Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
 
 

Informace o změně právní úpravy v oblasti odměňování členů zastupitelstev ÚSC

  

Dovolujeme si Vás informovat o zásadní legislativní změně v oblasti odměňování členů zastupitelstev územních samosprávných celků. Publikováním ve Sbírce zákonů dne 5. dubna 2017 nabyl platnosti zákon č. 99/2017 Sb., kterým se mění zákony o obcích, krajích a hlavním městě Praze (viz příloha). Tato novela nabude účinnosti dnem 1. ledna 2018. Kromě nové úpravy ve zmíněných zákonech se ruší i nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů, které tak bude platit jen do 31. prosince 2017.

Ministerstvo vnitra aktuálně připravuje nové nařízení vlády, které ještě v průběhu prvního pololetí tohoto roku bude předloženo do meziresortního připomínkového řízení, aby i zastupitelstva jednotlivých obcí a krajů ve své samostatné působnosti mohla na novou právní úpravu adekvátně reagovat.

K nové právní úpravě jsme již obdrželi také řadu dotazů. V této souvislosti si Vás také dovolujeme ubezpečit, že připravujeme metodická doporučení, jejichž publikaci a distribuci připravujeme v průběhu září tohoto roku.

Nová koncepce odměňování členů zastupitelstev územních samosprávných celků i návazná legislativa byly připraveny ve spolupráci se zástupci obcí, krajů i hlavního města Prahy. Byly cíleny k tomu vytvořit nové koncepční řešení dané problematiky, sjednotit nároky, resp. výši nároků či možných plnění při výkonu srovnatelných funkcí členy zastupitelstev obcí, krajů a hlavního města Prahy, celý systém zpřehlednit a zjednodušit, oprostit od dosavadních obtížně aplikovatelných ustanovení, ale zároveň posílit přiměřeně prostor pro individuální rozhodování dle místních podmínek vyhrazených zastupitelstvu každého územního samosprávného celku.

 

Praha 25. května 2017

 


Zpracoval: odbor veřejné správy, dozoru a kontroly

Sbírka zákonů

NOT FOUND  NOT FOUND