Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Archivní periodika a publikace

Základní informace o časopisech (Archivní časopis a Sborník archivních prací); přehled publikací Odboru archivní správy s kontakty pro možnost nákupu 

Přehled publikací Odboru Archivní správy

Veduty_II_6.jpg
 Základní pravidla (2. vydání)  6-Statuta.jpg    
       

 

Acta sacrae congregationis de propaganda fide res gwstas Bohemicas iluustrantia 1622-1623. A. Haas. Praha 1950.

Archiv Koruny české sv. 1. Dějiny archivu. Katalogy, soupisy, regestáře a rozbory . Zprac. Rudolf Koss. Praha 1939, Český Zemský výbor. Cena neurčena.
Archiv Koruny české sv. 5. Katalog listin z let 1378–1437. Zprac. Antonín Haas. Praha 1947, Zemský správní výbor. Cena neurčena.
Archiv Koruny české sv. 6. Katalog listin z let 1438–1526. Zprac. Antonín Haas. Archivní správa MV, Praha 1958. Cena 31 Kč.
Archiv Koruny české sv. 7. Inventáře a katalogy. Katalog listin z let 1526–1576. Zprac. Antonín Haas. Archivní správa MV, Praha 1965. Cena 20 Kč.

Archív mesta Bratislavy. Inventár stredovekých listín, listov a iných príbuzných písomností. Praha 1956, 54 Kč.
Archiv města Brna. Průvodce po fondech a sbírkách. Praha 1956, 267 s., 23 Kč.
Archiv města Košic. Průvodce po fondech a sbírkách. V. Havlasa. Praha 1957, 16 Kč.

Bibliografie československého archivnictví 1957–1966. Zprac. kol. red. J. Kubíček. Praha 1970, 279 s., 24 Kč.
Bibliografie českého archivnictví 1967–1976. Sest. Marie Šatochinová a kol. Praha 1990, 438 s., 90 Kč.

Československá legie v Rusku 1914–1920. Katalog k výstavě. Praha 2008, 135 s., 260 Kč.

Dějiny ústředního archivu Českého státu. J. Kollmann. Praha 1992, 710 s., 140 Kč.

Horní úřad Kutná Hora 17241850. Inventář. Zprac. A. Malá. Praha 1958. Rozmn. 88 s., 4 Kč.

ISAD (G) Všeobecný mezinárodní standard pro archivní popis. SAR (CPF) Mezinárodní standard pro archivní autoritní záznamy korporací, osob a rodů. Praha 2009, 75 Kč.

 

Karel Kazbunda: Karel Havlíček Borovský.

Svazek I. 1821 – revoluční události 1848. Redakce Jana Pražáková. Vydal odbor archivní správy a spisové služby MV ČR. Praha 2013, 568 s., 28 barev. vyobrazení, 414 Kč.
Svazek II. 1821 – ústavní oktroj 1849 – konfinování 1851. Redakce Jana Pražáková. Vydal odbor archivní správy a spisové služby MV ČR. Praha 2013, 528 s., 22 barev. vyobrazení, 362 Kč.
Svazek III. Brixen. Doma. Redakce Jana Pražáková. Vydal odbor archivní správy a spisové služby MV ČR. Praha 2013, 384 s., 22 barev. vyobrazení, 318 Kč. Redakce Jana Pražáková. Praha 2013, cena 1. sv. 414 Kč, 2. sv. 362 Kč, 3. sv. 318 Kč.

Katalog sbírky patentů Státního ústředního archivu v Praze. Zprac. K. Kulířová a R. Sander. Praha 1956, 242 s., 21 Kč.

Katalog trestních spisů Kraj. Soudu v Liberci 1918-1938. Praha 1959. Cena neurčena.

Krajská správa v českých zemích a její archivní fondy (1605–1868). J. Macek – V. Žáček. Praha 1958, 352 s., 39 Kč.

Městské znaky v českých zemích. J. Čarek. Praha 1985, 604 s., 180 Kč.

Menší fondy a sbírky různé provenience. I. Parisova sbírka 1372-1794. Dr. A. Haas. Praha 1939.

Moravské a slezské urbáře. Katalog. Jan Řezníček. Praha 2002, 588 s., 450 Kč.

MoReq. Modelové požadavky pro správu elektronických dokumentů. Praha 2007, 95 s., 120 Kč.

Mozartovské stopy v českých a moravských archivech. T.Volek – I. Bittner. Praha 1991, 68 s., 35 Kč.
The Mozartiana of Czech and Moravian Archives. T.Volek – I. Bittner. Praha 1991, 68 s., 100 Kč.
Mozartschen Spuren in böhmischen und mährischen Archiven. T.Volek – I. Bittner. Praha 1991, 68 s.,100 Kč.

Okresní archiv v Lounech. Průvodce po fondech a sbírkách. Praha 1956, 114 s., 11 Kč.

