Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Základní informace o schengenské spolupráci

English English    Deutsch

Pravidla překračování hranic

V rámci schengenského prostoru jsou pravidla pro překračování hranic stanovená speciálním předpisem - tzv. Schengenský hraniční kodex (pdf, 2 MB). Všechny osoby a zboží překračující vnější hranice schengenských států jsou kontrolovány. Při kontrole se rozlišuje, zda-li se jedná o tzv. osoby požívající právo Společenství na volný pohyb (občané států Schengenu a EU a Lichtenštejnska včetně jejich rodinných příslušníků) a občany ostatních (tzv. třetích) zemí.

Zatímco cílem kontroly občanů EU je ověřit totožnost a platnost předloženého cestovního dokladu, občané třetích zemí jsou podrobeni důkladné kontrole, během které je kromě totožnosti a platnosti cestovního pasu ověřováno také splnění všech dalších podmínek nezbytných pro vstup a pobyt ve společném prostoru (např. zdůvodnění účelu pobytu, dostatek prostředků na obživu během celého předpokládaného pobytu apod.).

Na vnitřních hranicích států Schengenu nesmí být hraniční kontroly prováděny vůbec, což se týká všech osob. Volnost pohybu osob přes vnitřní hranice schengenského prostoru však není absolutní. I po zrušení hraničních kontrol je třeba dbát na dodržování pravidel vyplývajících z předpisů daného státu. Schengen nijak nemění místní omezení vyplývající z pravidel silničního provozu, ochrany přírody a krajiny či soukromého majetku. Stejně tak se v jednotlivých zemích liší předpisy stanovující např. nejvyšší povolenou rychlost, tolerovanou hladinu alkoholu v krvi při řízení motorových vozidel, lhůty pro hlášení pobytu, pravomoci právo vynucujících orgánů apod.

Schengenská pravidla samozřejmě poskytují každému státu právo – a do určité míry i povinnost - provádět i nadále policejní opatření za účelem boje s kriminalitou a nelegální migrací v souladu s národní legislativou. Každý schengenský stát tedy může provádět kontroly osob na svém území. Tato policejní opatření - zvláště ta prováděná v příhraničních oblastech - však musí splňovat následující schengenská pravidla:  

  • nemají za cíl ochranu hranic,

  • vycházejí z všeobecných policejních informací a zkušeností týkajících se možných hrozeb pro veřejnou bezpečnost a mají především za cíl bojovat proti přeshraniční trestné činnosti,

  • jsou plánována a prováděna tak, že se zřetelně odlišují od systematických kontrol osob na vnějších hranicích,

  • provádějí se na základě namátkových kontrol.
     

Tyto stránky vznikly původně jako reakce na negativní zkušenosti mnohých občanů s kontrolami v příhraničí v období po vstupu ČR do Schengenu. Ačkoli se počet stížností cestujících v poslední době znatelně snížil, MV nadále usiluje o minimalizaci problémů při cestování. Problém s kontrolami nadále přetrvává v případě mezinárodních autobusových linek, na kterých jsou prováděny systematické mobilní hraniční kontroly autobusů na německém území pouze v několikakilometrové vzdálenosti od hranic. Pokud jste se setkali s kontrolou provedenou v příhraničí v nepřiměřeném rozsahu a způsobem, o jehož oprávněnosti jste měli pochyby, zašlete popis své zkušenosti ministerstvu vnitra nebo se informujte v sekci stížnosti.

vytisknout  e-mailem