Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Soupis vedut vzniklých do roku 1850

 • O projektu
 • Ukázky vedut publikovaných v soupisu

O projektu

O projektu

 
Cílem projektu je vytvoření centrální a všeobecně přístupné evidence obrazových pramenů roztroušených v jednotlivých archivech České republiky. Vedutou je v pojetí soupisu chápáno jakékoli prostorové zobrazení krajiny, města, obce, městské části a budov v krajině (např. zámek, kaple). Projekt začal v polovině devadesátých let 20. století z iniciativy tehdejší archivní správy MV a pokračuje i v současnosti. Metodickou stránku, organizaci soupisu a přípravu publikací zajišťuje odbor archivní správy a spisové služby MV, autory záznamů jsou archiváři z jednotlivých archivů. 

Soupis vychází tiskem, formou samostatných svazků vydávaných odborem archivní správy a spisové služby MV. Systém publikování soupisu prošel od devadesátých let určitými změnami, které odrážely reformu veřejné správy a archivní sítě v České republice. Publikace soupisu byla rozčleněna do několika řad podle jednotlivých typů archivů. Doposud byl publikován první svazek řady I věnované vedutám z Národního archivu (I/1) a tři svazky řady II vyhrazené vedutám ze státních oblastních archivů a jejich vnitřních organizačních složek - státních okresních archivů (II/1,2,3). V současné době jsou do tisku připravovány další dva svazky II. řady. Třetí řada, ve které doposud nevyšla žádná publikace, je vyčleněna pro veduty z archivů měst.
 
Evidovány byly všechny veduty bez ohledu na charakter archiválie, na které je zobrazení provedeno, a bez ohledu na techniku zpracování. Záznam veduty obsahuje následující údaje: popis veduty (název a popis lokality v češtině nebo českém přepisu), legenda (uveden je nápis na vedutě v původním jazyce a znění), země (název země v krátké české podobě, např. Německo), druh dokumentu, na kterém je veduta zobrazena (např. volný list, mapa, záhlaví dopisu apod.), autor předlohy (příjmení, iniciála křestního jména), místo autorova působení, autor technického zpracování (příjmení, iniciála křestního jména), nakladatel (název nakladatelství nebo jméno nakladatele příjmení, iniciála křestního jména, místo vydání grafického listu resp. sídlo firmy) a neurčené jméno (většinou jde o jména tiskařů, majitelů nebo knihkupců, může však jít i o jména, vztahující se k předchozím rubrikám, která však nebylo možno blíže identifikovat). Dále je uveden rok vydání veduty, technika zpracování (např. akvarel, litografie pérová, litografie křídová, mědirytina, kresba tužkou, údaje o kolorování atd.), počet listů, které tvoří zmíněnou vedutu, rozměry v milimetrech v pořadí: a) rámeček (rozměr rámečku ohraničujícího vedutu), b) obrazové pole (maximální šířka a maximální výška neohraničeného obrazového pole veduty), c) dokument uvedeny jsou maximální rozměry (šířka x výška) celého dokumentu, stav zachování (např. napadeno plísní, podlepeno apod.), archivní fond (sbírka), jehož je veduta součástí, místo uložení (zkratka archivu). Publikace doplňuje rozsáhlý rejstříkový aparát odkazující na všechny klíčové údaje. Konstrukce rejstříku lokalit umožňuje rychlé hromadné hledání např. všech lokalit z jednoho okresu apod.
 
V doposud vydaných a do tisku připravených svazcích bylo podchyceno okolo 10 tisíc vedut. Soupis tak umožnil zpřístupnění velkého množství často jedinečných obrazů českých měst, vesnic, panských sídel a výrobních objektů, zpřístupňuje však i řadu vyobrazení evropských i mimoevropských lokalit. Je proto používán domácími i zahraničními historiky českých i obecných dějin, historiky umění, orientalisty apod. Slouží jako nástroj k vyhledávání ilustračního materiálu i podkladů pro rekonstrukci nemovitých památek. Práce na soupisu i nadále pokračuje, takže ti, kteří v soupisu nenajdou vyobrazení své obce dnes, je mohou najít v budoucnu.
 
Jednotlivé svazky soupisu jsou v prodeji na odboru archivní správy Ministerstva vnitra (adresa Milady Horákové 133, 166 21 Praha 6, tel: 974 835 071, e-mail: arch@mvcr.cz).

