Centrum proti hybridním hrozbám  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Výsledky dotačního programu na zvýšení ochrany veřejných prostranství a objektů (akcí) veřejné správy, škol a školských zařízení jako měkkých cílů – 2020

V souladu s vládou schválenou "Koncepcí ochrany měkkých cílů pro roky 2017-2020" (usnesení vlády č. 527/2017) a se souhlasem ministra vnitra informuji o výsledcích Dotačního programu pro zvýšení ochrany veřejných prostranství a objektů (akcí) veřejné správy, škol a školských zařízení jako měkkých cílů - 2020 (dále jen "Program"). 

Prioritou Programu je zvýšení schopnosti měkkých cílů čelit závažným násilným
a teroristickým útokům.

Oblasti dotační podpory se zaměřily na:

 1. vyhodnocení ohroženosti měkkého cíle;
 2. tvorba bezpečnostních plánů (včetně bezpečnostních procedur);
 3. tvorba koordinačního plánu;
 4. vzdělávací akce;
 5. výcvikové akce;
 6. cvičení;
 7. nákup neinvestičních hmotných prostředků;
 8. financování strážného a odborných lektorů;
 9. financování bezpečnostního pracovníka na pozici v rámci jednoho měkkého cíle.
   

Příjemcem dotace z Programu mohl být pouze kraj a hl. m. Praha, které má postavení kraje. Dotace jsou určeny na projekty neinvestičního charakteru. Realizátorem projektu je konečný příjemce dotace (kraj či hl. m. Praha v postavení kraje) nebo obec, které na základě krajského dotačního řízení byla dotace následně přerozdělena.

Žadatelé o dotaci Programu se museli řídit následujícími dokumenty a splnit podmínky v nich obsažené:

 1. naplňovat priority uvedené v Koncepci ochrany měkkých cílů pro roky 2017-2020;
 2. postupovat podle Zásad pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na výdaje realizované v rámci Dotačního programu pro zvýšení ochrany veřejných prostranství
  a objektů (akcí) veřejné správy, škol a školských zařízení jako měkkých cílů - 2020; a
 3. vypracovat projekty v souladu s metodickými dokumenty k ochraně měkkých cílů, které Ministerstvo vnitra vydalo.
   

Žádosti byly zasílány elektronicky datovou schránkou do 20. 12. 2019.

Ministerstvo vnitra obdrželo 6 žádostí v podprogramu pro zvýšení ochrany veřejných prostranství a objektů (akcí) veřejné správy a 11 žádostí v podprogramu pro zvýšení ochrany škol a školských zařízení.

Ministerstvo vnitra má k dispozici 36.052.779 Kč na podprogram pro zvýšení ochrany veřejných prostranství a objektů (akcí) veřejné správy a 26.624.057 Kč na podprogram pro zvýšení ochrany škol a školských zařízení.

V podprogramu pro zvýšení ochrany veřejných prostranství a objektů (akcí) veřejné správy bylo zažádáno o celkovou částku 6.142.000,- Kč (po zaokrouhlení dolů na celé tisíce).

V podprogramu pro zvýšení ochrany škol a školských zařízení bylo zažádáno o celkovou částku 24.158.000,- Kč (po zaokrouhlení dolů na celé tisíce).

Ředitel odboru bezpečnostní politiky Ministerstva vnitra schválil dne 21. 01. 2020 doporučení komise k dotačnímu programu na zvýšení ochrany veřejných prostranství a objektů (akcí) veřejné správy, škol a školských zařízení jako měkkých cílů – 2020, která na základě hlasování o jednotlivých žádostech formulovala na svém jednání 15. 01. 2020.

Byly tak schváleny všechny přijaté žádosti (u některých s podmínkami a krácením požadovaných částek, jež uvádí zápis z jednání komise jako doplnění této informace v odkazu níže), a to ve výši 5.967.000,- Kč v podprogramu na zvýšení ochrany veřejných prostranství
a objektů (akcí) veřejné správy a ve výši 22.758.000,- Kč v podprogramu školy a školská zařízení.

  

Mgr. Radek Šubrt
Ředitel odboru bezpečnostní politiky
V Praze dne 21. 01. 2020

vytisknout  e-mailem 

MVČR 
internetové stránky Policie ČR 

Dotační program pro ochranu měkkých cílů