Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Aktuální situace v oblasti uznávání zahraničních kvalifikovaných certifikátů

Dne 16. 10. 2009 bylo přijato rozhodnutí Komise 2009/767/ES, kterým se stanovují opatření pro usnadnění užití postupů s využitím elektronických prostředků prostřednictvím „jednotných kontaktních míst“ podle směrnice EP a Rady 2006/123/ES o službách na vnitřním trhu, které nabylo účinnosti dne 28. 12. 2009. 

Na základě tohoto rozhodnutí nastala členským státům povinnost uvést do provozu „důvěryhodné seznamy“ (dále jen TSL - Trusted Services Lists), které obsahují údaje o poskytovatelích certifikačních služeb, kteří vydávají kvalifikované certifikáty v daném státu a kteří jsou zároveň akreditováni, resp. jsou pod dohledem (dozorem) orgánu, který je v daném státu k tomu určen. Každý stát vytváří vlastní TSL, který je k dispozici uživatelům ze všech členských států. Pomocí tohoto TSL je možné ověřit, zda je certifikát kvalifikovaný ve smyslu směrnice EP a Rady 1999/93/ES o zásadách Společenství pro elektronické podpisy (viz oznámení Ministerstva vnitra).
 
Předpokladem možnosti ověření je, že stát, ve kterém byl certifikát vydán, zveřejní TSL. Seznam adres všech publikovaných TSL členských států je zveřejněn Evropskou komisí v „seznamu TSL“ (LOTL - List of the Lists). Ten je dostupný v lidsky čitelné podobě (human readable form) na adrese https://ec.europa.eu/information_society/policy/esignature/trusted-list/tl-hr.pdf (pdf, 728 kB) a ve strojově zpracovatelné formě (machine processable form) na adrese https://ec.europa.eu/information_society/policy/esignature/trusted-list/tl-mp.xml.
 
Pro usnadnění ověřování certifikátů z jiných členských států nechalo Ministerstvo vnitra připravit webovou aplikaci, která po nahrání souboru s certifikátem vyhodnotí na základě informací publikovaných v TSL jednotlivých členských států, zda byl tento certifikát vydán jako kvalifikovaný. Zabezpečená verze aplikace pomocí SSL (HTTPs) je dostupná na adrese https://tsl.gov.cz/certiq/.


Odbor eGovernmentu, 24.8.2015

vytisknout  e-mailem