Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Nové právní předpisy

Uvedeny jsou vybrané předpisy, mající vztah k trestnímu právu, k činnosti Policie ČR a orgánů činných v trestním řízení a k souvisejícím otázkám 

červen – srpen 2009

č. 97/2009 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (upravuje nově některá ustanovení o používání reklamních zařízení a dále upravuje odpovědnost vlastníka komunikace za škody na chodnících)

č. 125/2009 Sb. - Nařízení vlády, kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů na rok 2009

č. 141/2009 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony (stanoví další podmínky při vývozu a dovozu prekursorů a vývozu pomocných látek, současně stanoví ohlašovací povinnost při činnostech s pomocnými látkami)

č. 168/2009 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti České republiky č. 37/1992 Sb., o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy, ve znění pozdějších předpisů (jde o rozsáhlou novelu, kterou se nově upravují některé instituty související s činností okresních a krajských soudů)

č. 183/2009 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změnách dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 121/2008 Sb., o vyšších soudních úřednících a vyšších úřednících státního zastupitelství a o změně souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 7/2009 (upravuje nově činnost exekutorské komory, způsob jmenovaní a odvolávání exekutorů a stanoví správní delikty v této oblasti a sankce za ně)

č. 204/2009 Sb. –Nařízení vlády o povolání vojáků Armády České republiky k záchranným pracím a k likvidaci následné pohromy při povodních v období do 31. července 2009

č. 219/2009 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony (upravuje nově poskytování právních služeb na území ČR zahraničními společnostmi a oblast spolupráce mezi advokáty)

 

č. 220/2009 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 38/1996 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem a o doplnění zákona č, 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů (upravuje nově náležitosti žádosti o udělení licence k obchodování s vojenským materiálem a zavádí správní delikty v této oblasti)

č. 236/2009 Sb. - Nařízení vlády o povolání vojáků Armády České republiky k likvidaci následků po povodních v období od 1. srpna 2009 do 31. srpna 2009

 

 

 

Zpracoval: JUDr. Ludvík Papák
Krajské ředitelství policie
hlavního města Prahy
 

verzi pro tisk naleznete v příloze

vytisknout  e-mailem