Pečeti a pečetidla východočeských archivů a některých muzeí 1226–1620. Katalog. Uspořádal a k vydání připravil Tomáš Šimek ve spolupráci s pracovníky ostatních okresních archivů ČR. Praha 2008, 479 s., 790 Kč.

Povstání na Moravě v roce 1619. Z korespondence moravských direktorů. K vyd. připr. L. Urbánková. Praha 1979, 350 s., 88 Kč.

Prameny k nevolnickému povstání v roce 1680. K vydání připr. Eliška Čáňová a kol. Praha 1986, 629 s., 58 Kč.

Proces s účastníky svárovské stávky. Katalog k signatuře C 1870/75 fondu Krajský soud v Mladé Boleslavi. Praha 1956, 327 s., 33,40 Kč.

 

Průvodce po archivních fondech a sbírkách

Státní ústřední archiv v Praze. Průvodce po archivních fondech a sbírkách. Díl I. Svazek 1. Praha 1997, 274 s., 160 Kč.
Státní ústřední archiv v Praze. Průvodce po archivních fondech a sbírkách. Díl I. Svazek 2. Praha 2000, 374 s., 240 Kč.
Státní ústřední archiv v Praze. Průvodce po archivních fondech a sbírkách. Díl I. Svazek 3. Praha 2005, 437 s., 250 Kč.
Státní ústřední archiv v Praze. Průvodce po archivních fondech a sbírkách. Díl II. Svazek 1. Praha 1988, 469 s., 70 Kč.
Státní ústřední archiv v Praze. Průvodce po archivních fondech a sbírkách. Díl II. Svazek 2. Praha 1989, 339 s., 52 Kč.
Státní ústřední archiv v Praze. Průvodce po archivních fondech a sbírkách. Díl II. Svazek 3. Praha 1990, 343 s., 80 Kč.

Přídělové doklady z období tzv. protektorátu. Jiří Štěpek. Praha 2010, 635 Kč.

Republikánský svaz čs. statkářů a nájemců 1919–1943. Inventář. Zprac. L. Neckářová. Rozmn. Praha 1957, 120 s., 7 Kč.

Soupis osobních písemných pozůstalostí a rodinných archivů v České republice. Uspořádala a k vydání připravila Jarmila Hanzalová. Praha 1997, 769 s., 680 Kč.

Soupis česky psaných listin a listů do r. 1526. Díl I. Svazek 3/2. Originály listin. Praha 1980, 29 Kč.

 

Soupis vedut

Soupis vedut vzniklých do roku 1850. Svazek I/1. Národní archiv. Uspořádal a k vydání připravil Michal Wanner ve spolupráci s Josefem Horou a pracovníky Národního archivu. Praha 2006, 719 s., 520 Kč.
Soupis vedut vzniklých do roku 1850. Svazek II/1. Státní oblastní archivy. Uspořádal a k vydání připravil Michal Wanner ve spolupráci s Josefem Horou a pracovníky státních oblastních archivů ČR. Praha 1999, 518 s., 490 Kč.
Soupis vedut vzniklých do roku 1850. Svazek II/2. Státní oblastní archivy. Uspořádal a k vydání připravil Michal Wanner ve spolupráci s Josefem Horou a pracovníky státních oblastních archivů ČR. Praha 2001, 571 s., 590 Kč.
Soupis vedut vzniklých do roku 1850. Svazek II/3. Státní okresní archivy. Uspořádal a k vydání připravil Michal Wanner ve spolupráci s Josefem Horou a pracovníky státních oblastních archivů ČR. Praha 2003, 571 s. 450 Kč.
Soupis vedut vzniklých do roku 1850. Svazek II/4. Státní oblastní archivy a státní okresní archivy. Uspořádal a k vydání připravil Michal Wanner ve spolupráci s Josefem Horou a pracovníky státních oblastních archivů ČR. Praha 2008, 643 s., 340 Kč.
Soupis vedut vzniklých do roku 1850. Svazek II/5. Státní oblastní archivy a státní okresní archivy. Uspořádal a k vydání připravil Michal Wanner ve spolupráci s Josefem Horou a pracovníky státních oblastních archivů. Praha 2010, 540 Kč.
Soupis vedut vzniklých do roku 1850. Svazek II/6. Státní oblastní archivy a státní okresní archivy. Uspořádal a k vydání připravil Michal Wanner ve spolupráci s Josefem Horou a pracovníky státních oblastních archivů. Praha 2015, 300 Kč.
Soupis vedut vzniklých do roku 1850. Svazek III/1. Archivy územně samosprávných celků. Sbírka grafiky Archivu hlavního města Prahy. Miroslava Přikrylová. K vydání připravil Michal Wanner ve spolupráci s Josefem Horou. Praha 2013, 420 Kč.

