Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Asistenti prevence kriminality na Šluknovsku

V rámci projektu Ministerstva vnitra působili v Rumburku na počátku v roce 2013 dva asistenti prevence kriminality, v současné době jsou čtyři. Projekt byl realizován jako jedno z opatření, kterým vedení města Rumburk reagovalo na situaci nejen v Rumburku, ale i na Šluknovsku.

Průběh projektu jednoznačně prokazuje, že je úspěšný. Asistenti jsou velice kladně hodnoceni veřejností laickou i odbornou. Plní úkoly, které vyplývají z jejich pracovní náplně, např. pochůzky a zabezpečení prostoru u základních, středních i mateřských škol, dále pak lokality, kde se zdržují problémové osoby a dochází k narušování veřejného pořádku a občanského soužití. Činnost APK se v lokalitách, kde působí, prokazatelně projevuje. Situace, která zde v roce 2011 vygradovala v podobě rasových nepokojů a situace dnešní je nesrovnatelná, výrazně lepší.
 
Realizací projektu APK v Rumburku se již inspirovali i další obce na Šluknovsku, konkrétně v roce 2014 Staré Křečany, v roce 2015 tuto pozici vytvořili ve spolupráci s městem Rumburk v Dolní Poustevně a Mikulášovicích. V těchto obcích nemají zřízenu obecní či městskou policii, nemají ve svém katastru ani služebnu Policie ČR. Z tohoto důvodu bylo nutné řešit pozici mentora APK. Ze strany Policie ČR byl jednoznačný zájem o to, aby začali v těchto obcích působit Asistenti prevence kriminality, kapacitně však nemohli tuto pozici mentora zaštítit.
 
Obec Staré Křečany tedy řešila v roce 2014 pozici mentora formou veřejnoprávní smlouvy s městem Rumburk, na základě které zde začal jako mentor APK působit strážník - mentor MP Rumburk. Stejně řešili pozici mentora v roce 2015 i v Dolní Poustevně a Mikulášovicích. Tato situace je poměrně unikátní vzhledem k rozloze lokality, ve které mentor působí, nicméně dle dosažených výsledků a ohlasů funguje tato spolupráce velmi dobře.
 
V současné době lze již konstatovat, že Asistenti prevence kriminality v menších obcích jsou také přínosem. Troufám si říct, že jejich činnost má mnohem větší efektivitu a ohlas nežli ve větších městech. Je to logické, asistenti jsou v menší lokalitě více vidět a pro obyvatele malých obcí jsou v podstatě jediní, na koho se mohou přímo v terénu obrátit. Složitý systém veřejnoprávních smluv v rámci projektu však představuje z dlouhodobého pohledu pro tyto samosprávy nepříjemnou překážku a je to možná námět k zamyšlení, jak tuto problematiku dále řešit.
 
Pro názornost jsou přiloženy vyjádření představitelů obcí Dolní Poustevna, Mikulášovice a OŘ Policie ČR Děčín.
 
 
Jiří Gajdoš, lokální konzultant, Odbor pro sociální začleňování (ASZ)
 

vytisknout  e-mailem