Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Agenda odboru hlavního architekta eGovernmentu

Informace k realizaci povinnosti usnesení vlády č. 86/2020 v resortu Ministerstva vnitra

Následující postup je popsán pro organizace v rámci resortu Ministerstva vnitra, neplatí pro jiné organizace veřejné správy povinné dle usnesení vlády č. 86/2020!

Usnesení vlády ukládá ve vztahu k resortu Ministerstva vnitra, jakož i všem útvarům Policie České republiky, Hasičského záchrannému sboru a všem organizacím nebo právnickým osobám, k nimž Ministerstvo vnitra, Policie České republiky nebo Hasičský záchranný sbor vykonávají roli zakladatele nebo zřizovatele, informovat v případech uvedených v usnesení vlády o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií, s tím, že v případech podle čl. II. odst. 1 písm. a) musí být v informaci na vládu doložen i odkaz na stanovisko odboru Hlavního architekta eGovernmentu Ministerstva vnitra (dále "OHA").

Za účelem sjednocení a zjednodušení administrativních postupů bude informování vlády probíhat v rámci resortu vnitra centrálně a to prostřednictvím OHA.

Subjekt v rámci resortu vnitra, u něhož je podle výše zmíněného usnesení dána povinnost předložit informaci vládě, požádá o informování vlády tak, že zašle OHA informaci v rozsahu vyplněného formuláře (docx, 40 kB).

OHA zajistí svodné zpracování jednotlivých formulářů a následné samotné informování vlády. To bude probíhat v týdenních intervalech s uzávěrkou vždy v úterý ve 12:00. V tomto okamžiku bude sběr žádostí uzavřen a souhrnný referátník s informacemi bude postoupen k dalším administrativním úkonům až ke kanceláři ministra vnitra. Vláda tuto informaci projedná dle svých časových a organizačních možností, zpravidla za 13 dnů, přičemž ale tento termín není garantován.

Pro zasílání žádostí pro informaci vládě byla zřízena zvláštní emailová adresa ictnavladu@mvcr.cz, na kterou prosím zasílejte výše uvedené.

Dopisy k postupu:

  • Dopis k postupu realizace usnesení vlády ze dne 27. ledna 2020, č. 86, v resortu Ministerstva vnitra.
  • Dopis k upřesněním postupu realizace usnesení vlády ze dne 27. ledna 2020, č. 86, v resortu Ministerstva vnitra.

  

vytisknout  e-mailem