Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

12. ročník soutěže Úřad roku "Půl na půl" - respekt k rovným příležitostem 2018

Rovné příležitosti, výměna zkušeností a příklady dobré praxe ze zahraničí
s vyhlášením vítězů soutěže Úřad roku "Půl na půl" 2018 - respekt k rovným příležitostem

Dne 29. listopadu 2018 proběhla ve velkém zasedacím sále budovy Ministerstva vnitra na nám. Hrdinů 3, Praze 4, konference Rovné příležitosti - výměna zkušeností a příklady dobré praxe ze zahraničí, jejíž součástí bylo vyhlášení vítězů 12. ročníku soutěže Úřad roku "Půl na půl".

Ministerstvo vnitra realizovalo soutěž prostřednictvím dotazníků, ve kterých se zaměřilo na otázky představ a cílů v oblasti problematiky rovných příležitostí žen a mužů, na jejich ukotvení v oficiálních dokumentech. Hlavní důraz byl kladen na úspěchy v roce 2017 a příklady dobré praxe, ze kterých mohou čerpat i ostatní.

Rovněž bylo sledováno jakým způsobem vedení obcí a měst vychází vstříc svým zaměstnankyním a zaměstnancům a jaké vyvíjí aktivity z hlediska vstřícnosti ke klientům a návštěvníkům úřadu.

Do soutěže se zapojilo přes dvacet obcí, měst a krajů. Na rozdíl od předchozích ročníků, kdy byly dotazníky plošně zasílány, byla upřednostněna forma sdílení informací prostřednictvím krajů a partnerských organizací. Do akce se tak zapojují úřady, jejichž vedení a zaměstnanci mají skutečný zájem o problematiku a šíří ji ve svém blízkém i vzdáleném okolí i prostřednictvím tematických setkávání.

Kromě tradičně zapojených úřadů, které mají dotazníky detailně zpracované, se do soutěže aktivně zapojují nové úřady, které, přestože nepoužívají ve své terminologii odborné výrazy, dokáží to, co v rámci úřadu i pro občany dělají, popsat srdcem a hodnotitelé a hodnotitelky to umí ocenit.

Součástí dotazníku byla již po druhé položena informativní otázka, jaké mají kraje a obce představy, jak by jim mohla státní správa pomoci v jejich aktivitách, co by chtěly vylepšit a co naopak omezit.

V průběhu měsíce října hodnotila dotazníky přihlášených obcí a krajů výběrová komise na základě stanovených kritérií a udělila ocenění i čestná uznání Úřad roku "Půl na půl" - respekt k rovným příležitostem ve třech kategoriích - 1) obce I. typu, 2) obce II. a III. typu a 3) kraje. V každé kategorii byly vyhlášeny tři nejlepší obce/kraje.

Vítězové obdrželi ocenění, které předávali: RNDr. Josef Postránecký - náměstek ministra vnitra pro státní službu, Mgr. Jiří Kaucký - státní tajemník v Ministerstvu vnitra, Mgr. Martina Štěpánková, MPA - náměstkyně pro řízení Sekce pro lidská práva a zmocněnkyně pro lidská práva Úřadu vlády ČR, Ing. Ondřej Mátl - vedoucí kanceláře náměstka ministra vnitra pro řízení sekce legislativy a státní správy pověřeného řízením sekce veřejné správy,PhDr. Lenka Simerská za Ministerstvo práce a sociálních věcí - vedoucí projektu 22% k Rovnosti, který se zabývá rovnými příležitostmi v odměňování žen a mužů, Dagmar Novosadová - členka Předsednictva Svazu měst a obcí ČR a starostka Kunína, Mgr. Darina Danielová za Sdružení místních samospráv ČR a Mgr. Kateřina Kaňoková z Gender Consulting s.r.o.

Zvláštní ocenění jako osobnost soutěže Úřad roku "Půl na půl" obdržela paní Ing. Olga Jandová, která pracovala 20 let na Úřadu městské části Praha 22, z toho posledních 18 let ho vedla jako tajemnice - do konce roku 2017, poté odešla do důchodu. V prosinci 2017 získala, jako zvláštní projev úcty za více než dvacet let intenzivní a kvalitní práce pro městskou část Praha 22, čestné občanství. Je jednou z průkopnic (průkopníků) podpory rovných příležitostí a gender mainstraemingu ve veřejné správě a veřejném životě. Sama se trvale stále angažuje v podpoře seniorů, kdy vede kurzy reminiscence a v současné době je viceprezidentkou Senioři ČR (bývalý Svaz důchodců).

Prezentace Situácia a výzvy agendy v Slovenskej republike (pdf, 700 kB) rovné příležitosti prezentovala PhDr. Sylvia Porubänová - ředitelka Inštitútu pre výskum práce a rodiny SR. Ve Slovenské republice realizují obdobnou soutěž, jako je Úřad roku "Půl na půl".

Partnery soutěže a konference byly letošní rok Svaz měst a obcí ČR, Sdružení místních samospráv a společnost Gender Consulting. s.r.o.
 

VÝSLEDKY

Úřad roku "Půl na půl" 2018 - vítězové 12. ročníku
OBCE I. TYPU
1. Heřmánkovice 2. Kamýk nad Vltavou (pdf, 3,1 MB) 3. Nový Kostel
OBCE II. A III. TYPU
1. Městská část Praha 18 (pdf, 1,2 MB) 2. Statutární město Most (pdf, 2,4 MB) 3. Městská část Praha 22 (pdf, 3,3 MB)
KRAJE
1. Kraj Vysočina (pdf, 779 kB) 2. Středočeský kraj (pdf, 685 kB) 3. Jihomoravský kraj (pdf, 437 kB)

Osobnost soutěže:

  • Ing. Olga Jandová
     

Ministerstvo vnitra vyhlašuje 1. září již 12. ročník soutěže Úřad roku "Půl na půl" - respekt k rovným příležitostem.

