Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Zástupci zemí V4 v Praze diskutovali na téma Nové trendy prevence kriminality v zemích Visegrádu

Odbor bezpečnostní politiky a prevence kriminality Ministerstva vnitra společně s Bezpečnostní sekcí Hospodářské komory ČR a profesním sdružením komor bezpečnostních pracovníků Visegrad V4 Detective´s Cooperation uspořádal 9. února 2017 mezinárodní konferenci na téma „Nové trendy prevence kriminality v době radikalizace v současné Evropě a VIZE 2020“. Cílem setkání více než 50 zástupců z ČR, Maďarska, Polska a Slovenska bylo mj. představení podnětů a dobré praxe efektivních opatření reagujících na aktuální bezpečnostní hrozby a rizika.  

Účastníci konference se shodli, že mezi prioritami v rámci Visegrádu musí být hledání nových možností, jak by se občané, obce, města i privátní bezpečnostní sektor mohli v rámci prevence kriminality zapojovat do zvyšování bezpečnosti a veřejného pořádku. „V rámci prevence kriminality musíme vytvářet podmínky pro následné aktivity mezi zeměmi V4. Důležité je docílit toho, aby jednotlivé sféry těchto zemí, včetně akademické i privátní, spolu co nejvíce komunikovaly,“ uvedl zástupce ředitele odboru bezpečnostní politiky a prevence kriminality Radek Šubrt. Součástí prevence musí být také důraz na zvyšování zodpovědnosti každého jednotlivce za svou bezpečnost, ochranu svého majetku a za dodržování veřejného pořádku v místě svého působení. Poznatky jednotlivých zemí totiž ukazují, že stále velké množství občanů bezpečnostní zásady a opatření podceňuje.

Z jednotlivých vystoupení zástupců Policie ČR, obecní policie, asistentů prevence kriminality či domovníků – preventistů vyplynula nutnost neustálého nalézání nových přístupů k preventivním aktivitám v oblasti bezpečnosti, veřejného pořádku a využívání konkrétních technik zvláště komunikační a vztahové prevence nejen v sociálně vyloučených lokalitách, lokalitách ohrožených sociální vyloučeností, ale i v rámci celého území obcí a měst.

V rámci prezentace obsahu základních pojmů, vztahujících se k bezpečnosti, prevenci kriminality a ochraně měkkých cílů účastníci konference ocenili ukázky vzdělávacích materiálů, např. profesní přípravy asistentů prevence kriminality v podobě myšlenkových map a vzdělávacích pomůcek, o jejichž využití je zájem i v ostatních zemích Visegrádu.

Garamvölgyi László z maďarské delegace ve svém příspěvku na téma „Prevence kriminality v 21. století“ reagoval na změny podob kriminality v posledním desetiletí a definoval konkrétní kroky součinnosti všech subjektů již od základního, nejdůležitějšího článku řetězce prevence – obcí a měst.   

Sławomir Wagner zobecnil priority organizace prevence kriminality v Polsku, kde tak jako i v České republice vzrůstá význam sociálně situační prevence na jednotlivých stupních řízení, nárůst zapojení soukromého sektoru do boje především s majetkovou kriminalitou, a představil novou formu prevence „Národní mapu bezpečnostních hrozeb“.  

Ladislav Igenyes ze Slovenska se vyjádřil k aktuálnímu tématu „Zbraň ako fenomén v neštátnych bezpečnostných subjektoch“, v němž reagoval na využití střelné zbraně soukromými bezpečnostními službami, systém řízení, povolení držení a na nošení zbraní ve smyslu tamního zákona.

 

Lucie Nováková
ředitelka odboru tisku a PR

vytisknout  e-mailem