Státní služba  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Strategie migrační politiky ČR

Na jednání vlády dne 29. července 2015 byla schválena Strategie migrační politiky České republiky. Strategie stanovuje sedm zásad, které jsou řazeny prioritně a představují základní tematické okruhy v oblasti migrace – tedy bezpečnost jako průřezový element, integraci cizinců, nelegální migraci a návratovou politiku, mezinárodní ochranu (azyl), vnější dimenzi migrace, legální migraci, volný pohyb osob v rámci Evropské unie a schengenského prostoru a provázanost se společnými politikami Evropské unie. Zásady jsou v textu dále rozpracovány v návaznosti na stanovené cíle, kterých chce vláda v oblasti migrace dosáhnout na národní i evropské úrovni.

Na základě usnesení vlády České republiky ze dne 19. dubna 2017 č. 294 je od dubna 2017 předkládána pravidelná třicetidenní zpráva o migraci, kde je zmíněn vývoj aktuálního dění v oblasti migrace:

Pravidelná čtrnáctidenní zpráva o situaci v oblasti migrace byla vládě předkládána na základě usnesení vlády ze dne 29. července 2015 č. 621. Veškeré zprávy jsou dostupné zde:

vytisknout  e-mailem