Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Atestační střediska s pověřením k provádění atestací uděleným podle zákona č. 365/2000 Sb.

Novela zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, zavedla nový postup při akreditaci atestačních středisek. 

Podle tohoto postupu musí mít od 1. 1. 2009 atestační střediska pověření k provádění atestací, které uděluje Ministerstvo vnitra pouze za předpokladu, že atestační středisko předloží osvědčení o akreditaci od kreditující osoby (ČIA).

Ministerstvo vnitra podle § 6b zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, udělilo pověření k provádění atestací těmto atestačním střediskům:

Atestační středisko  Pověření vydáno

RELSIE spol. s r. o.
Opletalova 1418/23
Praha 1
PSČ 110 00

IČ: 624 17 339

Platné do 22. září 2026

Na základě rozhodnutí č.j.: MV-41547-7/OKK-2008 ze dne 28. května 2008 na období 5 let s podmínkou platného "Osvědčení o akreditaci".

K provádění atestací pro stanovení shody:

 • způsobilosti k realizaci vazeb informačního systému veřejné správy s jinými informačními systémy prostřednictvím referenčního rozhraní,

 • dlouhodobého řízení informačních systémů veřejné správy s požadavky zákona č. 365/2000 Sb. a prováděcích právních předpisů k tomuto zákonu.
   

Na základě rozhodnutí č.j.: MV- 47689-10/OKK-2011 ze dne 26. dubna 2011 bylo prodlouženo období, na které bylo vydáno pověření k provádění atestací, o dalších 5 let.

Na základě rozhodnutí č.j.: MV-66271-2/EG-2016 ze dne 29. dubna 2016 bylo vydáno pověření k provádění atestací na období 5 let s podmínkou platného "Osvědčení o akreditaci".

Na základě rozhodnutí č.j. MV-149665-2/EG-2021 ze dne 20. září 2021 bylo vydáno pověření k provádění atestací na dobu 5 let s podmínkou platného "Osvědčení o akreditaci".

Elektrotechnický zkušební ústav, s. p.
Pod Lisem 129
Praha 8 - Troja
PSČ 171 02

IČ: 00001481 

Platné do 17. července 2024

Na základě rozhodnutí č.j.: MV-3629/11-OKK/2009  ze dne 27. ledna 2009 na období 5 let s podmínkou platného "Osvědčení o akreditaci".

K provádění atestací pro stanovení shody:

 • způsobilosti k realizaci vazeb informačního systému veřejné správy s jinými informačními systémy prostřednictvím referenčního rozhraní,

 • dlouhodobého řízení informačních systémů veřejné správy s požadavky zákona č. 365/2000 Sb. a prováděcích právních předpisů k tomuto zákonu.
   

Na základě rozhodnutí č.j.: MV-13209-9/VEG-2014 ze dne 3. února 2014, s nabytím právní moci dne 21. února 2014, bylo vydáno pověření na období dalších 5 let s podmínkou platného "Osvědčení o akreditaci".

Na základě rozhodnutí č.j.: MV-91882-3/EG-2019 ze dne 11. července 2019, s nabytím právní moci počínaje dnem 17. července 2019, na období 5 let s podmínkou platného "Osvědčení o akreditaci".

Equica, a. s.
Rubeška 215/1
Praha 9 - Vysočany
PSČ 190 00

IČ: 264 90 951

Platné do 15. listopadu 2026

Na základě rozhodnutí č.j.: MV-132335-8/AEG-2011 ze dne 12. prosince 2011 na období 5 let s podmínkou platného "Osvědčení o akreditaci".

K provádění atestací pro stanovení shody:

 • způsobilosti k realizaci vazeb informačního systému veřejné správy s jinými informačními systémy prostřednictvím referenčního rozhraní,

 • dlouhodobého řízení informačních systémů veřejné správy s požadavky zákona č. 365/2000 Sb. a prováděcích právních předpisů k tomuto zákonu.

Na základě rozhodnutí č.j.: MV-153292-1/EG-2016 ze dne 22. listopadu 2016, bylo vydáno pověření na období dalších 5 let s podmínkou platného "Osvědčení o akreditaci".

Na základě rozhodnutí č.j.: MV-179871-2/EG-2021 ze dne 10. listopadu 2021, bylo vydáno pověření na období dalších 5 let s podmínkou platného "Osvědčení o akreditaci".

TAYLLORCOX s. r. o.
Na Florenci 1055/35
Praha 1 - Nové město 
PSČ 110 00

IČ: 279 02 587

Platné do 27. června 2024

Na základě rozhodnutí č.j.: MV-109979-8/VEG-2013 ze dne 30. září 2013, s nabytím právní moci dne 18. října 2013, na období 5 let s podmínkou platného "Osvědčení o akreditaci".

K provádění atestací pro stanovení shody:

 • způsobilosti k realizaci vazeb informačního systému veřejné správy s jinými informačními systémy prostřednictvím referenčního rozhraní,

 • dlouhodobého řízení informačních systémů veřejné správy s požadavky zákona č. 365/2000 Sb. a prováděcích právních předpisů k tomuto zákonu.

Na základě rozhodnutí č. j.: MV-79887-7/EG-2019 ze dne 25. června 2019, s nabytím právní moci počínaje dnem 28. června 2019, na období 5 let s podmínkou platného "Osvědčení o akreditaci".

  


Odbor eGovernmentu, 24. května 2022

vytisknout  e-mailem