Státní služba  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Erasmus for Public Administration

Stáž v rozsahu 8,5 dne organizovaná Evropskou komisí má za cíl seznámit účastníky se základním chodem institucí EU a jejich rozhodovacími mechanismy a poskytnout jim možnost získat osobní kontakty na útvaru, se kterým účastník v rámci své agendy přímo spolupracuje.  Po návratu ze stáže účastník vyplní krátkou hodnotící zprávu.

Česká republika má k dispozici 4 místa na rok, celkem probíhají 3 běhy (jarní, letní a podzimní).

Výběrová kritéria

  • stáž je výhradně určena státním zaměstnancům a dalším zaměstnancům veřejné správy, jejichž agenda se týká problematiky Evropské unie;

  • uchazeč musí být občanem České republiky a mít ukončené vysokoškolské vzdělání;

  • uchazeč musí být ve veřejné správě zaměstnán minimálně 6 měsíců a maximálně 5 let k datu určenému v aktuální výzvě pro podávání přihlášek - délka praxe se vztahuje k současnému zaměstnání ve veřejné správě, či k celkové době zařazení na služební místo či jmenování na služební místo představeného;

  • uchazeč musí splňovat podmínku, že se žádné stáže v institucích EU nezúčastnil a ani v žádné instituci EU nepracoval;

  • úroveň cizího jazyka není stanovena, ale předpokládá se aktivní komunikace, požadované jazykové znalosti: AJ nebo FJ nebo NJ (doposud byla pro všechny uskutečněné běhy důležitá především angličtina, celý program probíhal v tomto jazyce, případné přednášky ve francouzštině byly tlumočeny do angličtiny; francouzština je žádoucí pouze v případě, že DG pro job-shadowing tento jazyk používá jako pracovní).

Job-shadowing

Jedná se o část stáže, kdy má uchazeč možnost navštívit instituci EU a konkrétní útvar, se kterými přímo z vysílajícího úřadu spolupracuje. V části žádosti (CV Europass), která se týká job-shadowingu, je tedy nutné uvést nejen vybranou instituci EU a konkrétní útvar, ale také detailní popis agendy, kterou účastník ve svém domovském úřadu vykonává, aby jej bylo možné správně umístit. Čím detailnější a propracovanější informace je v žádosti uvedena, tím je větší šance pro daného uchazeče uspět. Tato informace je při posuzování žádosti považována za velmi důležitou. Z tohoto důvodu apelujeme na uchazeče, aby části job-shadowing věnovali maximální pozornost a vybírali útvary a instituce EU podle zaměření své pracovní agendy.
 

Finanční náklady

Evropská komise neposkytuje stravné ani kapesné. Z programu je hrazeno ubytování se snídaní v Bruselu, Lucemburku a Štrasburku, jeden oficiální oběd/večeře a cesta z Bruselu do Lucemburku a Štrasburku autobusem. Všechny ostatní náklady jdou k tíži úřadu, který uchazeče vysílá na zahraniční služební/pracovní cestu.
Sekce pro státní službu zasílá informace o aktuálních termínech stáží včetně formuláře přihlášky jednotlivým kontaktním osobám ze správních úřadů a územních samosprávných celků, které informace předávají dál svým zaměstnancům.
 

Upozorňujeme, že jednou podaná žádost je závazná, její obsah nelze měnit ani doplňovat. Posuzovány budou pouze žádosti, které budou obdrženy v řádném termínu. Uchazeč nebude vyzván k doplnění chybějících informací nebo podkladů.

Ministerstvo vnitra zpracovává osobní údaje uchazeče tak, že ve smyslu § 11 odst. 1 a 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, zasílá jeho životopis (CV Europass) Stálému zastoupení České republiky při Evropské unii, a to za účelem účasti uchazeče ve výběrovém řízení. Uchazeč má právo na přístup k osobním údajům, právo na opravu osobních údajů, a další práva dle § 21 zákona o ochraně osobních údajů. Poskytování osobních údajů o uchazeči je povinné tehdy, pokud se uchazeč přihlásí do výběrového řízení na stáž Erasmus for Public Administration.

Termíny stáží pro rok 2018

  • 6. - 16. března 2018 - obsazen
  • 5. - 15. června 2018 - obsazen
  • 16. - 26. října 2018 - byl vyhlášen na jaře 2018

  

Kontaktní osoba: Ing. Šárka Vágnerová, tel: 974 818 242, e-mail: sarka.vagnerova@mvcr.cz

  


Odbor vzdělávání a mezinárodní spolupráce ve státní službě, 31. května 2018

vytisknout  e-mailem