Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Z judikatury Soudního dvora Evropské unie

Prof. JUDr. Richard Pomahač, CSc. 

Neuposlechnutí příkazu orgánu veřejné moci k opuštění vnitrostátního území ve stanovené lhůtě – opatření nezbytná k výkonu rozhodnutí o navrácení cizince – užitečný účinek a přímá použitelnost směrnice
Rozsudek ve věci C‑61/11 PPU – „Dridi“
Hassen El Dridi, alias Soufi Karim – předběžné otázky, které vznesl Corte d’appello di Trento (Itálie)
Rozsudek prvního senátu Soudního dvora EU z 28. dubna 2011
 
Náležité provedení směrnice – výklad sporných vnitrostátních předpisů – prostor pro uvážení, pokud jde o splnění povinností vyplývajících z rozsudku vydaného Soudním dvorem EU
Rozsudek ve věci T‑33/09 – „Směrnice 89/665“
Portugalská republika v. Komise EU – návrh na zrušení rozhodnutí Komise K(2008) 7419 ve věci žádosti o zaplacení penále dlužného na základě rozsudku Soudního dvora EU ve věci C‑70/06, Komise v. Portugalsko, ECR 2008, I‑1
Rozsudek třetího senátu Tribunálu EU z 29. března 2011
 
Občanství Unie – zásada zákazu diskriminace na základě státní příslušnosti – zásada rovného zacházení s osobami bez ohledu na jejich rasu nebo etnický původ – úprava ukládající přepis jmen a příjmení výlučně s použitím písmen, která obsahuje oficiální jazyk uvedeného státu, v dokladech o osobním stavu vystavených tímto státem − přepis jmen a příjmení osob pocházejících z jiného členského státu
Rozsudek ve věci C-391/09
Malgožata Runevič-Vardyn a Łukasz Paweł Wardyn v. Magistrát města Vilnius, Ministerstvo spravedlnosti Litevské republiky, Národní komise pro litevský jazyk a Matriční úřad města Vil­nius – předběžná otázka, kterou vznesl Obvodní soud Vilnius 1 (Litva)
Rozsudek druhého senátu Evropského soudního dvora z 12. května 2011
 
 
prof. JUDr. Richard Pomahač, CSc.

vytisknout  e-mailem