Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Zelené karty

Informace pro žadatele o zelenou kartu 

English English

Rozhodování žádostí

O žádosti podané na území bude rozhodnuto do 30 dnů ode dne jejího podání. O žádosti podané na zastupitelském úřadu bude rozhodnuto do 30 dnů ode dne, kdy byla tato žádost doručena ministerstvu vnitra. Žadatel bude vyrozuměn o způsobu vyřízení jeho žádosti.


Vyrozumění o vyřízení žádosti o zelenou kartu

Zastupitelský úřad ČR v zahraničí nebo krajské pracoviště ministerstva vnitra, kde cizinec podal žádost o zelenou kartu, jej vyrozumí o vyřízení žádosti.
 
Buď  cizinci sdělí, že jeho žádosti o zelenou kartu nebylo vyhověno a případně mu doručí originály dokladů o vzdělání, byly-li k žádosti přiloženy.

 
Případně mu sdělí, že jeho žádosti bylo vyhověno a bude vyzván:
  • Zastupitelským úřadem, byla-li u něho podána žádost o zelenou kartu, aby se osobně dostavil k udělení víza k pobytu nad 90 dnů za účelem převzetí průkazu o povolení k pobytu, na jehož základě může cestovat do České republiky, pokud se na něj vztahuje vízová povinnost. Před udělením víza zastupitelský úřad vyžádá od cizince předložení dokladu o cestovním zdravotním pojištění (pouze na dobu od vstupu na území do vzniku pracovního poměru).
  • Pracovištěm ministerstva vnitra, byla-li žádost podána u něho, aby se osobně dostavil k poskytnutí biometrických údajů, na základě jichž bude vyroben průkaz o povolení k pobytu.
     

Povinnost cizince po příjezdu do ČR

Cizinec je povinen nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne příjezdu do ČR:
  • poskytnout na pracovišti ministerstva vnitra osobně biometrické údaje. Jelikož nelze tyto údaje sejmout bez předchozího objednání, doporučujeme co nejdříve kontaktovat dané pracoviště MV ČR a objednat si termín. Doporučujeme předem se seznámit s procesem biometriky,
  • splnit ohlašovací povinnost u cizinecké policie dle bydliště nebo na daném pracovišti MV ČR a  předložit současně  doklad o zajištěném ubytování; nemá-li takový doklad, je povinen jej předložit dodatečně, a to nejpozději do 10 pracovních dnů od vstupu na území.

 


Odbor azylové a migrační politiky, 26. 10. 2012

vytisknout  e-mailem