Ukázky vedut publikovaných v soupisu

Ukázky vedut publikovaných v soupisu

(po kliknutí na odkaz se otevře větší obrázek)

 1. Abú Simbel - pohled na menší chrám královny Nefertari (NA, Sbírka grafických listů, kreseb a maleb, Praha, dodatky II, I/4)                


  Abú Simbel - pohled na menší chrám královny NefertariAbú Simbel - pohled na menší chrám královny Nefertari

 2.          Baltijsk (Pilava) - pohled na průliv a zátokuBaltijsk (Pilava) - pohled na průliv a zátokuBaltijsk (Pilava) - pohled na průliv a zátoku (SOA Plzeň, Nostická sbírka grafiky, M 29, č. 353)
                             
 3.          Broumov - pohled na klášter a městoBroumov - pohled na klášter a městoBroumov - pohled na klášter a město (NA; Benediktini Břevnov, grafické listy, inv. č. 10)


                             
 4.           Český Krumlov - pohled na zámek a město přes VltavuČeský Krumlov - pohled na zámek a město přes VltavuČeský Krumlov - pohled na zámek a město přes Vltavu (SOA Zámrsk - SOkA Žďár nad Sázavou; Archiv města Nové Město na Moravě, inv. č. 576)

                             
 5.                            Dillí - pohled na východní bránu mešity Džamá masdžíd (NA, Sbírka grafických listů, kreseb a maleb, Praha, inv. č. 654, I/1)
  Dillí - pohled na východní bránu mešity Džamá masdžídDillí - pohled na východní bránu mešity Džamá masdžíd                             
 6.                            Florencie- pohled na Piazza del Granduca (dnes Piazza della Signoria) (NA, Rodinný archiv toskánských Habsburků, Leopold II., inv. č. 47, k. 5, č. 16)
  Florencie- pohled na Piazza del GranducaFlorencie- pohled na Piazza del Granduca
                             


 7.                            Florencie - panoramatický pohled ze zahrady Boboli (NA; Rodinný archiv toskánských Habsburků, Sbírka map a plánů, inv. č. 486)
  Florencie - panoramatický pohled ze zahrady BoboliFlorencie - panoramatický pohled ze zahrady Boboli                           8.                            Frankfurt nad Mohanem - pohled na nábřeží řeky Mohan (SOA Plzeň, Nostická sbírka grafiky, M 29, č. 134)
  Frankfurt nad Mohanem - pohled na nábřeží řeky MohanFrankfurt nad Mohanem - pohled na nábřeží řeky Mohan
                             

 9.                            Cheb - pohled na město směrem od Ohře (NA, Sbírka map a plánů, inv. č. 1350, sign. A XIX 16)
  Cheb - pohled na město směrem od OhřeCheb - pohled na město směrem od Ohře                              10.                            Cheb - pohled na město (NA, Valdštejniana Jičín, inv. č. 254)
  Cheb - pohled na městoCheb - pohled na město                             

 11.                            Jeruzalém - pohled na chrám Božího hrobu (NA, Sbírka grafických listů, kreseb a maleb, Praha, dodatky II, IV/1)
  Jeruzalém - pohled na chrám Božího hrobuJeruzalém - pohled na chrám Božího hrobu
                              12.                            Jičín - pohled na město od severu (SOkA Žďár nad Sázavou, depozitář Velká Bíteš, Cech řezníků Velká Bíteš, inv. č. 6, fol. 9)
  Jičín - pohled na město od severuJičín - pohled na město od severu

                             
 13.                            Krnov - pohled na poutní kostel na vrchu Cvilín (ZA Opava; Johann Spatzier, inv. č. 13, s. 499)
  Krnov - pohled na poutní kostel na vrchu CvilínKrnov - pohled na poutní kostel na vrchu Cvilín

                              14.                            Lyon - pohled na špitál (SOA Plzeň, Nostická sbírka grafiky, M 29, č. 244)
  Lyon - pohled na špitálLyon - pohled na špitál

                             
 15.                            Mariánské Lázně - pohled na staré a nové lázně, Ambrožův a Karolínin pramen (NA, Benediktini Břevnov, grafické listy, inv. č. 621) 
  Mariánské Lázně - pohled na staré a nové lázně, Ambrožův a Karolínin pramenMariánské Lázně - pohled na staré a nové lázně, Ambrožův a Karolínin pramen

