Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Asistent prevence kriminality

OP LZZ ESF 

  • Obecné informace o projektu
  • Obsah a cíl projektu
  • Realizační tým
  • Aktuality
  • Související odkazy

Obecné informace o projektu

Název projektu: Asistent prevence kriminality

Registrační číslo projektu je: CZ.1.04/3.3.00/61.00003

Individuální projekt je finančně podpořen z prostředků Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu lidská zdroje a zaměstnanost

Finanční prostředky činí max. 37 771 432,- Kč

Příjemcem je odbor prevence kriminality MV ČR

Realizace projektu je naplánována na 36 měsíců

Začátek realizace projektu: 1. červenec 2011

Konec projektu: 30. června 2014

Metodika výběru, přípravy a činnosti asistentů prevence kriminality

 

esf_eu.jpg

Obsah a cíl projektu

Obsahem projektu je realizace programu zaměstnanosti pro 50 účastníků, kteří spadají do cílové skupiny etnické menšiny a osoby z jiného sociokulturního prostředí.

Projekt navazuje na pilotně realizovaný projekt (2009-2010), který se osvědčil (tj. jedná se o fungující nástroj zaměstnanosti). Cílová skupina bude zaměstnána na místech Asistentů prevence kriminality (dále jen „Asistent“) u obecní či městské policie.

V rámci předkládaného projektu dojde ke zvýšení počtu Asistentů (z řad cílové skupiny) na 50 (z původního počtu 38) a k rozšíření lokalit, ve kterých působí (z 9 na 10). Dále bude vytvořena unikátní Metodika realizace projektu "Asistent prevence kriminality", dojde k realizaci vstupního a průběžného vzdělávání, bude připraven a akreditován rekvalifikační kurz a 20 % účastníků projektu po jeho ukončení najde zaměstnání (pokračování vytvořených míst nebo nalezení nového místa).

Projekt bude mít hned několik efektů:

a) Získání pracovních zkušeností – cílová skupina

b) Získaní nových znalostí a dovedností v rámci vzdělávacích aktivit – cílová skupina

c) Zvýšení sebevědomí a pocitu vlastní hodnoty – cílová skupina

d) Zvýšení šancí na uplatnění po skončení projektu – cílová skupina

e) Získání individuální podpory při orientaci na trhu práce a při hledání zaměstnání – cílová skupina

f) Vytvoření dalšího pozitivního vzoru (úspěch) z řad cílové skupiny v místních komunitách a mezi zaměstnavateli (motivační faktor pro ostatní)

e) Pozitivní dopad na bezpečnost a kvalitu občanského soužití v místních komunitách

 

Cílem projektu je:

1.    Vytvoření 50 nových pracovních míst pro cílovou skupinu asistentů prevence kriminality po dobu 24 měsíců (1. duben 2012 – 31. březen 2014).

2.    Poskytnutí vstupního a průběžného akreditovaného vzdělávání, individuální poradenství při hledání pracovního uplatnění, individuální plánování, podpora mentorů z řad obecní či městské policie.

3.    Vytvoření metodiky, která bude po ukončení projektu šířena mezi samosprávy, které projeví zájem na zlepšení situace v oblasti motivace, zaměstnanosti a zvýšení bezpečí obyvatel sociálně vyloučených lokalit.

4.    Nalezení trvalého zaměstnání pro minimálně 20 % účastníků projektu (tj. pro 10 klientů).
 

V rámci projektu budou pracovat ve vybraných sociálně vyloučených lokalitách vyškolení Asistenti. Díky dobré znalosti místní komunity budou pomáhat obecní policii s udržováním veřejného pořádku a se zvyšováním pocitu bezpečí občanů. Asistent prevence kriminality je zaměstnancem samosprávy zařazeným v obecní policii ve smyslu zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů. Asistent není strážníkem ani čekatelem, ale plní úkoly, které nejsou dle zákona o obecní policii svěřeny výhradně strážníku nebo čekateli. Činnost Asistenta přináší tyto efekty:

    snížení počtu spáchaných trestných činů i přestupků v sociálně vyloučené lokalitě

    zvýšení pocitu bezpečí obyvatel sociálně vyloučené lokality

    zajištění vymahatelnosti práva a posílení subjektů garantujících dodržování práva (obecní policie a Policie ČR)

    motivace k zaměstnání pro osoby dlouhodobě nezaměstnané a obtížně zaměstnatelné obývající sociálně vyloučené lokality

    zvýšení pracovních a sociálních kompetencí, zvýšení vzdělání, zajištění praxe a zaměstnanosti pro osoby dlouhodobě nezaměstnané a obtížně zaměstnatelné obývající sociálně vyloučené lokality.
 

 

 

esf_eu.jpg

Realizační tým

Statutární zástupce: Mgr. Jitka Gjuričová, ředitelka odboru prevence kriminality MV ČR, tel.: 974 832 255; E-mail: sekropk@mvcr.cz

Hlavní kontaktní osoba: Mgr. Radek Jiránek, vedoucí oddělení dobrovolnické služby a programů prevence kriminality, odbor prevence kriminality MV ČR, tel.: 603 191 603; E-mail: radek.jiranek@mvcr.cz

Oficiální a doručovací adresa: Ministerstvo vnitra ČR, odbor prevence kriminality, P. O. Box 21/OP, Nad Štolou 3/936, Praha 7, 170 00; www.mvcr.cz

Projektový manažer: Kateřina Poludová, DiS., odbor prevence kriminality MV ČR,

Finanční manažer: Ing. Věra Rybáková, odbor prevence kriminality MV ČR, tel.: 974 833 266; E-mail: vera.rybakova@mvcr.cz

Expert 1 – spolupráce s externím dodavatelem: JUDr. Tomáš Koníček, odbor prevence kriminality MV ČR, tel.: 974 832 217; E-mail: tomas.konicek@mvcr.cz

Expert 2 – spolupráce s místními subjekty: Mgr. Radek Jiránek, vedoucí oddělení dobrovolnické služby a programů prevence kriminality, odbor prevence kriminality MV ČR, tel.: 603 191 603; Email: radek.jiranek@mvcr.cz
 

 


 

esf_eu.jpg

Aktuality

První etapou projektu byl výběr 10 vhodných sociálně vyloučených lokalit v krajích Moravskoslezském, Středočeském a Ústeckém. Při setkání se zástupci samospráv tří krajů byly zájemci o účast v projektu informování o jeho aktivitách i o podmínkách, které musely samosprávy splnit, aby mohly být do projektu zařazeny. Realizační tým projektu vybral dle zadaných kritérií 10 vhodných lokalit k realizaci projektu. Jsou to tyto následující obce ve třech krajích:

Moravskoslezský kraj – Havířov, Karviná, Orlová, Ostrava

Středočeský kraj – Kutná Hora

Ústecký kraj – Děčín, Chomutov, Litvínov, Most (Obrnice), Šluknov.

Další etapou bude etapa výběru vhodných Asistentů  a jejich mentorů včetně úvodního vzdělávání po ukončení výběrového řízení na realizaci veřejné zakázky.
  

 

 

esf_eu.jpg

Související odkazy

vytisknout  e-mailem