Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Agenda odboru hlavního architekta eGovernmentu

Schvalování ICT projektů ze strany OHA

Obecné informace:

Pro projekty spolufinancované z IROP
Předložte Studii proveditelnosti, která je vyplněna v souladu s pravidly MMR pro danou výzvu, zejména je v souladu s Osnovou studie proveditelnosti. OHA posuzuje zejména část „Řešení projektu“, která musí být mimo jiné v souladu s Pravidly pro vydání stanoviska OHA pro danou výzvu.

Žádá se před předložením žádosti o projekt na MMR.

OHA vydá stanovisko do 15 pracovních dnů.

Pro projekty podléhající zákonu č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, usnesení vlády č. 889 ze dne 2. 11. 2015 nebo oběma těmto předpisům
Podle typu projektu předložte jeden z níže uvedených formulářů žádosti o stanovisko, postupujte přitom podle příslušného metodického pokynu. Typ formuláře pro váš projekt zjistíte z rozcestníku.

Žádá se nejpozději před první investicí do realizační fáze projektu.

OHA vydá stanovisko do 30 dnů, v odůvodněných případech u zvlášť komplikovaných žádostí do 60dnů.

Pokud projekt podléhá zákonu č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a zároveň usnesení vlády č. 889 ze dne 2. 11. 2015, je možné požádat o stanovisko podle obou těchto předpisů jedinou žádostí. OHA vydá o posouzení podle těchto předpisů jediné stanovisko, pokud by se však stanovisko OHA podle každého z těchto předpisů lišilo, vydá OHA o posouzení podle každého z těchto předpisů samostatná stanoviska.

Společné řízení pro projekty spolufinancované z IROP a zároveň podléhající zákonu č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a/nebo usnesení vlády č. 889 ze dne 2. 11. 2015
V případě, že máte již v úvodu projektu dostatek informací, můžete řízení o stanovisko OHA spojit a požádat pouze jednou.

Předložte Studii proveditelnosti, která je vyplněna v souladu s pravidly MMR pro danou výzvu, zejména je v souladu s Osnovou studie proveditelnosti. Ve Studii proveditelnosti uveďte do kapitoly "Řešení projektu" formulaci "Zpracováno v samostatné příloze""".

Dále předložte formulář typu A (ve své zjednodušené formě). Formulář je zjednodušený a jsou vynechány údaje, které se již v jiných místech mají vyskytovat ve studii proveditelnosti.

OHA vydá stanovisko do 30 dnů, v odůvodněných případech u zvlášť komplikovaných žádostí do 60 dnů.

! Detailní popis druhů formulářů je uveden v ROZCESTNÍKU (pdf, 438 kB). Formuláře verze 6.0 jsou platné od září 2018 a jejich použití je povinné od 1.11.2018. Aktuální Formuláře verze 6.0.1 z ledna 2019 obsahují drobná vylepšení a popis vyplnění KPI !

Typ formuláře
Stručný popis
Odkazy na soubory
Typ A
Plný formulář bez zjednodušení, který slouží pro nákup nových informačních systémů či jejich údržbu/rozvoj, respektive pro vybudování IT podpory nějaké nové nebo významně pozměněné agendy, její části nebo veřejné služby úřadu. 
(docx, 266 kB)
(pdf, 1,3 MB)
Typ B
Typ B1
Žádost o stanovisko OHA k rámcovému záměru
(docx, 220 kB) 
(pdf, 1,1 MB)
Typ B2
Žádost o stanovisko OHA ke každé dílčí změně řešení
Formulář B2
(docx, 262 kB)
(pdf, 1,3 MB)
Typ B3
Žádost o stanovisko OHA k plánované cílové architektuře
Formulář B3
(docx, 254 kB)
(pdf, 1,3 MB)
Typ C
Tento zjednodušený vzor žádosti byl připraven pro použití v případech záměru pořídit typizovaný komoditní ICT produkt (HW, SW nebo službu).
(docx, 201 kB)
(pdf, 1 MB)
Žádost o výjimku Žádost o výjimku vyplňujte vždy, pokud existuje objektivní důvod nebýt v souladu s architektonickými principy Národní architektury VS, požadavky na soulad řešení s kontextem architektury úřadu, požadavky na soulad řešení s kontextem architektury eGovernmentu, architektonickými vzory řešení sdílených služeb eGovernmentu apod. Pro každý jednotlivý důvod uvádějte jednu žádost o výjimku. Formulář
Žádost o výjimku