                             


 16.        Měrotín - pohled ma kostel sv. Martina (ZA Opava, pracoviště Olomouc; Sbírka matrik Severomoravského kraje, inv. č. 6402, sign. Ch VII 1)
  Měrotín - pohled ma kostel sv. MartinaMěrotín - pohled ma kostel sv. Martina
                       

        


 17.                            Mnichov - pohled na náměstí (SOA Plzeň, Nostická sbírka grafiky, M 29, č. 303)
  Mnichov - pohled na náměstíMnichov - pohled na náměstí
                             
 18.                            Moravičany - pohled na kostel sv. Jiří (Za Opava, pracoviště Olomouc; Sbírka matrik Severomoravského kraje, inv. č. 7067, sign. Mh V 8)
  Moravičany - pohled na kostel sv. JiříMoravičany - pohled na kostel sv. Jiří
                             
 19.                            Murviedro - pohled na panorama města (NA, Rodinný archiv toskánských Habsburků, Sbírka map a plánů, inv. č. 862)
  Murviedro - pohled na panorama městaMurviedro - pohled na panorama města
                             
 20.                            Nagasaki - pohled na přístav a ostrůvek Dedžima (NA, Sbírka grafických listů, kreseb a maleb, dodatky III, 4)
  Nagasaki - pohled na přístav a ostrůvek DedžimaNagasaki - pohled na přístav a ostrůvek Dedžima                              21.          Neveklov - veduta znázorňující vzdálenosti židovských obydlí od kostela (NA, Sbírka map a plánů, inv. č. 1114, sign F XI 11)
  Neveklov - veduta znázorňující vzdálenosti židovských obydlí od kostelaNeveklov - veduta znázorňující vzdálenosti židovských obydlí od kostela
                       


        
 22.                            Paříž - pohled na palác Louvre (SOA Plzeň, Nostická sbírka grafiky, M 30, č. 371)
  Paříž - pohled na palác LouvrePaříž - pohled na palác Louvre                             

 23.                            Slaný - celkový pohled na město v 17. století (NA; Sbírka grafických listů, kreseb a maleb, Praha, inv. č. 126)
  Slaný - celkový pohled na město v 17. stoletíSlaný - celkový pohled na město v 17. století
                              24.                            Stralsund - dobývání Stralsundu Valdštejnem 1628 (NA, Valdštejniana Jičín, inv. č. 269)
  Stralsund - dobývání Stralsundu Valdštejnem 1628Stralsund - dobývání Stralsundu Valdštejnem 1628                             
 25. Tallin - pohled na město a přístav a Narva a Ivangorod - pohled na město a hrad (NA, Sbírka grafických listů, kreseb a maleb, Praha, dodatky I/II 18)
  Tallin - pohled na město a přístav a Narva a Ivangorod - pohled na město a hradTallin - pohled na město a přístav a Narva a Ivangorod - pohled na město a hrad
                             

 26.                            Telč - pohled na město přes Ulický rybník a 12 dalších obrazů z města a okolí (MZA Brno -SOkA Jihlava; nezprac.)
  Telč - pohled na město přes Ulický rybník a 12 dalších obrazů z města a okolíTelč - pohled na město přes Ulický rybník a 12 dalších obrazů z města a okolí
                     
          


 27.                            Třešť - pohled na městečko od západu (MZA Brno - SOkA Jihlava; Archiv města Třešť, nezprac.)
  Třešť - pohled na městečko od západuTřešť - pohled na městečko od západu
                             

 28.                            Uničov - pohled na město v hradbách (MZA Brno - SOkA Žďár nad Sázavou; Archiv města Nové Město na Moravě, inv. č. 576) 

                             Uničov - pohled na město v hradbáchUničov - pohled na město v hradbách 29.                            Vilémov - novostavba kostela Nanebevstoupení Panny Marie (SOA Litoměřice - SOkA Děčín; Sbírka vedut, ev. č. 54)

                      vilemov280.jpg vilemov280.jpg
          

 30.                            Zhořelec - pohled přes Nisu (SOA Třeboň, pracoviště Jindřichův Hradec, Grafika II - 6)
  Zhořelec - pohled přes NisuZhořelec - pohled přes Nisu
                     


          

vytisknout  e-mailem