Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Aktualizace Strategie realizace Smart Administration a pilotní implementace metody finančního řízení rozvojových projektů na MVČR

MV-82750/PMO-2012 

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK – veřejná zakázka malého rozsahu
Číslo zakázky (u OP LZZ bude doplněno MPSV při uveřejnění):
 
Název zakázky:
Zpracování segmentových strategií veřejné správy
Předmět zakázky:
Poskytnutí poradenských služeb souvisejících s vytvořením segmentových strategií pro vymezených pět segmentů veřejné správy včetně implementačních dokumentů, které jsou potřebné pro realizaci rozvojových opatření v oblasti Smart Administration.
Datum vyhlášení zakázky:
28.8.2012
Název programu:
Operační program lidské zdroje a zaměstnanost
Registrační číslo projektu:
CZ.1.04./4.1.00/48.00034
Název projektu:
Aktualizace Strategie realizace Smart Administration a pilotní implementace metody finančního řízení rozvojových projektů na MVČR
Název zadavatele:
 Česká republika – Ministerstvo vnitra
Sídlo zadavatele:
Nad Štolou 3, 170 34, Praha 7
Jméno, případně jména, a příjmení osoby oprávněné jednat jménem zadavatele, její telefon a e-mailová adresa:
Mgr. Zora Skurčáková, ředitelka Odboru programového řízení
+420 974 818 642
zora.skurcakova@mvcr.cz
 
IČO zadavatele:
00007064
DIČ zadavatele:
CZ00007064
Jméno, případně jména, a příjmení kontaktní osoby zadavatele ve věci zakázky, její telefon a e-mailová adresa:
Ing. Radka Balážová, pracovnice Odboru programového řízení, referent fondů EU
+420 974 818 385
radka.balazova@mvcr.cz
Lhůta pro podávání nabídek:
12.9.2012do 9.00hod.
Místo pro podávání nabídek:
Odbor programového řízení, kancelář č. 405,
 Jindřišská 34, 110 00 Praha 1
Termín a místo otevírání obálek:
12.9.2012 od 09.30hod. na adrese:  Jindřišská 34,     110 00 Praha 1, kancelář č. 203

vytisknout  e-mailem