(docx, 150 kb)
Metodický pokyn
k žádosti o výjimku

(pdf, 465 kb)
Formulář pro společné Zjednodušený formulář pro společné řízení projektů dle IROP a zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a/nebo usnesení vlády č. 889 ze dne 2. 11. 2015 Formulář
(docx, 197 kB)

  

Vzorové žádosti - příklady vyplnění žádosti o stanovisko OHA:

Vzorové příklady mají vyžlucené části, které si zpracovatel nepřál zveřejnit. K souhlasnému vyřízení žádosti jsou však povinné.

Pravidla pro vydávání stanovisek pro jednotlivé výzvy:

  

Školení k žádostem o stanovisko OHA

Chtěli bychom Vás v souvislosti s usnesením vlády č. 889 z 2.11.2015, v něm formulovaném požadavku zahájit budování Národní architektury na bázi Enterprise architektury a úkolu pro OHA vydávat stanoviska HAeG k Vašim projektům, jakož i v souvislosti s požadavky zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, seznámit prakticky se základy koncepce budování Národní architektury, s podstatou a obsahem formuláře žádosti o stanovisko HAeG a se základy modelování úřadu v notaci ArchiMate, v míře užitečné pro formulář žádosti.

V programu tréninku se bude střídat teoretická část s praktickou, kdy jak doufáme, si každý s sebou přinese projekt, záměr vynaložit prostředky na ICT, a se společně s pomocí lektora a jeho kolegů z OHA se připraví na vyplnění žádosti.

Neslibujeme, že se Vám podaří vyplnit žádost na místě. Nepodaří. Ale uděláme všechno proto, aby Vám každému bylo z formuláře úplně všechno jasné, abyste měli rozmyšleno, na co a koho se v úřadu potřebujete ještě zeptat, jaké údaje budete vyplňovat do které tabulky, až je získáte, a jak z katalogů v žádosti vytvoříte také požadované diagramy.

Proto budou mít tréninky otevřenou a komorní atmosféru, zveme pouze do 5 úřadů a maximálně po 3 účastnících za úřad do jednoho kurzu. Tak budete mít každý dostatek prostoru se nás ptát a diskutovat mezi sebou.

Jsme připraveni vyslechnout a společně probrat Vaše doporučení k formuláři a případné úpravy zařadit do jeho další verze.

V průběhu tréninku Vám rádi poradíme i v ostatních otázkách, týkajících se postupného zavedení architektury do Vašeho úřadu.

Předpokládáme, že tento úvodní kurz budou po čase navazovat podrobnější tréninky dalších aspektů metodiky Národního architektonického rámce, odvozené ze standardů TOGAF a ArchiMate. Předchozí znalost těchto standardů není podmínkou účasti, na rozdíl od otevřené mysli a chuti posunout strategické řízení informatiky veřejné správy společně zase kousek kupředu.


Mluvená prezentace - prerekvizita pro školení

 

Připravovaná školení:
Školení probíhá vždy od 9:30 do cca 15 hod na Centrotexu, nám. Hrdinů 3, Praha 4. Před samotným školením je potřeba si poslechnout mluvené prezentace výše. Teoretická část se z důvodu časových dispozic nebude přednášet.

  • dne 22. 3. 2017
  • Další školení nejsou plánována. Pokud budete mít zájem o školení, kontaktujte OHA na email níže.
  • Školení jsou určena pro zástupce úřadů i dodavatele. Pro účast je nutná registrace na email oha@mvcr.cz

  

vytisknout  e-mailem