Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Audit projektu

Zadávací řízení na veřejnou zakázku 

Výzva k podání nabídek

Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): 6482

Název zakázky: Audit projektu

Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Služba

Datum vyhlášení zakázky: 11. 2. 2011

Název programu: Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/ 4.1.00/27.00001

Název projektu: Koordinace a zavádění Smart Administration ve veřejném sektoru

Název / obchodní firma zadavatele: ČESKÁ REPUBLIKA – MINISTERSTVO VNITRA

Sídlo zadavatele: Praha 7, Nad Štolou 936/3

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele, její telefon a e-mailová adresa:
Ing. Martin Páral, ředitel odboru programového řízení
tel. +420 974 818 642
martin.paral@mvcr.cz

IČ zadavatele: 00007064
DIČ zadavatele: CZ00007064

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky, její telefon a e-mailová adresa:
Mgr. Veronika Zalomová
tel. +420 974 818 307
veronika.zalomova@mvcr.cz

Lhůta pro podávání nabídek: 23. 2. 2011 do 9:00 hodin

Místo pro podávání nabídek: podatelna Ministerstva vnitra na adrese: náměstí Hrdinů 1634/3, Praha 4

Popis předmětu zakázky:
Předmětem veřejné zakázky je provedení externího auditu projektu Koordinace a zavádění Smart Administration ve veřejném sektoru (KOZA SA VS) spolufinancovaného ze strukturálních fondů EU – OP LZZ. Součástí předmětu veřejné zakázky je vydání auditorské zprávy dle požadavků Příručky pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a dle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, ve znění pozdějších předpisů (podle standardu ISA 800).

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč (bez DPH): 125.000,- Kč

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění / doba trvání zakázky:
Datum zahájení služeb: 1. října 2011
Datum ukončení služeb: 31. října 2011

Místo dodání / převzetí plnění: Ministerstvo vnitra, Jindřišská 967/34, 118 01, Praha 1, Česká republika

 


Odbor programového řízení, 4.3.2011

vytisknout  e-mailem