Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Umění iniciovat přípravné řízení trestní

prof. JUDr. Miroslav PROTIVINSKÝ, DrSc. 

Autoři se zabývají touto problematikou ve velmi rozsáhlém článku, který se člení do 10 kapitol: 1. Úvodní poznámky, 2. Iniciace řízení jako standardní proces policejního vnímání jejích úkolů, 3. Skrytá kriminalita, 4. Iniciace řízení na úseku OK, hospodářské kriminality a politicky motivovaných trestných činů, 5. Význam vyhodnocování a analýz pro proces iniciace řízení, 6. Kvalita řízení, 7. Zapojení státního zastupitelství do procesu iniciace řízení, 8. Strategie získání podezření, 9. Závěry, 10. Proces iniciace řízení.
   
Seznamuji čtenáře anotační formou alespoň s obsahem 10. kapitoly, tj. procesem iniciace řízení:

Tento proces v podstatě zahrnuje policejní postup k získání nebo posílení počátečního podezření. K tomu slouží nikoliv jen získání nových zdrojů informací k odhalení indikátorů podezření v samotném ohnisku události. Mnohem více se jedná o to, aby bylo shromážděno široké spektrum potřebných informací a procesně bylo v rámci daných podmínek dovedeno k úspěšnému výsledku.
  
Řízení je sled nutných a na sebe navazujících činností, které přeměňují zadání (input) ve výsledek (output). Zadáním procesu iniciace řízení jsou informace a údaje, které jsou nutné pro iniciaci a jsou získávány z různých zdrojů. Výsledkem procesu iniciace řízení jsou informace a data, které jsou dále zpracovávány v jiném řízení – přípravném řízení trestním (objasňování, vyšetřování).
 
Stěžejní otázky, které musí být objasněny při úspěšném provedení procesu iniciace řízení, jsou tyto:
 • Kde je tento proces zakotven?
 • Kdo je za tento proces odpovědný?
 • Co je podnětem resp. spouštěčem tohoto procesu?
 • Jedná se o informace týkající se osob, události, deliktu nebo ohniska?
 • Jak se proces odvíjí (činnost)?
 • Kdo s kým (součinnosti,odpovědnosti)?
 • Co jsou výsledky (Outputs) procesu?
 • Jaký je postup resp. jaké jsou odpovědnosti při narušení nebo změnách?
 • Které cíle procesu jsou pevně stanoveny?
 • Jaké rámcové podmínky jsou dány?
 • Informace (poznatky), jejich zdroje i jejich význam se neustále mění.

Základní proces iniciace řízení je zhruba tento:

Cestou různých zdrojů informací jsou získávány poznatky k podezření
 • Takto získané informace se vyhodnotí z hlediska taktického i právního a cíleně se prověří.
 • Zpracování pozadí a okolí činu pak umožní rozsáhlé zhodnocení, které může vést
  • buď k zastavení aktivit, protože se počáteční podezření nepotvrdilo,
  • nebo k pokračování v přípravném řízení trestním objasňováním či vyšetřováním.
 • S přechodem k trestnímu stíhání je provedeno nové hodnocení.
   
  Cílem tohoto hodnocení je na základě různých koncepcí řídícího managementu stanovit priority a zajistit kvalitu řízení. K utváření procesů iniciace řízení lze odvodit tato doporučení:
  • Ohledně objasňování jasně formulovat požadavky na výsledky procesu iniciace řízení
  • Odhalení a využívání informačních zdrojů k získání prvních poznatků orientovat z hlediska dosažení výsledku
  • Aktuálnost a kvalita prvých signálů
  • Zapojení pracovníků provádějících objasňování do procesu iniciace řízení resp. jejich účast na tomto procesu
  • Porovnání výsledků se shora definovanými požadavky pracovníků objasňování
  • Zjištění a hodnocení možných odchylek
  • Optimalizace výsledků nebo předání věci úseku objasňování nebo vyšetřování
  • Včasné zapojení státního zastupitelství
  • Zjištění priorit pro objasňování (vyšetřování)
 Jako faktory úspěchu mohou působit prvky rámcových podmínek, především
 • Posouzení nezbytnosti procesu iniciace řízení na úrovni řídící
 • Kvalifikovaný personál
 • Akceptace výsledků na úrovni referentské
 • Využití potřebných zdrojů informací ohledně iniciace řízení
 • Volný prostor pro rozvíjení procesů iniciace řízení
 • Projektově orientované utváření procesů

Nahlédnutí do společné odpovědnosti za vyhodnocování a objasňování (vyšetřování), jakož i za společné uspořádání procesů iniciace řízení jsou důležitými kroky na cestě ke zvýšení pravděpodobnosti úspěchů v trestním řízení.
     
(WEIGAND, H. - BÜCHLER, H.- WENKR, R.: Verfahrensinitiierung. Kriminalistik. C. F. Müller, Verlagsgruppe Hüthig Jehle Rehm GmbH, Heidelberg 2008, č. 1, s. 12–18.)

vytisknout  e-mailem