České republice nejčastěji terčem zlodějů?

K odcizení dochází především u těch typů vozidel, která jsou nejčastěji v provozu – vozidla zn. Škoda (přes 30 % vozového parku osobních automobilů České republiky) a další vozidla koncernu VW (téměř 10 % vozového parku osobních automobilů České republiky). Naopak běžné typy vozidel japonské a korejské výroby a vozidla méně rozšířených továrních značek, např. americké vozy, jsou dle statistických přehledů odcizovány méně.

Značky.PNG
 

Klesá také počet odcizených starších typů škodovek, které se používaly zejména na náhradní díly.

V roce 2017 také stoupla dosud nízká objasněnost u krádeží motorových vozidel.  

Objasněnost.PNG
 

Rizikové faktory

Krádeže motorových vozidel dvoustopých

Mezi nejrizikovější kraje České republiky v roce 2017 patřily:

 • hlavní město Praha (v Praze je odcizena 27 % dvoustopých vozidel odcizených v České republice),
 • Středočeský kraj (zejména Kladno – 17 % dvoustopých vozidel odcizených ve Středočeském kraji; Mělník, Mladá Boleslav),
 • Liberecký kraj (zejména Liberec – 66 % dvoustopých vozidel odcizených v Libereckém kraji),
 • Moravskoslezský kraj (zejména Ostrava – 39 % dvoustopých vozidel odcizených v Moravskoslezském kraji; Karviná)
 • Ústecký kraj (zejména Děčín – 24 % dvoustopých vozidel odcizených v Ústeckém kraji; Teplice) a
 • Jihomoravský (zejména Brno-město – 32 % dvoustopých vozidel odcizených v Jihomoravském kraji).

Nutno ovšem zdůraznit, že ve všech výše jmenovaných krajích došlo meziročně k poklesu krádeží motorových vozidel dvoustopých (v Praze o 42 %, ve Středočeském kraji o 20 %, v Moravskoslezském kraji o 7 %, v Ústeckém kraji o 24 % a v Libereckém o 32 %).

Mapa_dvoustopá vozidla.PNG
 

Krádeže motorových vozidel jednostopých

Mezi nejrizikovější kraje České republiky v roce 2017 patřily:

 • hlavní město Praha (v Praze bylo v roce 2017 odcizeno 23 % jednostopých motorových vozidel odcizených v celé České republice),
 • Středočeský kraj (zejména Mělník – 20 % jednostopých vozidel odcizených ve Středočeském kraji) a
 • Jihomoravský kraj (zejména Brno – 38 % jednostopých vozidel odcizených v Jihomoravském kraji; Brno venkov).

Mapa_jednostopá vozidla.PNG
 

Krádeže věcí z automobilů

Mezi nejrizikovější kraje České republiky v roce 2017 patřily:

 • hlavní město Praha (v Praze bylo v roce 2017 evidováno 41 % z celkového počtu odcizených věcí z automobilů v České republice),
 • Moravskoslezský kraj (17 % z celkového počtu v ČR odcizených věcí z vozidel; z toho nejvíce v Ostravě - 80 % všech věcí odcizených v Moravskoslezském kraji) a
 • Jihomoravský kraj (nejvíce v Brně – 65 % všech věcí odcizených v Jihomoravském kraji).

Mapa_věci.PNG
 

Krádeže součástek automobilů

Mezi nejrizikovější kraje České republiky v roce 2017 patřily:

 • hlavní město Praha (v Praze bylo v roce 2017 odcizena 60 % všech odcizených součástek motorových vozidel v České republice),
 • Středočeský kraj (nejvíce Praha – venkov jih) a
 • Brno – město.

Mapa_součástky.PNG
 

K dalšímu okruhu rizikových faktorů lze zařadit i chování vlastníků, resp. provozovatelů vozidel. Jde například o opomenutí uzamčení vozidla, ponechání klíčků ve vozidle nebo ponechání věcí ve vozidle na viditelném místě (mobilní telefony, notebooky, navigace, autorádia, oděvy, zavazadla), lyže či jízdní kola na střeše vozidla apod.

