Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Archivní časopis

Základní informace o časopisu, obsahy posledních ročníků, rejstřík 1996-2005 

Archivní časopis

Evidenční číslo MK ČR E 2629, ISSN 0004-0398.

Odborná ústřední archivní revue se zabývá archivní teorií a praxí, aktuálními problémy archivnictví, zásadními organizačními a metodickými směrnicemi, digitálními technologiemi užívanými v archivnictví, fyzickou ochranou archiválií, konzervací a restaurováním, výstavbou archivních budov atd. Uveřejňuje příspěvky z příbuzných speciálních vědních i praktických oborů (pomocné vědy historické, správní dějiny, klasická i elektronická spisová služba). Součástí časopisu je společenská rubrika, zprávy a recenze o nové literatuře.

Časopis je určen hlavně odborné archivní a historické veřejnosti, ale i pracovníkům státní správy, spisové služby atd.

Archivní časopis je recenzovaným odborným časopisem, vychází 4× ročně od roku 1951 v celkovém rozsahu přibližně 448 stran.

Vydavatelem Archivního časopisu je odbor archivní správy a spisové služby Ministerstva vnitra ČR (zkráceně archivní správa) od roku 1953, kdy odbor vznikl. Archivní správa je odborným řídícím orgánem českého archivnictví a gestorem zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů. Je též metodickým centrem a koordinátorem archivní metodiky vůči všem typům archivů (státní archivy, městské archivy, akreditované specializované archivy, akreditované soukromé archivy, akreditované bezpečnostní archivy, správní archivy). Vydává archivní publikace celostátního významu.


Odbor archivní správy MV, 22. března 2018

vytisknout  e-mailem