Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
 
 

Odbor veřejné správy, dozoru a kontroly

Informace o odboru, kontakty, stanoviska odboru, metodická pomoc obcím, další dokumenty a pilotní verze vyhledávače ve stanoviscích ODK 

Metodická pomoc obcím (vzory právních předpisů, přehled zákonných zmocnění atp.)

V případě nefunkčnosti použijte, prosím, odkazu www.mvcr.cz/odk2/ a postupujte v rozcestníku jako obvykle.

Vzory vybraných smluv pro obce podle nového občanského zákoníku
Metodické materiály k zákonným zmocněním pro vydávání obecně závazných vyhlášek
Stanoviska odboru dozoru a kontroly veřejné správy
Vzory právních předpisů obcí
Webová stránka Ministerstva vnitra ke správnímu řádu
Edice dobré správní praxe

Dokumenty:

Metodická doporučení odboru dozoru a kontroly veřejné správy

a) k činnosti územních samosprávných celků

Metodické doporučení k činnosti ÚSC č. 1 - Jednací řády zastupitelstev obcí (pdf, 250 kB)
Metodické doporučení k činnosti ÚSC č. 2 - Dílčí aspekty související se zasedáními zastupitelstev obcí  (pdf, 306 kB)
Metodické doporučení k činnosti ÚSC č. 3 - Výbory a komise orgánů ÚSC (pdf, 296 kB)
Metodické doporučení k činnosti ÚSC č. 4 - Informování obce o své činnosti a participace občanů na územní samosprávě (pdf, 521 kB)-
Metodické doporučení k činnosti ÚSC č. 5.3 - Odměňování a ostatní související nároky a peněžitá plnění členů zastupitelstva obce (pdf, 737 kB)
Metodické doporučení k činnosti ÚSC č. 6.1 - Správa obce v době mezi konáním voleb do zastupitelstva obce a zvolením nových obecních orgánů (včetně pravidel pro svolání ustavujícího zasedání nově zvoleného zastupitelstva obce) (pdf, 579 kB)
Metodické doporučení k činnosti ÚSC č. 7.1 - Povinnosti obcí při nakládání s obecním majetkem podle zákona o obcích - nahrazeno č. 7.2
Metodické doporučení k činnosti ÚSC č. 7.2 - Povinnosti obcí při nakládání s obecním majetkem podle zákona o obcích (pdf, 605 kB)
Metodické doporučení k činnosti ÚSC č. 8.1 - Proces tvorby a vydávání obecně závazných vyhlášek obcí - nahrazeno Metodickým doporučením č. 1 – Tvorba obecně závazných vyhlášek obcí (obecná část) (pdf, 378 kB)
Metodické doporučení k činnosti ÚSC č. 9 - Nejčastější nedostatky při výkonu samostatné působnosti obcí (pdf, 570 kB)
Metodické doporučení k činnosti ÚSC č. 10 – Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) (pdf, 500 kB) 
Metodické doporučení k činnosti ÚSC č. 10 – Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) - Doplněk č. 1 Dotazy a odpovědi, vzory (pdf, 838 kB)
Metodické doporučení k činnosti ÚSC č. 11- Povinnosti obcí stanovené zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v oblasti výkonu spisové služby a archivnictví (pdf, 370 kB)

 

b) k zákonu č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informací

Manuál pro obce k zákonu o svobodném přístupu k informacím (pdf, 930 kB)
Metodické doporučení č. 1 k postupu povinných subjektů podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím - vyřizování žádostí o informace ze správních spisů (pdf, 138 kB)
Metodické doporučení č. 2 k postupu povinných subjektů podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím - sazebník úhrad za poskytování informací obcemi jako povinnými subjekty (pdf, 263 kB)
Metodické doporučení č. 3 k postupu povinných subjektů podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím – a) Transpoziční novela b) Praktický průvodce vyřizováním žádostí o informace (pdf, 646 kB)

 

c) k tvorbě obecně závazných vyhlášek

Metodické doporučení č. 1 - Tvorba obecně závazných vyhlášek obcí (obecná část) (pdf, 379 kB)
Metodické doporučení č. 2 - Tvorba obecně závazných vyhlášek (úprava daně z nemovitých věcí) (pdf, 414 kB)
Metodické doporučení č. 3 - Tvorba obecně závazných vyhlášek (místní poplatky, poplatek za komunální odpad) (pdf, 918 kB)
Metodické doporučení č. 4 - Tvorba obecně závazných vyhlášek (úprava místních záležitostí veřejného pořádku) (pdf, 667 kB)

 

d) různé

Metodické doporučení zaměřené na problematiku číslování budov (pdf, 685 kB)
Metodické doporučení - Kontrola vzdělávacích institucí akreditovaných Ministerstvem vnitra (pdf, 575 kB)
Metodické doporučení pro obce - Základní informace pro obce, jako veřejné opatrovníky (pdf, 1,7 MB)
Kontrola a dozor výkonu samostatné a přenesené působnosti svěřené orgánům územních samosprávných celků - metodické doporučení + komentář (pdf, 820 kB)
Metodicko-výkladová příručka k problematice konkursních řízení (pdf, 4,7 MB)
Metodická pomůcka pro obce – Podání ve veřejné správě (pdf, 250 kB)
Metodické doporučení - Povinnosti obcí v oblasti výkonu spisové služby a archivnictví (základní informace) (pdf, 950 kB)

Oblasti veřejného pořádku ve vztahu k možnostem jejich regulace OZV obcí 2015 (pdf, 669 kB) - aktualizováno 21. 8. 2015
Právní úprava dispozic obecním majetkem podle zákona o obcích - komentář právní úpravy podle publikované judikatury a výkladové praxe Ministerstva vnitra (podle právního stavu k 23. srpnu 2010 (pdf, 1 MB)
Metodické doporučení k činnosti ÚSC - Aplikace (výklady) zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících ÚSC (pdf, 694 kB)
 (pozn.: agendu aktuálně zajišťuje na MV odbor legislativy a koordinace předpisů) 

Další dokumenty

 


Odbor veřejné správy, dozoru a kontroly, 22. září 2016

Sbírka zákonů

NOT FOUND  NOT FOUND