Informaci pro Vás připravila: JUDr. Jana Horáková – Odbor bezpečnostní politiky Ministerstva vnitra ČR (jana.horakova@mvcr.cz) s využitím podkladů Odboru pátrání Úřadu služby kriminální policie a vyšetřování a statistických dat Policie ČR.

Poslední aktualizace: leden 2018

Prevence a informace

EUCARIS

Co je EUCARIS

EUCARIS (EUropean CAr Registration and Driving licence Information System) byl původně vytvořen jako informační systém pro výměnu informací o vozidlech a řidičských průkazech z národních registrů členských zemí, které jej využívaly na základě přistoupení k dohodě EUCARIS. Z technického hlediska se jedná o celoevropské technické rozhraní, které umožňuje výměnu informací z národních registrů.

Postupně se EUCARIS stal technickou platformou Evropské unie pro výměnu informací z národních registrů vozidel, řidičů a podnikatelů v silniční dopravě (podle jednotlivých modulů/webových služeb) na základě unijních dokumentů.

Moduly EUCARIS:

EUCARIS-CZ.JPG
 

Jednotlivé moduly EUCARIS

RESPER

Umožňuje automatizovanou výměnu informací o řidičích, řidičských oprávněních a řidičských průkazech, které členské státy vydaly, vyměnily, nahradily, prodloužily nebo zrušily.

Účel: výkon kontroly a vedení správních řízení týkajících se řidičského oprávnění a řidičského průkazu.

ERRU

Umožňuje automatizovanou výměnu informací z národních registrů podnikatelů v silniční dopravě - o podnikateli, jeho koncesi, odpovědných zástupcích, dobré pověsti apod.

Účel: ke stanovení jednotných podmínek pro získání koncese podnikatele v silniční dopravě a k usnadnění kontrol.

PRÜM

Umožňuje automatizovanou výměnu informací o vozidle, jeho vlastnících a provozovatelích (některé státy poskytují i údaj o pojištění vozidla).

Účel: pro předcházení trestným činům a jejich vyšetřování a pro projednávání jiných protiprávních činů, které v členském státě spadají do působnosti soudů nebo státních zastupitelství, jakož i pro zachování veřejné bezpečnosti.

CBE

Umožňuje automatizovanou výměnu informací o vozidle, jímž byl na území jiného členského státu spáchán vybraný dopravní delikt, jeho vlastnících a provozovatelích.

Účel: pro usnadnění přeshraniční výměny informací k vybraným dopravním deliktům v oblasti bezpečnosti silničního provozu, a tím i pro usnadnění vymáhání sankcí. Blíže viz "Modul CBE - Cross Border Exchange" (pdf, 222 kB).

eCall

Systém eCall (pdf, 540 kB) poskytuje tísňové lince 112 základní informace o vozidle a místu dopravní nehody. Modul e-Call umožňuje také propojení na registry vozidel členských států a automatizovanou výměnu především technických dat o vozidle pro potřeby integrovaného záchranného systému (např. zda se jedná o nákladní vozidlo, jaký je druh paliva apod.)

Účel: poskytnutí včasné a efektivní pomoci integrovaného záchranného systému při stavu nouze, zejména při dopravní nehodě.

VH info

Umožňuje automatizovanou výměnu informací o vozidle, jeho vlastnících a provozovatelích.

Účel: kontrola vozidel a jejich dokladů před jejich registrací a usnadnění registračního procesu.
Modul Ministerstvo dopravy ČR aktuálně připravuje.

Rozhraní EUCARIS bude v budoucnu využito i pro další moduly – např. :

Mileage

 Umožňuje automatizovanou výměnu informací o stáří vozidla v závislosti na počtu ujetých km.

PTI Umožňuje automatizovanou výměnu informací o výsledcích technických kontrol vozidel.
 
                

Informaci pro Vás připravila: JUDr. Jana Horáková – odbor bezpečnostní politiky Ministerstva vnitra ČR (jana.horakova@mvcr.cz).

Poslední aktualizace: leden 2018


 

vytisknout  e-mailem