Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

5. Seminář Implementace GeoInfoStrategie

Vláda svým usnesením č. 539 ze dne 8. července 2015 schválila dokument Akční plán Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v České republice do roku 2020 (dále jen „Akční plán“), který představuje řídicí dokument implementace Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v České republice do roku 2020 (dále jen „GeoInfoStrategie“), schválené usnesením vlády České republiky ze dne 8. října 2014 č. 815.

S cílem představit Akční plán a možnosti jeho financování z Evropských strukturálních a investičních fondů byl v rámci činnosti sdružení Nemoforum uspořádán ve spolupráci Ministerstva vnitra a Českého úřadu zeměměřického a katastrálního dne 16. října 2015 seminář

Implementace GeoInfoStrategie

Program semináře (pdf, 151 kB)

Prezentace:

  1. Implementace GeoInfoStrategie (pdf, 652 kB), RNDr. Eva Kubátová, Ministerstvo vnitra, odbor eGovernmentu
  2. Představení Akčního plánu GeoInfoStrategie (pdf, 626 kB), Mgr. Jiří Čtyroký, Ph.D., Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy
  3. Možnosti financování implementace GeoInfoStrategie (pdf, 143 kB), PhDr. Marta Léblová, Ministerstvo vnitra, samostatné oddělení
  4. Technická normalizace v oblasti prostorových informací (pdf, 246 kB), Ing. Jiří Kratochvíl, Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
  5. Potenciál využití prostorových informací nejen ve veřejné správě, Michal Rada, Ministerstvo vnitra
  6. Rozvoj zeměměřictví a RÚIAN (pdf, 3 MB), Ing. Karel Brázdil, CSc., Zeměměřický úřad, Ing. Petr Souček, Ph.D., Český úřad zeměměřický a katastrální
  7. GeoInfoStrategie v rámci resortu Ministerstva obrany (pdf, 1 MB), plk. Ing. Radek Wildmann, Vojenský geografický a hydrometeorologický úřad generála Josefa Churavého, Dobruška
  8. Aktivity Ministerstva průmyslu a obchodu v projektech souvisejících s implementací GeoInfoStrategie (pdf, 146 kB), Ing. Vilém Veselý, Ing. Jiří Bitter, Ministerstvo průmyslu a obchodu
  9. Na cestě k digitálnímu obrazu dopravní infrastruktury (pdf, 282 kB), Ing. Ondřej Šváb, Ministerstvo dopravy
  10. DMVS krajů – současný stav a co dál v rámci GeoInfoStrategie (pdf, 1 MB), Ing. Pavel Matějka, Ing. Michal Souček, Asociace krajů ČR

 

 

 

 

vytisknout  e-mailem