Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

6. Seminář Prostorová data pro rozhodovací procesy státní správy

Vláda České republiky schválila usnesením ze dne 8. července 2015 č. 539 Akční plán „Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v České republice do roku 2020“ (GeoInfoStrategie). V Akčním plánu GeoInfoStrategie je obsaženo 75 opatření a 6 projektů, které by měly být naplňovány a realizovány v následujících letech. Jedním ze strategických cílů GeoInfoStrategie je „Zkvalitňování a další rozvoj datového fondu prostorových dat pro jejich využívání veřejnou správou a celou společností“.

Český svaz geodetů a kartografů – Odborná skupina GEOMATIKA ve spolupráci s Ministerstvem vnitra a pod záštitou ministra vnitra Milana Chovance uspořádaly ve čtvrtek 26. května 2016 v prostorách budovy Ministerstva vnitra, nám. Hrdinů 1634/3, Praha4, seminář

Prostorová data pro rozhodovací procesy státní správy
 

  1. GeoInfoStrategie – aktuální stav (pdf, 820 kB), Ing. Radek Horáček, Ministerstvo vnitra, odbor eGovernmentu
  2. Činnost resortu ČÚZK k plnění cílů GeoInfoStrategie (pdf, 2 MB), Ing. Karel Štencel, Český úřad zeměměřický a katastrální
  3. Národní sada prostorových objektů z pohledu krajů (pdf, 798 kB), Mgr. Jiří Čtyroký, Ph.D., Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy
  4. Výměnný formát xml DTM DMVS (pdf, 3 MB), Ing. Michal Souček, Krajský úřad Plzeňského kraje
  5. Role podniku NAKIT v rozvoji sítí veřejné správy (pdf, 512 kB), Ing. David Pollák, Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s. p.
  6. Možnosti využití prostorových informací pro osoby se zdravotním postižením (pdf, 420 kB), Michal Rada
  7. Prostorová data na železnici z pohledu provozovatele dráhy ve vlastnictví státu (pdf, 2 MB), Ing. Radomír Havlíček, Správa železniční dopravní cesty
  8. Na cestě k digitálnímu obrazu dopravní infrastruktury (pdf, 1 MB), Ing. Ondřej Šváb, Ministerstvo dopravy

vytisknout  e-mailem