Odbor azylové a migrační politiky  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Metodická podpora a konzultace

Ministerstvo vnitra vykonává a koordinuje metodickou činnost vůči územním samosprávným celkům v oblasti GDPR. Vedle vlastních metodických materiálů, jejichž nabídka se bude dále rozšiřovat, také poskytuje konzultace ostatním ministerstvům při přípravě jejich vlastních resortních metodik dotýkajících se činnosti územních samosprávných celků nebo jimi zřizovaných správců osobních údajů.

V současnosti působí při Ministerstvu vnitra několik odborných pracovních skupin, jejichž úkolem je zajišťovat vzájemnou výměnu informací mezi resorty i mezi státní správou a samosprávou, sjednocovat výkladovou praxi a poskytovat metodickou podporu.

Ministerstvo ustavilo meziresortní pracovní skupinu (za účasti zástupců resortů, dopravy, financí, místního rozvoje, práce a sociálních věcí, školství, mládeže a tělovýchovy a zdravotnictví a zástupců Úřadu pro ochranu osobních údajů), pracovní skupinu s účastí zástupců územních samosprávných celků (Svaz měst a obcí ČR, Sdružení místních samospráv ČR, Asociace krajů ČR, Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR) a speciální pracovní skupinu k souladu spisových služeb s obecným nařízením o ochraně osobních údajů.

Ministerstvo vnitra také připravuje vlastní systémovou analýzu zpracování osobních údajů (předmětem bude posouzení agend vykonávaných přímo ministerstvem) a zveřejnilo systémové analýzy krajů (na vzorku 3 krajů) a obcí s rozšířenou působností (na vzorku 15 obcí).

V podsekci "Checklisty GDPR pro obce" byla publikována základní metodická pomůcka zaměřená zejména na obce prvního stupně, jimž se tímto dostává přehledného výčtu kroků, kterých je zapotřebí k zajištění souladu agend s obecným nařízením o ochraně osobních údajů.

  

vytisknout  e-mailem