Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Archivní standardy

Metodické pokyny, DTD a schémata XML pro práci s daty ze softwarových aplikací, návrh národního standardu pro elektronické systémy spisové služby 

  • Standard pro ukládání a zasílání archivních pomůcek druhu inventář a dílčí inventář v digitální podobě
  • Standard pro jednotnou evidenci matrik a výměnný formát pro ukládání a zasílání záznamů matrik v digitální podobě
  • Český překlad specifikace MoReq2 a kapitoly nula schválený řídícím výborem specifikace MoReq2
  • Standard apeEAD pro vytváření a zasílání archivních pomůcek v digitální podobě podle schématu XML apeEAD
  • Standard pro předávání údajů z evidence Národního archivního dědictví v digitální podobě

Standard pro ukládání a zasílání archivních pomůcek druhu inventář a dílčí inventář v digitální podobě

Standard pro jednotnou evidenci matrik a výměnný formát pro ukládání a zasílání záznamů matrik v digitální podobě

Český překlad specifikace MoReq2 a kapitoly nula schválený řídícím výborem specifikace MoReq2

Český překlad specifikace MoReq2 a kapitoly nula schválený řídícím výborem specifikace MoReq2

 
 
Odbor archivní správy a spisové služby MV, 5. listopadu 2010

Standard apeEAD pro vytváření a zasílání archivních pomůcek v digitální podobě podle schématu XML apeEAD

Standard pro předávání údajů z evidence Národního archivního dědictví v digitální podobě

Standard pro předávání údajů z evidence Národního archivního dědictví v digitální podobě

Standard pro předávání údajů z evidence Národního archivního dědictví v digitální podobě podle § 9, odst. 11 vyhlášky č. 645/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Odbor archivní správy, 2. června 2017

vytisknout  e-mailem