Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
 

Informace k otázce působnosti nařízení eIDAS

Odbor eGovernmentu Ministerstva vnitra zveřejňuje na základě vznesených dotazů informaci k otázce působnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 ze dne 23. července 2014 o elektroni... 

 

Ministerstvo vnitra zveřejňuje stanovisko k důvodům pro odstranění § 69a odst. 5 zákona č. 499/2004 Sb.

Na základě dotazů vznesených zástupci veřejné správy v rámci semináře k dopadům nařízení eIDAS do veřejné správy odbor eGovernmentu níže zveřejňuje stanovisko k důvodům pro odstranění § 69a odst. 5 zá... 

Markéta  Bittnerová  - 7.10.2016

 

Informace – platforma eIDAS Observatory spuštěna

Ministerstvo vnitra si dovoluje informovat o spuštění platformy eIDAS Observatory, online platformy vybudované Evropskou Komisí, určené na podporu zainteresovaných stran (stakeholderů) v problematice ... 

 

Stanovisko ministerstva vnitra k aplikaci nařízení eIDAS a zákona o elektronickém podpisu po 1. 7. 2016

Cílem stanoviska je odpovědět na otázky ohledně aplikace účinných ustanovení nařízení eIDAS a zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu, ve znění pozdějších přepisů („zákon o elektronickém podpi... 

 

Stanovisko k fikci podpisu právního jednání učiněného datovou schránkou jako alternativy jeho podepsání elektronickým podpisem po 1. 7. 2016, tj. po nabytí účinnosti nařízení eIDAS v oblasti služeb vytvářejících důvěru

Na základě častých dotazů týkajících se fikce podpisu právního jednání učiněného datovou schránkou v souladu s § 18 odst. 2 zák. č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokum... 

 
 

Metodický návod pro ověřování platnosti uznávaných elektronických podpisů a elektronických pečetí

Dokument slouží jako metodický návod pro ověřování platnosti uznávaných elektronických podpisů a uznávaných elektronických pečetí. Podle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro el... 

 
 

Elektronický podpis jako náležitost některých úkonů, které jsou činěny vůči orgánům státu

Vzhledem k tomu, že je v právních předpisech různým způsobem upraven elektronický podpis jako náležitost právních úkonů, které jsou činěny vůči orgánům státu, zveřejňuje Ministerstvo vnitra následujíc... 

 

Zveřejňování kvalifikovaných certifikátů

Na základě četných dotazů zveřejňuje Ministerstvo vnitra informaci ke zveřejňování kvalifikovaných certifikátů. 

 

Stránkování: Počet: 11 / 2 | 1 2 |

vytisknout  e-mailem