Centrum proti hybridním hrozbám  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Prevence a osvěta v oblasti zneužití nestátního neziskového sektoru pro účely financování terorismu

Vyšly nové materiály mířící na prevenci a osvětu v oblasti zneužití nestátního neziskového sektoru pro účely financování terorismu 

 

Přestože nevládní neziskové organizace vykonávají pro společnost mnoho užitečných a záslužných činností, mohou být zneužity také k financování nebo jiné podpoře terorismu. K tomu může dojít i bez vědomí samotné organizace. Ačkoliv tyto případy nejsou v současnosti v České republice běžné, vzhledem k jejich vysoké možné závažnosti je nutné jejich prevenci věnovat adekvátní pozornost.

V tomto kontextu a v návaznosti na usnesení vlády č. 5 (pdf, 140 kB) ze dne 9. ledna 2017 Ministerstvo vnitra koordinuje meziresortní pracovní skupinu, která je součástí procesu Národního hodnocení rizik praní peněz a financování terorismu. Jejím úkolem je posouzení míry zranitelnosti nestátního neziskového sektoru vůči riziku zneužití k financování terorismu a navržení opatření ke zmírnění tohoto rizika. Mezi členy této pracovní skupiny jsou zástupci Ministerstva vnitra, Ministerstva financí, Ministerstva spravedlnosti, Ministerstva zahraničních věcí, Ministerstva kultury, Finančního analytického úřadu, Úřadu vlády, Generálního finančního ředitelství, Policie České republiky a zpravodajských služeb.

V návaznosti na 5. kolo vzájemného hodnocení České republiky v rámci Moneyval (pdf, 2,8 MB) a v návaznosti na „Akční plán pro plnění doporučení vyplývajících z 5. kola vzájemného hodnocení České republiky v oblasti prevence praní peněz a boje proti financování terorismu“, který dne 8. července 2019 schválila vláda usnesením č. 488 (pdf, 136 kB), tato pracovní skupina vypracovala dva klíčové materiály, které mohou státnímu sektoru, nestátnímu neziskovému sektoru a dalším zúčastněným osobám pomoci pochopit základní rizika spojená s financováním terorismu.

Materiál Riziko zneužití nestátních neziskových organizací pro účely financování terorismu či praní peněz (pdf, 457 kB) cílí zejména na identifikaci a objasnění hrozeb a různých rizikových indikátorů, obecnou podporu efektivní aplikace rizikově orientovaného dohledu vůči nestátnímu neziskovému sektoru a zároveň může sloužit jako jeden z podkladů pro vyhodnocení rizikovosti i u jiných právnických osob, které jsou např. příjemci prostředků z dotačních programů či dodavatelé zboží a služeb pro státní orgány.

Materiál Osvěta pro neziskový sektor v oblasti boje proti financování terorismu (pdf, 1 MB) si pak klade za úkol zejména šířit osvětu v rámci neziskového sektoru o problematice financování a podpory terorismu a poskytnout nestátním neziskovým organizacím dostatek informací, včetně praktických příkladů, a pomocnou ruku v prevenci financování terorismu. Vypracován byl i letáček (pdf, 31 kB) se základními informacemi.

Oba texty mohou dále posloužit jako podklad pro zavádění dobré praxe mezi nestátními neziskovými organizacemi a vést ke snížení jejich zranitelnosti ve vztahu k financování terorismu v oblastech, kde to je možné, nebo pomoci v rámci obecné osvěty.

vytisknout  e-mailem 

MVČR 
internetové stránky Policie ČR 

Dotační program pro ochranu měkkých cílů