Státní služba  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Nabídka školení a seminářů sekce pro státní službu

Nabídka školení a seminářů: 

Organizace služebních úřadů, správní činnosti, katalog správních činností

Sekce pro státní službu pořádá seminář na téma Organizace služebních úřadů, správní činnosti, katalog správních činností, které se uskuteční v termínu

  • 28. 6. 2018 (termín pro přihlášení:  20. 6. 2018) - již obsazeno

od 9,00 do 14,00 hodin v budově Ministerstva vnitra "Centrotex", Náměstí Hrdinů 1634/3, Praha 4, místnost č. 104.

​Jedná se o první seminář k problematice organizace služebních úřadů (tj. k institutům systemizovaných služebních a pracovních míst, organizačních útvarů, vypracování a schvalování systemizace a jejích změn, vnitřní systemizace a jejích změn, organizační struktury a jejích změn), k problematice správních činností včetně oborů státní služby, k problematice klasifikace míst platovými třídami včetně zařazování správních činností do platových tříd a k problematice charakteristik služebních míst (náplní činností).

Cílem semináře je seznámit účastníky s principy, na nichž stojí tyto stěžejní oblasti státní služby, s jejich vzájemnými vztahy a s jejich možnými dopady do služebního poměru státních zaměstnanců. Seminář se tak zaměří především na úpravu § 5, § 17 až 19 a přílohy č. 1 zákona o státní službě, na úpravu § 109 odst. 4 a § 110 zákoníku práce, na úpravu nařízení vlády č. 92/2015 Sb., o pravidlech pro organizaci služebního úřadu, nařízení vlády č. 302/2014 Sb., o katalogu správních činností, nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, a na úpravu v souvisejících služebních předpisech náměstka pro státní službu č. 3/2017, kterým se stanoví pravidla předkládání systemizace služebních a pracovních míst, jejích změn, úprav a aktualizací, a návrhů organizační struktury a jejích změn ve služebním úřadu, a č. 4/2017, o charakteristice služebních míst. Vzhledem k tomu, že uvedená problematika je v působnosti jak Ministerstva vnitra, tak Ministerstva práce a sociálních věcí, povedou seminář zástupci obou resortů.

Seminář je určen pro státní zaměstnance, kteří se výše uvedené problematice věnují, zejména tedy pro zaměstnance zařazené v personálních útvarech služebních úřadů.

Přednášejícími semináře budou:

  • Ing. Ivan Tomší, odbor pracovněprávní legislativy, Ministerstvo práce a sociálních věcí
  • Mgr. Václav Frýdl, odbor systemizace, organizace a koordinace státní služby, Ministerstvo vnitra
  • Mgr. Zuzana Brücknerová, odbor systemizace, organizace a koordinace státní služby, Ministerstvo vnitra
     

Přihlášky na školení zasílejte na e-mail: statnisluzba@mvcr.cz. Do předmětu e-mailu, kterým se budete na školení přihlašovat, uveďte: "Organizace služebních úřadů, správní činnosti, katalog správních činností".

​Školení je pořádáno v rámci projektu Podpora profesionalizace a kvality státní služby a státní správy, CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0006173

  

OPZam.jpg

  

  

vytisknout  e-mailem