Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Soupis vedut vzniklých do roku 1850

O projektu

 
Cílem projektu je vytvoření centrální a všeobecně přístupné evidence obrazových pramenů roztroušených v jednotlivých archivech České republiky. Vedutou je v pojetí soupisu chápáno jakékoli prostorové zobrazení krajiny, města, obce, městské části a budov v krajině (např. zámek, kaple). Projekt začal v polovině devadesátých let 20. století z iniciativy tehdejší archivní správy MV a pokračuje i v současnosti. Metodickou stránku, organizaci soupisu a přípravu publikací zajišťuje odbor archivní správy a spisové služby MV, autory záznamů jsou archiváři z jednotlivých archivů. 

Soupis vychází tiskem, formou samostatných svazků vydávaných odborem archivní správy a spisové služby MV. Systém publikování soupisu prošel od devadesátých let určitými změnami, které odrážely reformu veřejné správy a archivní sítě v České republice. Publikace soupisu byla rozčleněna do několika řad podle jednotlivých typů archivů. Doposud byl publikován první svazek řady I věnované vedutám z Národního archivu (I/1) a tři svazky řady II vyhrazené vedutám ze státních oblastních archivů a jejich vnitřních organizačních složek - státních okresních archivů (II/1,2,3). V současné době jsou do tisku připravovány další dva svazky II. řady. Třetí řada, ve které doposud nevyšla žádná publikace, je vyčleněna pro veduty z archivů měst.
 
Evidovány byly všechny veduty bez ohledu na charakter archiválie, na které je zobrazení provedeno, a bez ohledu na techniku zpracování. Záznam veduty obsahuje následující údaje: popis veduty (název a popis lokality v češtině nebo českém přepisu), legenda (uveden je nápis na vedutě v původním jazyce a znění), země (název země v krátké české podobě, např. Německo), druh dokumentu, na kterém je veduta zobrazena (např. volný list, mapa, záhlaví dopisu apod.), autor předlohy (příjmení, iniciála křestního jména), místo autorova působení, autor technického zpracování (příjmení, iniciála křestního jména), nakladatel (název nakladatelství nebo jméno nakladatele příjmení, iniciála křestního jména, místo vydání grafického listu resp. sídlo firmy) a neurčené jméno (většinou jde o jména tiskařů, majitelů nebo knihkupců, může však jít i o jména, vztahující se k předchozím rubrikám, která však nebylo možno blíže identifikovat). Dále je uveden rok vydání veduty, technika zpracování (např. akvarel, litografie pérová, litografie křídová, mědirytina, kresba tužkou, údaje o kolorování atd.), počet listů, které tvoří zmíněnou vedutu, rozměry v milimetrech v pořadí: a) rámeček (rozměr rámečku ohraničujícího vedutu), b) obrazové pole (maximální šířka a maximální výška neohraničeného obrazového pole veduty), c) dokument uvedeny jsou maximální rozměry (šířka x výška) celého dokumentu, stav zachování (např. napadeno plísní, podlepeno apod.), archivní fond (sbírka), jehož je veduta součástí, místo uložení (zkratka archivu). Publikace doplňuje rozsáhlý rejstříkový aparát odkazující na všechny klíčové údaje. Konstrukce rejstříku lokalit umožňuje rychlé hromadné hledání např. všech lokalit z jednoho okresu apod.
 
V doposud vydaných a do tisku připravených svazcích bylo podchyceno okolo 10 tisíc vedut. Soupis tak umožnil zpřístupnění velkého množství často jedinečných obrazů českých měst, vesnic, panských sídel a výrobních objektů, zpřístupňuje však i řadu vyobrazení evropských i mimoevropských lokalit. Je proto používán domácími i zahraničními historiky českých i obecných dějin, historiky umění, orientalisty apod. Slouží jako nástroj k vyhledávání ilustračního materiálu i podkladů pro rekonstrukci nemovitých památek. Práce na soupisu i nadále pokračuje, takže ti, kteří v soupisu nenajdou vyobrazení své obce dnes, je mohou najít v budoucnu.
 
Jednotlivé svazky soupisu jsou v prodeji na odboru archivní správy Ministerstva vnitra (adresa Milady Horákové 133, 166 21 Praha 6, tel: 974 835 071, e-mail: arch@mvcr.cz).


Odbor archivní správy a spisové služby, 4.8.2008

vytisknout  e-mailem