Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Aktuální informace o webu Czech POINT

Veškeré aktuální informace o Czech POINT, novinky o poskytovaných službách a další užitečné informace jsou k dispozici na veřejných webových stránkách https://www.czechpoint.cz/public. Užitečné informace zde nalezne nejen samotná široká veřejnost, ale také úředníci a vývojáři. Webové stránky obsahují také informace ke kontaktním místům - aktuální dostupnost služeb Czech POINT, seznam kontaktních, včetně interaktivní mapy kontaktních míst v České republice i v zahraničí.

Mezi nejaktuálnější dění v souvislosti s kontaktními místy veřejné správy Czech POINT patří možnost získat výpis z Rejstříku trestů i v jiném jazyce EU, a také to, že v loňském roce padlo neuvěřitelné číslo vydaných výpisů na kontaktních místech veřejné správy - celkem 25 milionů od začátku fungování Czech POINT.
 

Výpis z Rejstříku obyvatel ve více jazycích

"Tzv. ROB" obsahuje referenční údaje o občanech a cizincích s povoleným dlouhodobým pobytem na území České republiky. Nyní je od července 2021 možné výpis údajů z registru obyvatel získat ve více jazycích EU na Czech POINT. Dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1191 ze dne 6. července 2016 o podpoře volného pohybu občanů zjednodušením požadavků na předkládání některých veřejných listin v Evropské unii a o změně nařízení (EU) č. 1024/2012 je možno požádat k Výpisu údajů z registru obyvatel o vydání vícejazyčného standardního formuláře, který stvrzuje skutečnost o místu pobytu. Když je k tomuto výpisu přiložen vícejazyčný standardní formulář, nevyžaduje se v členském státě Evropské unie jeho úřední překlad. O vydání vícejazyčného standardního formuláře k Výpisu údajů
z registru obyvatel může požádat osoba, která má oprávnění požádat o výpis referenčních údajů z registru obyvatel.
 

Výpis elektronických receptů pacienta na Czech POINT

Od dubna 2020 lze v Czech POINT zažádat o Výpis z elektronických receptů pacienta a získat tak přehled a informace o tom, jaké léky, kdy a kým mu byly předepsány a vydány. Tato služba by měla pomoci zkvalitnit zdravotní péči a vyloučit případná pochybení naordinování další medikace. O výpis z elektronických receptů pacienta si může zažádat každá fyzická osoba či zákonný zástupce dítěte do 18 let, nebo také zmocněná osoba. Samozřejmě je toto nutné doložit příslušnými doklady. Žadatel předkládá občanský průkaz, v případě, že žádá zákonný zástupce (rodič), je třeba navíc doložit rodný list, v případě žádosti zmocněnce je nutné doložit plnou moc. Výpis je zpoplatněn správním poplatkem 100 Kč za první stranu a 50 Kč za každou další stranu.
 

Výpis z Rejstříku trestů ve více jazycích

Od března roku 2020 je možné také získat výpis z Rejstříku trestů i v dalším jazyce Evropské unie v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1191 ze dne 6. července 2016 o podpoře volného pohybu občanů zjednodušením požadavků na předkládání některých veřejných listin v Evropské unii a o změně nařízení (EU) č. 1024/2012. Poplatek za vydání výpisu zůstává nezměněn ve výši 100 Kč, příloha se na žádost vydává zdarma. Žadatel na Czech POINT obdrží výpis jak v českém jazyce, tak v jazyce jím zvoleným (jazyk používaný v Evropské unii). Výhodou pro občana je zejména to, že dle platného nařízení lze získaný výpis přímo použít v jiném členském státě, aniž by bylo nutné jej překládat na zastupitelském úřadě.

  

vytisknout  e-mailem