Státní služba  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Evropská síť státní správy (EUPAN)

Evropská síť státní správy („European Public Administration Network“) je neformální síť generálních ředitelů odpovědných za státní správu v členských zemích Evropské unie. Dalšími členy jsou zástupci Evropské komise, Evropského institutu státní správy EIPA, pozorovatelské země a přizvané instituce.

EUPAN je organizován na 3 úrovních:

  • úroveň politická: ministři a komisaři odpovědní za státní správu;
  • úroveň managementu: generální ředitelé odpovědní za státní správu (DG);
  • úroveň technická: pracovní skupiny (HRWG, IPSG)

Struktura:
 

Struktura EUPAN.jpg

DG = generální ředitelé (vysocí představitelé ministerstev pro státní správu)
TUNED = sociální dialog – neformální setkávání s představiteli Evropské delegace odborových svazů národních státních správ
DG Troika (v současné době „rozšířená troika“) = generální ředitelé předchozího, současného a dvou následujících předsednictví
SDWG = dočasná pracovní skupina pro sociální dialog (v současné době činnost pozastavena)
HRWG = pracovní skupina pro lidské zdroje
IPSG = pracovní skupina pro inovace ve státní správě
CAF = Společný hodnotící rámec (podskupina IPSG)

Skupiny spolupracující s EUPAN:
DISPA = pracovní skupina ředitelů institutů a škol státní správy
DEBR = pracovní skupina ředitelů a expertů pro lepší regulaci

Cílem je zlepšování výkonnosti, konkurenceschopnosti a kvality státních správ v zemích EU vývojem nových nástrojů a metod. Důraz je kladen na výměnu názorů, zkušeností a nejlepších metod a postupů mezi členskými státy EU, Evropskou komisí a pozorovatelskými zeměmi.

Témata jsou projednávána a zpracovávána pracovními skupinami HRWG a IPSG dle jejich specifického zaměření:
HRWG = lidské zdroje ve státní správě, jejich získávání, motivace a rozvoj
IPSG = procesy, postupy a metody ve státní správě, modernizace, zefektivnění
Tyto pracovní skupiny se ze své činnosti zodpovídají generálním ředitelům (DG). Pracovní skupiny i generální ředitelé se scházejí jednou za každé předsednictví, vždy v předsednické zemi.

Více informací naleznete na webu EUPANu.

Kontaktní osoba: Mgr. Michaela Kufová, tel.: 974 818 227, email: michaela.kufova@mvcr.cz 

vytisknout  e-mailem