Soutěž o nejlepší úřad s rovnými příležitostmi pro ženy a muže organizuje Ministerstvo vnitra ve spolupráci se Svazem měst a obcí ČR a organizacemi, které se zabývají oblastí genderu/rovných příležitostí, diverzity a age managementu. Cílem soutěže je hodnocení a podpora zavádění politiky rovnosti žen a mužů a principů gender mainstreamingu do práce úřadů veřejné správy v České republice.

Soutěže se může zúčastnit jakýkoliv úřad veřejné správy na obecní, městské i krajské úrovni. I v letošním roce budou kladně hodnoceny především příklady dobré praxe a výměna zkušeností. Výběrová komise v říjnu 2018 dotazníky přihlášených obcí a krajů vyhodnotí na základě stanovených kritérií a udělí ocenění Úřad roku "Půl na půl" - respekt k rovným příležitostem ve třech kategoriích - 1) obce I. typu, 2) obce II. a III. typu a 3) kraje. V každé kategorii budou vyhlášeny tři nejlepší obce/kraje.

Vyplněné dotazníky lze zasílat elektronicky do 30. září 2018 na e-mail: stepanka.bergerova@mvcr.cz, datovou schránkou 6bnaawp, nebo poštou na adresu: Ing. Štěpánka Bergerová, kancelář náměstka ministra vnitra pro řízení sekce legislativy a státní správy, Ministerstvo vnitra, náměstí Hrdinů 3, 140 21 Praha 4. Bližší informace o soutěži lze získat na telefonním čísle: 974 817 661.

Slavnostní předání ocenění nejlepším vybraným úřadům proběhne na konferenci Rovné příležitosti- výměna zkušeností a příklady dobré praxe ze zahraničí, která se bude konat dne 29. listopadu 2018 v Praze, ve velkém zasedacím sále budovy Ministerstva vnitra na nám. Hrdinů 3, Praha 4.

Aktuality o soutěži jsou průběžně uveřejňovány na stránkách Ministerstva vnitra: https://www.mvcr.cz/clanek/urad-roku-pul-na-pul.aspx.

Vyplněné dotazníky můžete zasílat do 10. října 2018.

  

Odkazy do noveho okna

3. místo v kategorii obcí II. a III. typu - Praha 22

3. místo v kategorii obcí II. a III. typ... 

Detailní náhled

2. místo v kategorii obcí II. a III. typu - Most

2. místo v kategorii obcí II. a III. typ... 

Detailní náhled

1. místo v kategorii obcí II. a III. typu - MČ Praha 18

1. místo v kategorii obcí II. a III. typ... 

Detailní náhled

0_Konference 29.11.2018_1

0_Konference 29.11.2018_1 

Detailní náhled

0_konference 3

0_konference 3 

Detailní náhled

0_konference

0_konference 

Detailní náhled

1. místo v kategorii krajských úřadů - Kraj Vysočina

1. místo v kategorii krajských úřadů - K... 

Detailní náhled

1. místo v kategorii obcí I. typu -Heřmánkovice

1. místo v kategorii obcí I. typu -Heřmá... 

Detailní náhled

2. místo v kategorii krajských úřadů - Středočeský kraj

2. místo v kategorii krajských úřadů - S... 

Detailní náhled

2. místo v kategorii obcí I. typu - Kamýk n. Vltavou

2. místo v kategorii obcí I. typu - Kamý... 

Detailní náhled

3. místo v kategorii krajských úřadů -Jihomoravský kraj

3. místo v kategorii krajských úřadů -Ji... 

Detailní náhled

Dagmar Novosadová - SMO

Dagmar Novosadová - SMO 

Detailní náhled

Darina Danielová - SMS

Darina Danielová - SMS 

Detailní náhled

Jiří Kaucký

Jiří Kaucký 

Detailní náhled

Josef Postránecký

Josef Postránecký 

Detailní náhled

Kateřina Kaňoková - Gender Colsulting

Kateřina Kaňoková - Gender Colsulting 

Detailní náhled

Olga Jandová - Osobnost soutěže

Olga Jandová - Osobnost soutěže 

Detailní náhled

Ondřej Mátl

Ondřej Mátl 

Detailní náhled

Osobnost soutěže Olga Jandová

Osobnost soutěže Olga Jandová 

Detailní náhled

Sylvia Porubänová - Institut pro výzkum práce a rodiny- Slovensko

Sylvia Porubänová - Institut pro výzkum ... 

Detailní náhled

Čestné uznání - Brandýs nad Labem

Čestné uznání - Brandýs nad Labem 

Detailní náhled

Čestné uznání - Cheb

Čestné uznání - Cheb 

Detailní náhled

Čestné uznání - Frenštát pod Radhoštěm

Čestné uznání - Frenštát pod Radhoštěm 

Detailní náhled

Čestné uznání - Květnice

Čestné uznání - Květnice 

Detailní náhled

Čestné uznání - Moravskoslezský kraj

Čestné uznání - Moravskoslezský kraj 

Detailní náhled

Čestné uznání - Třebíč

Čestné uznání - Třebíč 

Detailní náhled

vytisknout  e-mailem