Státní archiv v Janovicích u Rýmařova (dnes Zemský archiv v Opavě). Průvodce po archivních fondech a sbírkách. Svazek 1. Praha 1957, 214 s., 21 Kč.
Státní archiv v Litoměřicích. Průvodce po archivních fondech. Svazek 2. Praha 1963, 391 s., 31 Kč.
Státní archiv v Opavě. Průvodce po archivních fondech. Svazek 2. Praha 1959, 224 s., 19 Kč.
Státní archiv v Opavě. Průvodce po archivních fondech. Svazek 4. Praha 1961, 227 s., 18 Kč.
Státní archiv v Plzni. Průvodce po archivních fondech. Svazek 1. Praha 1958, 218 s., 20 Kč.
Státní oblastní archiv v Plzni. Průvodce po archivních fondech. Svazek 3. Praha 1976, 478 s., 49 Kč.
Státní archiv v Praze. Průvodce po archivních fondech. Svazek 2. Praha 1960, 474 s., 33 Kč.
Státní archiv v Praze. Průvodce po archivních fondech. Svazek 3. Praha 1972, 236 s., 27 Kč.
Státní archiv v Třeboni. Průvodce po archivních fondech. Svazek 1. Praha 1957, 285 s., 25 Kč.
Státní archiv v Třeboni. Průvodce po archivních fondech. Svazek 3. Praha 1959, 210 s., 17 Kč.
Státní archiv v Třeboni. Průvodce po archivních fondech. Svazek 4. Praha 1959, 274 s., 22 Kč.

Statuta horního města Jáchymova z roku 1526. Ludmila Kubátová – Václav Vok Filip – Václav Bok. Praha 2012, 420 Kč.

Stavovský Zemský výbor v Čechách. Katalog spisů. 2. část z let 1732–1733. Rejstříky. Dr. Marie Lišková. Archivní správa MV, Praha, 1959. Cena neurčena.

Svaz československých velkostatkářů 1919–1943. Inventář. Zprac. J. Honc. Rozmn. Praha 1957, 192 s. 13 Kč.

Tereziánský katastr český sv. 3. Dominikál. Archivní správa Praha, 1970, 100 Kč.

Vídeňské ministerstvo obchodu 1888–1918. Inventář. Rozmn. Praha 1958, 102 s., 7 Kč.

Vlastenecko-hospodářská společnost 1767–1872. Inventář. Zprac. M. Volf. Rozmn. Praha 1956, 91 s., 5 Kč.

Výstavba archivních budov v České republice 1990–2003. B. Indra. Praha 2004, 220 Kč.

Základní pravidla pro zpracování archiválií. Michal Wanner a kol. Praha 2013,192 Kč.
Základní pravidla pro zpracování archiválií. Druhé, opravené a rozšířené vydání. Michal Wanner a kol. Praha 2015,160 Kč.

 

Přílohy Archivního časopisu

Počítačová a záznamová média. Pavel Mach – Ivan Kudláček – Miroslav Šnorek. Zvláštní příloha k ročníku 45, 1995, 28 s., 8 Kč.

Archiv obce. Zdeněk Martínek. Příspěvek k vymezení a charakteristice archivního fondu. Zvláštní příloha k ročníku 49, 1999, 44 s., 20 Kč.

Strategie digitálního archivování. Adrian Brown. Překlad z angličtiny. Zvláštní příloha k ročníku 53, 2003, 64 s., 20 Kč.

Metody a standardy pro přejímání dokumentů v digitální podobě v dánských archivech. Pavel Mach ­– Oskar Macek – Michal – Wanner. Zvláštní příloha 1 k ročníku 55, 2005, 48 s., 20 Kč

Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, vyhláška č. 645/2004 Sb., vyhláška 646/2004 Sb., s komentářem. Vydal odbor archivní správy a spisové služby MV ČR. Praha 2005,136 s., 40 Kč.

 

Supplementum Archivního časopisu

Výuka archivnictví – vývoj, úkoly a perspektivy. Mezinárodní konference 14.–16. 3. 2012 České Budějovice. Vydal odbor archivní správy a spisové služby MV ČR. Praha 2014, 248 s., 98 Kč.

 

Supplementum Sborníku archivních prací

Vratislavská hejtmanská kancelář za vlády Jana Lucemburského a Karla IV. Mlada Hollá. Supplementum ročníku LXI. Vydal odbor archivní správy a spisové služby MV ČR. Praha 2011, 328 s., 150 Kč.

Bohemikální výzkum v Bavorském Hlavním státním archivu v Mnichově v letech 1985–2003. Karel Waska. Supplementum ročníku LIX. Vydal odbor archivní správy a spisové služby MV ČR. Praha 2009, 240 s., 90 Kč.

 


Odbor archivní správy MV, 10. října 2017

vytisknout  e-mailem