Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Mezinárodní spolupráce

EUCPN, OSN, Rada Evropy, DAPHNE 

Rada Evropy je mezinárodní celoevropskou organizací, která zajišťuje spolupráci členských zemí především při podpoře demokracie a ochraně lidských i sociálních práv a svobod.
 
Rada Evropy byla založena v roce 1949, její sídlo je ve Štrasburku. Prvními orgány RE byla Rada Evropy jako ministerský výkonný orgán a Parlamentní shromáždění jako poradní orgán složený ze zástupců parlamentů členských zemí. Členem RE se může stát každý evropský stát, který zachovává zásady právního státu a zaručuje všem osobám v rámci své svrchovanosti základní lidská práva a svobody, v současnosti má RE 47 členů.
Hlavním úkolem Evropského soudu pro lidská práva (ESLP)je dohlížet na dodržování ustanovení Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod a jejích 12 opčních protokolů. Úmluva vstoupila v platnost v roce 1953, ESLP byl ustanoven v roce 1959. ESLP se skládá z celkem 46 soudců, počet soudců z jedné členské země ale není limitován. Soudce volí Parlamentní shromáždění, funkční období je 6 let.

Více na www.coe.int


Odbor prevence kriminality, 10. prosince 2021

vytisknout  e-mailem