Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Agenda odboru hlavního architekta eGovernmentu

Schvalování ICT projektů ze strany OHA

Obecné informace:

Pro projekty podléhající zákonu č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, usnesení vlády č. 86 ze dne 27. 1. 2020 nebo oběma těmto předpisům
Podle typu projektu předložte jeden z níže uvedených formulářů žádosti o stanovisko, postupujte přitom podle příslušného metodického pokynu. Typ formuláře pro váš projekt zjistíte z rozcestníku.
Žádá se nejpozději před dokončením zpracování zadávací dokumentace, je-li zpracovávána, jinak před podpisem smlouvy s dodavatelem.
OHA vydá stanovisko do 30 dnů, v odůvodněných případech u zvlášť komplikovaných žádostí do 60 dnů.
Pokud projekt podléhá zákonu č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a zároveň usnesení vlády č. 86 ze dne 27. 1. 2020, je možné požádat o stanovisko podle obou těchto předpisů jedinou žádostí. OHA vydá o posouzení podle těchto předpisů jediné stanovisko, pokud by se však stanovisko OHA podle každého z těchto předpisů lišilo, vydá OHA o posouzení podle každého z těchto předpisů samostatná stanoviska.

Pro návrhy investičních dokumentací programů obsahujících pořízení nebo technické zhodnocení určených informačních systémů a investiční záměry akcí pořízení nebo technického zhodnocení určených informačních systémů dle zákona 365/2000 Sb.
Využijte stejných formulářů a dokumentů, které jsou použitelné pro schvalování Ministerstvem financí dle jiného právního předpisu, které zašlete na OHA. OHA vydá stanovisko do 30 dnů..

! Formuláře verze 7 jsou platné od března 2021 a jejich použití je povinné od 1. 6. 2021. !

Typ formuláře
Stručný popis
Odkazy na soubory
Typ A
Plný formulář bez zjednodušení, který slouží pro nákup nových informačních systémů či jejich údržbu/rozvoj, respektive pro vybudování IT podpory nějaké nové nebo významně pozměněné agendy, její části nebo veřejné služby úřadu. 
(docx, 271 kB)
(docx, 459 kB)
Typ B
Typ B1
Žádost o stanovisko OHA k rámcovému záměru
(docx, 241 kB) 
(docx, 393 kB)
Typ B2
Žádost o stanovisko OHA ke každé dílčí změně řešení
Formulář B2
(docx, 269 kB)
(docx, 462 kB)
Typ B3
Žádost o stanovisko OHA k plánované cílové architektuře
Formulář B3
(docx, 271 kB)
(docx, 456 kB)
Typ C
Tento zjednodušený vzor žádosti byl připraven pro použití v případech záměru pořídit typizovaný komoditní ICT produkt (HW, SW nebo službu).
(docx, 223 kB)
(docx, 379 kB)
Žádost o výjimku Žádost o výjimku vyplňujte vždy, pokud existuje objektivní důvod nebýt v souladu s architektonickými principy Národní architektury VS, požadavky na soulad řešení s kontextem architektury úřadu, požadavky na soulad řešení s kontextem architektury eGovernmentu, architektonickými vzory řešení sdílených služeb eGovernmentu apod. Pro každý jednotlivý důvod uvádějte jednu žádost o výjimku. Formulář
Žádost o výjimku

(docx, 150 kb)
Metodický pokyn
k žádosti o výjimku

(pdf, 465 kb)
Formulář pro společné Zjednodušený formulář pro společné řízení projektů dle IROP a zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a/nebo usnesení vlády č. 86 ze dne 27. 1. 2020 Formulář
(docx, 197 kB)

  

Vzorové žádosti - příklady vyplnění žádosti o stanovisko OHA:

Vzorové příklady mají vyžlucené části, které si zpracovatel nepřál zveřejnit. K souhlasnému vyřízení žádosti jsou však povinné.

Pravidla pro vydávání stanovisek pro jednotlivé výzvy:

  

Školení k žádostem o stanovisko OHA

Chtěli bychom Vás v souvislosti s usnesením vlády č. 86 z 27.1.2020 a souvisejícího požadavku budovat Národní architektury na bázi Enterprise architektury a úkolu pro OHA vydávat stanoviska HAeG k Vašim projektům, jakož i v souvislosti s požadavky zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, seznámit prakticky se základy koncepce budování Národní architektury, s podstatou a obsahem formuláře žádosti o stanovisko HAeG a se základy modelování úřadu v notaci ArchiMate, v míře užitečné pro formulář žádosti.

V programu tréninku se bude střídat teoretická část s praktickou, kdy jak doufáme, si každý s sebou přinese projekt, záměr vynaložit prostředky na ICT, a se společně s pomocí lektora a jeho kolegů z OHA se připraví na vyplnění žádosti.

Neslibujeme, že se Vám podaří vyplnit žádost na místě. Nepodaří. Ale uděláme všechno proto, aby Vám každému bylo z formuláře úplně všechno jasné, abyste měli rozmyšleno, na co a koho se v úřadu potřebujete ještě zeptat, jaké údaje budete vyplňovat do které tabulky, až je získáte, a jak z katalogů v žádosti vytvoříte také požadované diagramy.

Proto budou mít tréninky otevřenou a komorní atmosféru, zveme pouze do 5 úřadů a maximálně po 3 účastnících za úřad do jednoho kurzu. Tak budete mít každý dostatek prostoru se nás ptát a diskutovat mezi sebou.

Jsme připraveni vyslechnout a společně probrat Vaše doporučení k formuláři a případné úpravy zařadit do jeho další verze.

V průběhu tréninku Vám rádi poradíme i v ostatních otázkách, týkajících se postupného zavedení architektury do Vašeho úřadu.

Předpokládáme, že tento úvodní kurz budou po čase navazovat podrobnější tréninky dalších aspektů metodiky Národního architektonického rámce, odvozené ze standardů TOGAF a ArchiMate. Předchozí znalost těchto standardů není podmínkou účasti, na rozdíl od otevřené mysli a chuti posunout strategické řízení informatiky veřejné správy společně zase kousek kupředu.


Mluvená prezentace - prerekvizita pro školení

 

Připravovaná školení:
Školení probíhá vždy od 9:30 do cca 15 hod na Centrotexu, nám. Hrdinů 3, Praha 4. Před samotným školením je potřeba si poslechnout mluvené prezentace výše. Teoretická část se z důvodu časových dispozic nebude přednášet.

  • Pokud budete mít zájem o školení, kontaktujte OHA na email níže.
  • Školení jsou určena pro zástupce povinných subjektů i dodavatele. Pro účast je nutná registrace na email oha@mvcr.cz.

  

vytisknout  e-mailem