Státní služba  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Jednání expertů EPSO

European Personnel Selection Office / Evropský úřad pro výběr pracovníků 

Jednání expertů EPSO úzce souvisí s agendou projednávanou na PS pro zaměstnanecké předpisy (B-15), zabývá se detailně jednou z částí služebního a pracovního řádu – výběrovými řízeními do evropských institucí a kvalifikačními požadavky na zaměstnance a jejich změnami.

Evropský úřad pro výběr pracovníků byl zřízen k 1. 1. 2003 při Evropské komisi a pověřen organizováním výběrových řízení a výběrem pracovníků do evropských institucí. Úřad inicioval vznik sítě odborníků na výběrová řízení z členských států, se kterými se pravidelně schází dvakrát ročně. Jednání jsou věnována různým aspektům výběrových řízení do evropských institucí. V jejich rámci jsou odborníci z členských států seznamováni se změnami, které EPSO zamýšlí v nejbližším období zavést. Je tak možnost včas zachytit podmínky, které by byly pro zájemce z České republiky nevýhodné či diskriminační a upozornit na ně. Výbor pro EU potvrdil, že zajištění rovnoprávného postavení a odpovídajícího zastoupení českých úředníků v evropských institucích, je důležitá střednědobá priorita České republiky.

Od vyhlášení Programu rozvoje EPSO v roce 2010 došlo k řadě pozitivních změn:

  • přechod od znalostních testů k hodnocení schopností kandidátů;
  • zkrácení trvání výběrových řízení ze dvou let na devět měsíců, přičemž o další zkracování se usiluje;
  • zpětná vazba pro kandidáty (slabé a silné stránky), tzv. „competency passport“ pro laureáty (vyznačení úrovně jednotlivých klíčových schopností);
  • velká většina účastníků výběrových řízení (přes 90 %) je s jejich průběhem spokojena, i když je považuje za náročná;
  • testování probíhá v určených testovacích centrech nejen v členských státech, ale i ve vybraných městech na celém světě;
  • od listopadu 2011 mají laureáti na rezervních seznamech přístup k některým vnitřním výběrovým řízením evropských institucí (Komise, Rada, Evropský parlament), potřebné informace dostávají přímo do svých „EPSO-profilů“.

Více o jednotlivých typech zaměstnání v unijních institucích naleznete zde.

Díky aktivnímu přístupu ČR se v minulosti podařilo změnit jazykový režim při výběrových řízeních, který byl pro zájemce z České republiky (a dalších nových členských států) diskriminační – uchazeči z EU-15 na rozdíl od zájemců z EU-10 konali část výběrového řízení v mateřském jazyce. Dále se spoluprací s dalšími členskými státy podařilo, aby EPSO laureáty na rezervních seznamech informovalo o dalších krocích a aby instituce začaly zlepšovat proces náboru z rezervních seznamů.

Kontaktní osoba: Ing. Jaroslava Plšková, tel: 974 818 200, email: jaroslava.plskova@mvcr.cz


Dne 14. 7. 2017
Vypracovala: Ing. Plšková

vytisknout  e-mailem