Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Nové právní předpisy

JUDr. Ludvík PAPÁK, Policie České republiky Správa hl. m. Prahy 

Uvedeny jsou vybrané předpisy mající vztah k trestnímu právu, k činnosti Policie ČR a orgánů činných v trestním řízení a k souvisejícím otázkám.

září 2007 - říjen 2008

č. 188/2007 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 303/2002 Sb., o výběru, přijímání a odborné přípravě justičních a právních čekatelů  a o odborné justiční zkoušce a odborné závěrečné zkoušce právních čekatelů, ve znění vyhlášky č. 172/2003 Sb. (upravuje postupy odborné přípravy justičních a právních čekatelů)
 
č. 200/2007 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti České republiky č. 37/1992 Sb., o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy, ve znění pozdějších předpisů (upravuje podmínky výkonu některých rozhodnutí soudů)
 
č. 215/2007 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů (zavádí nové skutkové podstaty přestupků na úseku dopravy a upravuje sankce za některé přestupky v dopravě)
 
č. 252/2007 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 23/1994 Sb., o jednacím řádu státního zastupitelství, zřízení poboček některých státních zastupitelství a podrobnostech o úkonech prováděných právními čekateli, ve znění pozdějších předpisů (zřizu je se nová pobočka Krajského státního zastupitelství v Brně se sídlem v Jihlavě)
 
č. 253/2007 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 277/2004 Sb., o stanovení zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel s podmínkou a náležitosti lékařského potvrzení osvědčujícího zdravotní důvody, pro něž se za jízdy nelze na sedadle motorového vozidla připoutat bezpečnostním pásem (vyhláška o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel) - uveřejní se vzory lékařských posudků a jejich obsah)
 
č. 254/2007 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 493/2002 Sb., o posuzování zdravotní způsobilosti k vydání  nebo platnosti zbrojního průkazu a o obsahu lékárničky první pomoci provozovatele střelnice (upravuje podmínky pro vydání posudku o zdravotní způsobilosti k vydání nebo platnosti zbrojního průkazu)

vytisknout  e-mailem