Státní služba  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Evropský institut státní správy (EIPA)

Evropský institut státní správy („European Institute of Public Administration“) vznikl v roce 1981 v Maastrichtu jako nezávislá instituce zabývající se vzděláváním a výzkumem v oblasti státní správy. Zajišťuje zvyšování odborných znalostí a dovedností úředníků ve vztahu k evropským záležitostem prostřednictvím školení, aplikovaného výzkumu, konzultacemi a publikační činností. Tematicky se aktivity EIPA zaměřují na legislativu EU, evropské rozhodovací procesy, evropské politiky, evropské integrace a její vliv na státní správy členských zemí a regionální záležitosti. Zástupci EIPA se pravidelně účastní jednání pracovních skupin EUPAN.

Základní oblasti služeb poskytovaných EIPA:

  • nabídka školících aktivit na smluvní bázi a z vlastní iniciativy
  • aplikovaný výzkum zaměřený na rozvoj a implementaci politik a řízení EU
  • vedení knihovny a působení jako „Evropské dokumentační středisko“
  • ostatní aktivity, zejména poradenství pro státní a veřejnou správu

Česká republika přistoupila k EIPA na základě smlouvy podepsané v Praze 12. dubna 2005, má zastoupení ve správní radě EIPA.

European Public Sector Award
EIPA organizuje udělování Evropské ceny státního sektoru. Tato cena je udělována nejlepšímu, nejvíce inovativnímu a efektivnímu výstupu v rámci evropského státního sektoru. Jejím účelem je především podporovat inovativní tendence a propagovat úspěchy dosažené v této oblasti.

Pro více informací naleznete na webu EIPA.

Kontaktní osoba: Mgr. Alžběta Turková, tel.: 974 818 209, email: alzbeta.turkova@mvcr.cz

vytisknout  e-mailem