Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Vyhlášení Programu prevence kriminality na rok 2014

 

 
MINISTERSTVO VNITRA
Mgr. Jitka Gjuričová
ředitelka odboru prevence kriminality
 
                                                                                              Praha 15. května 2014
                                                                                             
 
Vyhlášení 2. kola Programu prevence kriminality na rok 2014
 
V souladu s vládou schválenou „Strategií prevence kriminality v České republice na léta 2012 až 2015“ (usnesení vlády č. 925) a se souhlasem ministra vnitra informuji o vyhlášení 2. kola Programu prevence kriminality na rok 2014.
 
Cíle Programu prevence kriminality jsou:
  • snižování míry a závažnosti trestné činnosti a zvyšování pocitu bezpečí občanů,
  • snížení výskytu delikventní činnosti u cílových skupin definovaných ve Strategii prevence kriminality, nebo jejich ochrana,
  • efektivní a koordinovaný systém prevence kriminality,
  • komplexní přístup v komunitách postavený na spolupráci obce, Policie ČR a dalších subjektů.
Žadatelé o dotaci ve 2. kole Programu prevence kriminality na rok 2014 se musí řídit následujícími dokumenty a splnit podmínky v nich obsažené.
Příjemcem dotace na Program prevence kriminality na rok 2014 může být pouze kraj nebo obec. Dotace jsou určeny na projekty neinvestičního charakteru. Faktickým realizátorem dílčího preventivního projektu může být nestátní nezisková organizace, příspěvková organizace a další typy právnických osob, se kterými příjemce dotace uzavře smlouvu. Žádosti o dotaci, včetně všech povinných příloh, musí být v listinné podobě doručeny na odbor prevence kriminality MV (originál) a na místně příslušný krajský úřad (kopie) do 16 hod. dne 18. června 2014.     
V případě konzultací a doplňujících informací můžete využít manažery prevence kriminality krajských úřadů nebo konzultanty odboru prevence kriminality Ministerstva vnitra.  
 
 
                                                                                       Mgr. Jitka Gjuričová, v. r.
                                                                                         ředitelka odboru
 
 
 
MINISTERSTVO VNITRA
Mgr. Jitka Gjuričová
ředitelka odboru prevence kriminality 
                                                                                              Praha 18. února 2014
                                                                                             
 
Změna přílohy č. 7 - Kritéria hodnocení projektů v rámci Programu prevence kriminality 2014 a č. 7 - Manuál k bodovému hodnocení projektů v rámci Programu prevence kriminality na rok 2014
 
S ohledem na nedostupnost statistických údajů z úrovně obecních úřadů obcí s rozšířenou působností, které jsou potřeba pro výpočty rizikovosti a hodnocení žádostí, bylo potřeba změnit kritéria hodnocení a změnit manuál hodnocení žádostí. Po konzultaci s krajskými manažery odbor prevence kriminality MV navrhl změny, které ministr vnitra svým podpisem dne 18. 2. 2014 schválil.
 
Uvedené přílohy jsou k dispozici zde a zde.
 
Mgr. Jitka Gjuričová
ředitelka
 
 
 
MINISTERSTVO VNITRA
Mgr. Jitka Gjuričová
ředitelka odboru prevence kriminality
 
                                                                                              Praha 29. listopadu 2013
                                                                                             
 
Vyhlášení Programu prevence kriminality na rok 2014
 
V souladu s vládou schválenou „Strategií prevence kriminality v České republice na léta 2012 až 2015“ (usnesení vlády č. 925 ze dne 14. prosince 2011) informuji o vyhlášení Programu prevence kriminality na rok 2014, na který budou poskytovány státní účelové dotace krajům a obcím.
 
Cíle Programu prevence kriminality jsou:
  1. snižování míry a závažnosti trestné činnosti a zvyšování pocitu bezpečí občanů,
  2. snížení výskytu delikventní činnosti u cílových skupin definovaných ve Strategii prevence kriminality, nebo jejich ochrana,
  3. efektivní a koordinovaný systém prevence kriminality,
  4. komplexní přístup v komunitách postavený na spolupráci obce, Policie ČR a dalších subjektů.
 Žadatelé o dotaci na Program prevence kriminality na rok 2014 se musí řídit následujícími dokumenty a splnit podmínky v nich obsažené.
Příjemcem dotace na Program prevence kriminality na rok 2014 může být pouze kraj nebo obec. Dotace jsou určeny na projekty neinvestičního i investičního charakteru. Faktickým realizátorem dílčího preventivního projektu může být nestátní nezisková organizace, příspěvková organizace a další typy právnických osob, se kterými příjemce dotace uzavře smlouvu. 
 
V případě konzultací a doplňujících informací můžete využít manažery prevence kriminality krajských úřadů nebo konzultanty (doc, 42 kB) odboru prevence kriminality Ministerstva vnitra.  
 
 
Mgr. Jitka Gjuričová
ředitelka

 

vytisknout  e-mailem