Státní služba  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD)

Organizace pro evropskou spolupráci a rozvoj byla založena v roce 1961, sídlo má v Paříži. OECD hraje důležitou roli v koordinaci hospodářské a sociální politiky svých členů. Členské země respektují shodné principy, kterými jsou tržní hospodářství, pluralitní demokracie a dodržování lidských práv. V současné době má 34 členů, Česká republika se stala členem v roce 1995.

Nejvyšším orgánem OECD je Rada. Schází se na úrovni ministrů a na úrovni stálých představitelů – velvyslanců. Ministerská rada přijímá komuniké, které je programovým dokumentem určujícím priority OECD na příští rok. Operativní činnosti zajišťuje OECD prostřednictvím rozvětvené struktury výborů (řídících a odborných) a pracovních skupin, v nichž zasedají zástupci jednotlivých resortů členských zemí.

Sekce pro státní službu zajišťuje spolupráci s Výborem pro státní správu (PGC) a s Pracovní skupinou pro lidské zdroje ve státní správě (PEM). Spolupráce spočívá především v poskytování informací a odborných stanovisek, ve zpracování národních zpráv o situaci v ČR v příslušných zkoumaných oblastech. V posledních letech se Česká republika podílela na projektech zabývajících se tématy etika ve státní správě, posilování vztahů mezi vládou a občany, využití moderních informačních technologií ve státní správě, regulatorní reforma ve státní správě, protikorupční mechanismy.

Více informací na webu OECD.

kontaktní osoba: Mgr. Michaela Kufová, tel.: 974 818 227, email: michaela.kufova@mvcr.cz

vytisknout  e-mailem